Hệ thống bài tập của các khóa học BMyC đã được tải lên website bmyc.vn nhằm mục đích cung cấp cho các học viên hệ thống bài tập trực tuyến dễ dàng thao tác, quản lý và khai thác trong quá trình học tập.

Sau đây là hướng dẫn thực hiện các bước học bài trên hệ thống bài học online BMyC sau khi đã đăng ký thành công tài khoản và nâng cấp tài khoản VIP.

Truy cập trang web bmyc.vn để đăng nhập tài khoản
Truy cập trang web bmyc.vn để đăng nhập tài khoản

HUONG DAN DANG NHAP

Đăng nhập thành công tài khoản
Đăng nhập thành công tài khoản

Chúc các bạn khai thác tài liệu trên website hiệu quả trong quá trình học tập của gia đình cùng BMyC Group!