Danh sách đăng ký đi xe BMyC Camp Hà Nội
ĐIỂM DANH BMYC ĐƯA ĐÓN TẠI NỘI THÀNH HÀ NỘI ĐẾN ĐIỂM CAMPING
Ngày 15/06/2024 xe BMyC sẽ đón duy nhất 1 điểm lúc 7h30 tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia

Địa Chỉ: 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Định vị: https://goo.gl/maps/HsPC8wwvn83Y5RsZ7

STT TÊN HỌC VIÊN NĂM SINH TEAM GIỚI TÍNH NGƯỜI ỦY QUYỀN TỈNH QUẬN
1 Đào Ngọc Bảo An 2013 Team 1 Nữ Dương Thị Xuân Hà Nội Phú Xuyên
2 Đào Bảo Chi 2016 Team 1 Nữ Dương Thị Xuân Hà Nội Phú Xuyên
3 Hà Quốc Bảo 2014 Team 1 Nam Phạm Nguyệt Minh Tuyên Quang Yên Sơn
4 Nguyễn Minh Thu Hiền 2015 Team 1 Nữ LÊ THỊ HỒ THU PHÚ THỌ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
5 Nguyễn Lê Minh Anh 2012 Team 1 Nữ LÊ THỊ HỒ THU PHÚ THỌ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
6 LÊ THỊ HỒ THU PHÚ THỌ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
7 Lê Thị Mỹ Hạnh 2017 Team 1 Nữ Trương Thị Ngọc Bắc Giang Lạng Giang
8 Trương Thị Ngọc Bắc Giang Lạng Giang
9 Nguyễn Trường Ngân 2017 Team 1 Nữ Ngô Thị Nga Hà Nội Nam Từ Liêm
10 Cao Duy Thiên 2019 Team 1 Nam Nguyễn Thị Thu Trang Vĩnh Phúc Vĩnh Tường
11 Nguyễn Thị Thu Trang Vĩnh Phúc Vĩnh Tường
12 Phan Gia Huy 2018 Team 1 Nam Nguyễn Thu Trang Hà Nội Long Biên
13 Nguyễn Đông Phong 2012 Team 2 Nam Tạ thị vân Hà Nội Gia lâm
14 Lê Quang Huy 2013 Team 2 Nam Dương Thị Thuý Hà Nội Hà Đông
15 Lê Quang Minh 2016 Team 2 Nam Dương Thị Thuý Hà Nội Hà Đông
16 Hoàng Ngọc Diệp 2014 Team 2 Nữ Nguyễn Thị Hà Hà Nội Hoàng Mai
17 Nguyễn Kim Thanh Thảo 2014 Team 2 Nữ Nguyễn Thị Hà Hà Nội Hoàng Mai
18 Nguyễn bảo Trâm 2014 Team 2 Nữ Nguyễn thị Loan Bắc ninh Phường Phong Khê
19 Nguyễn Thị Loan Bắc ninh Phường Phong Khê
20 Trần Duy Khang 2014 Team 2 Nam Nguyễn Thị Thúy Hà Nội Nam Từ Liêm
21 Trần Minh Trang 2015 Team 2 Nữ Nguyễn Thị Thúy Hà Nội Nam Từ Liêm
22 Nguyễn Thị Thúy Hà Nội Nam Từ Liêm
23 Tạ Tô Anh Đức 2016 Team 2 Nam Tạ Xuân Huy Quảng Ninh Hạ Long
24 Tạ Xuân Huy Quảng Ninh Hạ Long
25 Phan Nhật Minh 2017 Team 2 Nam Lê Thị Thu Hà Nội Long Biên
26 Lê Thị Thu Hà Nội Long Biên
27 Đặng Anh Khoa 2012 Team 2 Nam Đặng Văn Dũng Nam Định Vụ Bản
