NHÀ CHUNG “NHÀ XANH” DÀNH CHO CÁC BẠN NỮ
STT HỌ TÊN HỌC VIÊN NĂM SINH TEAM GIỚI TÍNH NGƯỜI ĐẠI DIỆN
1 Trác Nguyễn Hoàng Ngân 2012 Team 1 Nữ Nguyễn Thị Kiều Oanh
2 Đào Ngọc Bảo An 2013 Team 1 Nữ Dương Thị Xuân
3 Đào Bảo Chi 2016 Team 1 Nữ Dương Thị Xuân
4 Nguyễn Minh Thu Hiền 2015 Team 1 Nữ LÊ THỊ HỒ THU
5 Nguyễn Lê Minh Anh 2012 Team 1 Nữ LÊ THỊ HỒ THU
6 Lê Thị Mỹ Hạnh 2017 Team 1 Nữ Trương Thị Ngọc
7 Nguyễn Trường Ngân 2017 Team 1 Nữ Ngô Thị Nga
8 Hoàng Ngọc Diệp 2014 Team 2 Nữ Nguyễn Thị Hà
9 Nguyễn Kim Thanh Thảo 2014 Team 2 Nữ Nguyễn Thị Hà
10 Nguyễn bảo Trâm 2014 Team 2 Nữ Nguyễn thị Loan
11 Trần Minh Trang 2015 Team 2 Nữ Nguyễn Thị Thúy
12 Nguyễn Thảo Vy 2018 Team 2 Nữ Tạ Thị Liên
13 Vi Trương Thảo Chi 2014 Team 3 Nữ Hoàng Thị Huệ
14 Nguyễn Phương linh 2014 Team 3 Nữ Nguyễn Thị Minh Phương
15 Phạm Anh Thư 2014 Team 3 Nữ Đặng Thị Thủy
16 Nguyễn Phương Anh 2015 Team 3 Nữ Nguyễn Thị Duyên
17 Nguyễn Quỳnh Anh 2017 Team 3 Nữ Nguyễn Thị Duyên
18 Quách Mai Phương 2014 Team 3 Nữ Ngô Thị Thúy
19 Quách Phương Thủy 2016 Team 3 Nữ Ngô Thị Thúy
20 Vũ Lê Ánh Vân 2013 Team 4 Nữ LÊ THỊ ÁNH
21 Nguyễn Phương Chi 2012 Team 4 Nữ Nguyễn Nga
22 Nguyễn Thuỳ Dương 2015 Team 4 Nữ Nguyễn Nga
23 Trần Bùi Phương Uyên 2014 Team 4 Nữ Bùi Thị Phượng
24 Vũ Thị Minh Khuê 2016 Team 4 Nữ Trần Thị Thanh Tâm
25 Nguyễn Lê Minh Châm 2014 Team 4 Nữ Lê Quỳnh Thơ
26 Lê Hà Vy 2018 Team 4 Nữ Nguyễn Huyền Trang
27 Đinh Thị Huyền BMYC
28 Lê Quỳnh Thơ BMYC
29 Nguyễn Huyền Trang BMYC
30 Bùi Thị Phượng BMYC
NHÀ CHUNG “NHÀ TRẮNG” DÀNH CHO CÁC BẠN NAM
STT HỌ TÊN HỌC VIÊN NĂM SINH TEAM GIỚI TÍNH NGƯỜI ĐẠI DIỆN
1 Đào Minh Quân 2012 Team 1 Nam Tô Thuỷ
2 Hà Quốc Bảo 2014 Team 1 Nam Phạm Nguyệt Minh
3 Vũ Minh Khôi 2017 Team 1 Nam Phạm Thị Thanh Tâm
4 Vi Việt Dũng 2015 Team 1 Nam Ngân Thị An
5 Phan Gia Huy 2018 Team 1 Nam Nguyễn Thu Trang
6 Nguyễn Đông Phong 2012 Team 2 Nam Tạ thị vân
7 Lê Quang Huy 2013 Team 2 Nam Dương Thị Thuý
8 Lê Quang Minh 2016 Team 2 Nam Dương Thị Thuý
9 Trần Duy Khang 2014 Team 2 Nam Nguyễn Thị Thúy
10 Tạ Tô Anh Đức 2016 Team 2 Nam Tạ Xuân Huy
11 Phan Nhật Minh 2017 Team 2 Nam Lê Thị Thu
12 Trần Lê Minh 2012 Team 3 Nam Lê Thị Lan Hương
13 Phạm Ngọc Minh 2015 Team 3 Nam Lê Thị Lan Hương
14 Khiếu Hoàng Bảo 2014 Team 3 Nam Hoàng Thị Huệ
15 Phạm Bảo An 2014 Team 3 Nam Đặng Thị Thủy
16 Phạm Xuân Phúc 2018 Team 3 Nam Đặng Thị Thủy
17 Vũ Trần Đăng Khoa 2018 Team 3 Nam Trần Thị Mai
18 Nguyễn Nhật Minh 2017 Team 3 Nam Lê Bích Tâm
19 Trần Thảo Uyên 2013 Team 4 Nam Lý Thị Phương Thoa
20 Hoàng Tiến Đạt 2016 Team 4 Nam Lý Thị Phương Thoa
21 Vũ Lâm Hùng 2016 Team 4 Nam Trần Thị Thanh Tâm
22 Vũ Huy Minh Đức 2016 Team 4 Nam Tạ Thị Xuân Ngọc
23 Lê Thị Hồ Thu Phụ huynh
24 Ngô Thị Thúy Phụ huynh
25 Trần Thị Thanh Tâm Phụ huynh
26 Nguyễn Nga Phụ huynh
27 Nguyễn Thị Thúy BMYC
28 Tạ Xuân Huy Phụ huynh
29 Lê Bích Tâm BMYC
30 Lê Thị Thu BMYC
PHÒNG 102 PHÒNG 103 PHÒNG 207 PHÒNG 208 PHÒNG 209 PHÒNG 210
Lê Thị Xuân Giang Lê Quang Huy Trương Thị Ngọc Media 1 Trần Thu Hà Vũ Thị Thanh Thảo
Wickson Ian Joseph Trần Thị Kim Thúy Phạm Thị Thanh Tâm Media 2 Nguyễn Khánh Linh Trịnh Thị Phương Linh
Lê Thị Vân Quỳnh Ngân Thị An Media 3 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nguyễn Thị Thu Trang
Lê Quỳnh Chi Lê Thị Ánh Trương Ngọc Ánh Cao Duy Thiên 2019
PHÒNG 101 PHÒNG 104 PHÒNG 105 PHÒNG 206 PHÒNG 311
Phạm Xuân Ánh Đặng Văn Dũng Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Hằng Lê Văn Nhân Hiếu
Đặng Thị Thủy Đặng Anh Khoa Lê Đức Tiến Đỗ Như Quỳnh Lê Gia Bảo
Trần Bảo Hân Lê Nguyễn Huyền Anh