bannerstep2 01 scaled

Nội dung báo cáo sau buổi 3 gồm

hoc tap bmyc
button ct 13

01 video lồng tiếng, con chọn 1 trong 03 video được cung cấp để tiến hành lồng tiếng báo cáo. Bạn nào yêu thích có thể tập lồng tiếng cho toàn bộ video.

button ct 14

01 hình chụp màn hình Razkid có hiển thị các bài con đã hoàn thành nghe đọc như hình minh họa.

button ct 15

01 hình chụp màn hình Lingo có hiển thị kết quả số Level hoàn thành.

BUTTON QUAY VE

bannerstep2 footer scaled
error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688