PRO STEP 2 – PART 3

Video bài học có phụ đề

  • Xem đi xem lại vài lần video để nhớ ngữ cảnh và mẫu câu nói trong ngữ cảnh đó. Tập xem và nhớ trong vài ngày.
  • Tăng cường nghe mp3 thụ động, tập trung từng bài 1, hoàn thiện xong chuyển sang bài khác.
quay về
bannerstep2 04
[/col]
error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688