28 Trần Bảo Hân 2017 Team 2 Nữ Đặng Văn Dũng Nam Định Vụ Bản
29 Đặng Văn Dũng Nam Định Vụ Bản
30 Khiếu Hoàng Bảo 2014 Team 3 Nam Hoàng Thị Huệ Hà Nội Hoài Đức
31 Vi Trương Thảo Chi 2014 Team 3 Nữ Hoàng Thị Huệ Hà Nội Hoài Đức
32 Phạm Bảo An 2014 Team 3 Nam Đặng Thị Thủy Hà Nội Thanh Xuân
33 Nguyễn Phương linh 2014 Team 3 Nữ Nguyễn Thị Minh Phương Hà Nội Đống Đa
34 Nguyễn Thị Minh Phương Hà Nội Đống Đa
35 Phạm Anh Thư 2014 Team 3 Nữ Đặng Thị Thủy Hà Nội Thanh Xuân
36 Phạm Xuân Phúc 2018 Team 3 Nam Đặng Thị Thủy Hà Nội Thanh Xuân
37 Đặng Thị Thủy Hà Nội Thanh Xuân
38 Phạm Xuân Ánh Hà Nội Thanh Xuân
39 Nguyễn Phương Anh 2015 Team 3 Nữ Nguyễn Thị Duyên Hà Nội Thanh Trì
40 Nguyễn Quỳnh Anh 2017 Team 3 Nữ Nguyễn Thị Duyên Hà Nội Thanh Trì
41 Vũ Trần Đăng Khoa 2018 Team 3 Nam Trần Thị Mai Hà Nội Hà Đông
42 Nguyễn Nhật Minh 2017 Team 3 Nam Lê Bích Tâm Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên
43 Lê Bích Tâm Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên
44 Quách Mai Phương 2014 Team 3 Nữ Ngô Thị Thúy Bắc Ninh Thành phố Từ Sơn
45 Quách Phương Thủy 2016 Team 3 Nữ Ngô Thị Thúy Bắc Ninh Thành phố Từ Sơn
46 Ngô Thị Thúy Bắc Ninh Thành phố Từ Sơn
47 Vũ Lê Ánh Vân 2013 Team 4 Nữ LÊ THỊ ÁNH Thanh Hoá TP Thanh Hoá
48 LÊ THỊ ÁNH Thanh Hoá TP Thanh Hoá
49 Trần Thảo Uyên 2013 Team 4 Nam Lý Thị Phương Thoa Bắc Giang Sơn Động
50 Hoàng Tiến Đạt 2016 Team 4 Nam Lý Thị Phương Thoa Bắc Giang Sơn Động
51 Lê Đức Tiến 2014 Team 4 Nam Nguyễn thị thuỷ Hà nội Hà đông
52 Lê Nguyễn Huyền Anh 2017 Team 4 Nữ Nguyễn thị thuỷ Hà nội Hà đông
53 Nguyễn Thị Thuỷ Hà nội Hà đông
54 Nguyễn Phương Chi 2012 Team 4 Nữ Nguyễn Nga Hà Nội Bắc Từ Liêm
55 Nguyễn Thuỳ Dương 2015 Team 4 Nữ Nguyễn Nga Hà Nội Bắc Từ Liêm
56 Nguyễn Nga Hà Nội Bắc Từ Liêm
57 Trần Bùi Phương Uyên 2014 Team 4 Nữ Bùi Thị Phượng Bắc Ninh Tiên Du
58 Bùi Thị Phượng Bắc Ninh Tiên Du
59 Vũ Thị Minh Khuê 2016 Team 4 Nữ Trần Thị Thanh Tâm Thái Bình Hưng Hà
60 Vũ Lâm Hùng 2016 Team 4 Nam Trần Thị Thanh Tâm Thái Bình Hưng Hà
61 Trần Thị Thanh Tâm Thái Bình Hưng Hà
62 Vũ Huy Minh Đức 2016 Team 4 Nam Tạ Thị Xuân Ngọc Hà Nội Thanh Trì
error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688