Danh sách điểm danh bố mẹ Summer Camp Hà Nội
STT TÊN THÀNH VIÊN XẾP PHÒNG ĐI CÙNG CON TEAM CỦA CON
1 Lê Thị Hồ Thu Nhà Trắng Nguyễn Minh Thu Hiền
Nguyễn Lê Minh Anh
Team 1
2 Ngô Thị Thúy Nhà Trắng Quách Mai Phương
Quách Phương Thủy
Team 3
3 Trần Thị Thanh Tâm Nhà Trắng Vũ Thị Minh Khuê
Vũ Lâm Hùng
Team 4
4 Đặng Văn Dũng Phòng 104 Đặng Anh Khoa
Trần Bảo Hân
Team 2
5 Nguyễn Nga Nhà Trắng Nguyễn Phương Chi
Nguyễn Thuỳ Dương
Team 4
6 Nguyễn Thị Thủy Phòng 105 Lê Đức Tiến
Lê Nguyễn Huyền Anh
Team 4
7 Phạm Xuân Ánh Phòng 101 Phạm Anh Thư
Phạm Xuân Phúc
Team 3
8 Đặng Thị Thủy Phòng 101 Phạm Anh Thư
Phạm Xuân Phúc
Team 3
9 Trương Thị Ngọc Phòng 207 Lê Thị Mỹ Hạnh Team 1
10 Nguyễn Thị Thúy Nhà Trắng Trần Duy Khang
Trần Minh Trang
Team 2
11 Phạm Thị Thanh Tâm Phòng 207 Vũ Minh Khôi Team 1
12 Nguyễn Thị Thu Trang Phòng 209 Cao Duy Thiên Team 1
13 Ngân Thị An Phòng 207 Vi Việt Dũng Team 1
14 Nguyễn Thị Loan Nhà xanh Nguyễn bảo Trâm Team 2
15 Tạ Xuân Huy Nhà Trắng Tạ Tô Anh Đức Team 2
16 Nguyễn Thị Minh Phương Nhà xanh Nguyễn Phương linh Team 3
17 Lê Bích Tâm Nhà Trắng Nguyễn Nhật Minh Team 3
18 Lê Thị Ánh Phòng 207 Vũ Lê Ánh Vân Team 4
19 Bùi Thị Phượng Nhà xanh Trần Bùi Phương Uyên Team 4
20 Lê Quỳnh Thơ Nhà xanh Nguyễn Lê Minh Châm Team 4
21 Nguyễn Huyền Trang Nhà xanh Lê Hà Vy Team 4
22 Lê Quang Huy Phòng 103 Lê Thị Vân Quỳnh
Lê Quỳnh Chi
Team 4
23 Trần Thị Kim Thúy Phòng 103 Lê Thị Vân Quỳnh
Lê Quỳnh Chi
Team 2
24 Lê Văn Nhân Hiếu Phòng 311
25 Vũ Thị Thanh Thảo Phòng 210
26 Trịnh Thị Phương Linh Phòng 210
27 Đinh Thị Huyền Nhà xanh
28 Đỗ Như Quỳnh Phòng 206
29 Nguyễn Huyền Trang Nhà xanh
30 Trần Thu Hà Phòng 209
31 Nguyễn Khánh Linh Phòng 209
32 Lê Gia Bảo Phòng 311
33 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phòng 209
34 Trương Ngọc Ánh Phòng 209
35 Lê Thị Xuân Giang Phòng 102
36 Joe Phòng 102
37 Lê Thị Thu Nhà Trắng Phan Nhật Minh Team 2
38 Media 1 Phòng 208
39 Media 2 Phòng 208
40 Media 3 Phòng 208
41 Nguyễn Thị Hằng Phòng 206