TIẾNG ANH CHO BÉ

Khóa học BMyC Speed dành cho bé từ 5 – 9 tuổi.

Phát triển khả năng nghe, nói, đọc tiếng Anh thành thạo.

Rèn thói quen tự học, thói quen đọc sách tiếng Anh mỗi ngày.

Xem thêm

TASK 1

Speed 1

arrow 01

Part A

 • Phonic: A
 • Vocabulary: Apple, Ax, Ant, Alligator.

Part B

 • Phonic: S, T.
 • Vocabulary: Seal, Sun, Soap, Socks, Turtle, Tent, Tiger, Teacher.
 • Sentence: This is my …

Partc

 • Phonic: M, P
 • Vocabulary: Money, Milk, Monkey, Mouse; Peach, Pen, Panda, Pineapple
 • Sentence: I Like The…/ Is That Your…?

Part D

 • ÔN TẬP: Nghe chủ động lại các âm S/ T/ M/ P.
 • Stories: Sam Has Ham/The Cat Sat.

PartE

 • Phonic: Am, Ap, At
 • Vocabulary: Ram, Jam, Dam, Cap, Map, Nap, Tap, Bat, Rat, Hat, Mat

TASK 2

Speed 1

arrow 01
Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

TASK 3

Speed 1

arrow 01
Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

TASK 4

Speed 1

arrow 01

TASK 5

Speed 1

arrow 01

TASK 6

Speed 1

arrow 01

TASK 7

Speed 1

arrow 01

TASK 8

Speed 1

arrow 01

TASK 9

Speed 1

arrow 01

TASK 10

Speed 1

arrow 01