Part A (Ngày 1-4): Bố mẹ giúp con ôn tập tổng hợp bảng chữ cái đã học các task trước

  • Bố mẹ giúp con ôn qua Mindmap chữ cái, chia nhỏ ôn từng ngày.
  • Bố mẹ có thể chỉ các từ vựng trong câu chuyện con đã học các task trước hoặc viết lần lượt tên con và các thành viên trong gia đình để luyện đánh vần chữ cái.

T7.English Alphabet.Basic
error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688