Danh sách điểm danh con Summer Camp Hà Nội
STT TÊN HỌC VIÊN NĂM SINH TEAM GIỚI TÍNH NGƯỜI ỦY QUYỀN
1 Trác Nguyễn Hoàng Ngân 2012 Team 1 Nữ Nguyễn Thị Kiều Oanh
2 Đào Minh Quân 2012 Team 1 Nam Tô Thuỷ
3 Đào Ngọc Bảo An 2013 Team 1 Nữ Dương Thị Xuân
4 Đào Bảo Chi 2016 Team 1 Nữ Dương Thị Xuân
5 Hà Quốc Bảo 2014 Team 1 Nam Phạm Nguyệt Minh
6 Nguyễn Minh Thu Hiền 2015 Team 1 Nữ LÊ THỊ HỒ THU
7 Nguyễn Lê Minh Anh 2012 Team 1 Nữ LÊ THỊ HỒ THU
8 Lê Thị Mỹ Hạnh 2017 Team 1 Nữ Trương Thị Ngọc
9 Nguyễn Trường Ngân 2017 Team 1 Nữ Ngô Thị Nga
10 Vũ Minh Khôi 2017 Team 1 Nam Phạm Thị Thanh Tâm
11 Cao Duy Thiên 2019 Team 1 Nam Nguyễn Thị Thu Trang
12 Vi Việt Dũng 2015 Team 1 Nam Ngân Thị An
13 Phan Gia Huy 2018 Team 1 Nam Nguyễn Thu Trang
14 Nguyễn Đông Phong 2012 Team 2 Nam Tạ thị vân
15 Lê Quang Huy 2013 Team 2 Nam Dương Thị Thuý
16 Lê Quang Minh 2016 Team 2 Nam Dương Thị Thuý
17 Hoàng Ngọc Diệp 2014 Team 2 Nữ Nguyễn Thị Hà
18 Nguyễn Kim Thanh Thảo 2014 Team 2 Nữ Nguyễn Thị Hà
19 Nguyễn bảo Trâm 2014 Team 2 Nữ Nguyễn thị Loan
20 Trần Duy Khang 2014 Team 2 Nam Nguyễn Thị Thúy
21 Trần Minh Trang 2015 Team 2 Nữ Nguyễn Thị Thúy
22 Tạ Tô Anh Đức 2016 Team 2 Nam Tạ Xuân Huy
23 Phan Nhật Minh 2017 Team 2 Nam Lê Thị Thu
24 Nguyễn Thảo Vy 2018 Team 2 Nữ Tạ Thị Liên
25 Đặng Anh Khoa 2012 Team 2 Nam Đặng Văn Dũng
26 Trần Bảo Hân 2017 Team 2 Nữ Đặng Văn Dũng
27 Trần Lê Minh 2012 Team 3 Nam Lê Thị Lan Hương
28 Phạm Ngọc Minh 2015 Team 3 Nam Lê Thị Lan Hương
29 Khiếu Hoàng Bảo 2014 Team 3 Nam Hoàng Thị Huệ
30 Vi Trương Thảo Chi 2014 Team 3 Nữ Hoàng Thị Huệ
31 Phạm Bảo An 2014 Team 3 Nam Đặng Thị Thủy
32 Nguyễn Phương linh 2014 Team 3 Nữ Nguyễn Thị Minh Phương
33 Phạm Anh Thư 2014 Team 3 Nữ Đặng Thị Thủy
34 Phạm Xuân Phúc 2018 Team 3 Nam Đặng Thị Thủy
35 Nguyễn Phương Anh 2015 Team 3 Nữ Nguyễn Thị Duyên
36 Nguyễn Quỳnh Anh 2017 Team 3 Nữ Nguyễn Thị Duyên
37 Vũ Trần Đăng Khoa 2018 Team 3 Nam Trần Thị Mai
38 Nguyễn Nhật Minh 2017 Team 3 Nam Lê Bích Tâm
39 Quách Mai Phương 2014 Team 3 Nữ Ngô Thị Thúy
40 Quách Phương Thủy 2016 Team 3 Nữ Ngô Thị Thúy
41 Vũ Lê Ánh Vân 2013 Team 4 Nữ LÊ THỊ ÁNH
42 Trần Thảo Uyên 2013 Team 4 Nam Lý Thị Phương Thoa
43 Hoàng Tiến Đạt 2016 Team 4 Nam Lý Thị Phương Thoa
44 Lê Đức Tiến 2014 Team 4 Nam Nguyễn thị thuỷ
45 Lê Nguyễn Huyền Anh 2017 Team 4 Nữ Nguyễn thị thuỷ
46 Nguyễn Phương Chi 2012 Team 4 Nữ Nguyễn Nga
47 Nguyễn Thuỳ Dương 2015 Team 4 Nữ Nguyễn Nga
48 Trần Bùi Phương Uyên 2014 Team 4 Nữ Bùi Thị Phượng
49 Vũ Thị Minh Khuê 2016 Team 4 Nữ Trần Thị Thanh Tâm
50 Vũ Lâm Hùng 2016 Team 4 Nam Trần Thị Thanh Tâm
51 Nguyễn Lê Minh Châm 2014 Team 4 Nữ Lê Quỳnh Thơ
52 Lê Hà Vy 2018 Team 4 Nữ Nguyễn Huyền Trang
53 Vũ Huy Minh Đức 2016 Team 4 Nam Tạ Thị Xuân Ngọc
54 Lê Thị Vân Quỳnh 2011 Team 4 Nữ Lê Quang Huy
55 Lê Quỳnh Chi 2014 Team 2 Nữ Lê Quang Huy