Tổng hợp kiến thức trọng tâm và tài liệu luyện thi IOE hiệu quả tại nhà

Khi tham gia bất cứ cuộc thi nào, các con cũng cần ôn luyện kiến thức vững vàng và có một khoảng thời gian tự luyện trước tại nhà.

Kiến thức trọng tâm và tài liệu luyện thi IOE
Kiến thức trọng tâm và tài liệu luyện thi IOE

Dưới đây, BMyC sẽ chỉ cho bố mẹ và các con cấu trúc bài thi tiếng Anh IOE cùng với những tài liệu luyện thi IOE hiệu quả.

1. Cấu trúc bài thi IOE

Đề thi IOE chính thức không quy định cụ thể về số câu.

Theo các đề thi IOE chính thức dành cho lớp 3 năm học 2020-2021, mỗi đề thi có trên 180 câu.

Trong đó, các dạng câu hỏi sẽ được xáo trộn và sắp xếp đan xen như: chọn phương án đúng, điền chữ cái còn thiếu, sắp xếp lại câu và viết hoàn chỉnh, sắp xếp chữ cái thành từ có nghĩa, điền từ vào chỗ trống, tìm câu hỏi/câu trả lời đúng…

Thời gian làm bài: 30 phút từ khi bắt đầu thi hoặc mở mã đề.

2. Các chủ điểm trọng tâm trong bài thi IOE cho học sinh tiểu học

Dưới đây là lưu ý các điểm quan trọng trong bài thi IOE mà học sinh tiểu học cần nhớ.

 • Về từ vựng

  Các con cần ôn tập toàn bộ các từ vựng đã học về chủ đề
 • Số đếm
 • Tính từ miêu tả
 • Thời gian
 • Màu sắc
 • Con vật
 • Nghề nghiệp
 • Hoạt động
 • Cơ thể
 • Ngày lễ
 • Trường lớp
 • Quần áo
 • Hỏi số điện thoại
 • Đồ chơi
 • Thức ăn
 • Quốc gia/quốc tịch
 • Vị trí, địa điểm, địa chỉ
 • Phương tiện đi lại
 • Sinh nhật
 • Gia đình
 • Đồ dùng
 • Giá cả
 • Về ngữ pháp

Các con cần ôn tập toàn bộ ngữ pháp đã học về các chủ điểm
 • Đại từ nhân xưng
 • Cách đổi danh từ từ số ít sang số nhiều
 • Thì hiện tại tiếp diễn
 • Động từ “tobe”
 • Cách chia động từ “have”
 • Thì hiện tại đơn và mẫu câu hỏi đáp hoạt động ở hiện tại
 • Mẫu câu chào hỏi, tạm biệt
 • Tính từ sở hữu
 • Thì quá khứ đơn và mẫu câu hỏi đáp hoạt động trong quá khứ
 • Câu hỏi và câu trả lời về nơi chốn
 • Thứ, ngày, tháng trong tiếng Anh và mẫu câu hỏi đáp về thứ, ngày, tháng (hỏi thời khóa biểu, sinh nhật…)
 • Mẫu câu hỏi đáp về hoạt động thường ngày, sở thích
 • Câu hỏi và câu trả lời về sự hiện diện của người/đồ vật
 • Động từ khuyết thiếu “can” và mẫu câu về việc bạn có thể làm
 • So sánh hơn
 • Mẫu câu mô tả tính chất của vật
 • Cách thêm đuôi -ing sau động từ
 • Giới từ chỉ thời gian
 • Mẫu câu hỏi đáp về số lượng
 • Danh động từ
 • How much/how many
 • Thì tương lai gần “be going to”
 • Cấu trúc “would like to”
 • Trạng từ tần suất
 • Mạo từ “a, an, the”
 • Động từ “like”
 • Cách phát âm đuôi “-ed”
 • Thì tương lai đơn
 • Mẫu câu khuyên ai nên/không nên làm gì
 • Mẫu câu mệnh lệnh với “don’t”
 • Mẫu câu hỏi đáp lý do bạn không nên làm gì
 • Mẫu câu hỏi ai đó muốn làm gì trong tương lai
 • Mẫu câu hỏi đường
 • Mẫu câu hỏi thời tiết

BMyC Speed – Khóa học dành cho bé 5-9 tuổi hiệu quả – uy tín – chất lượng.

⭐Phương pháp học được kiểm chứng trên hàng ngàn học viên thành công.

⭐Chương trình học ưu việt cho bố mẹ, hiệu quả tối ưu cho con.

⭐Giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, bằng cấp chuyên môn cao, yêu trẻ.

⭐Tư vấn viên giàu kinh nghiệm nhiệt tình theo sát hỗ trợ.

Tham Gia Ngay

3. Các dạng câu hỏi trong đề thi IOE tiểu học

Để luyện thi IOE đạt kết quả tốt nhất, các con cần nắm vững các dạng câu hỏi thường gặp cũng như cách xử lý phù hợp cho mỗi dạng câu hỏi.

 • Câu hỏi “Odd one out” (chọn từ khác với từ còn lại)

Các đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi:
 • Choose the odd one out. (Hãy chọn ra từ khác với từ còn lại).
 • Which one is the odd one out? (Từ nào là từ khác với các từ còn lại?).
 • Odd one out. (Từ khác với từ còn lại).
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra hiểu biết về vốn từ vựng. (Nhận ra nghĩa của một từ không thuộc cùng chủ đề với các từ còn lại).
 • Kiểm tra hiểu biết về các dạng thức của từ.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Dịch nghĩa tất cả các từ trong các phương án.
 • Quan sát dạng thức của các từ trong các phương án.
 • Sử dụng phương thức loại trừ để chọn đáp án.
Câu hỏi “Odd one out”
Câu hỏi “Odd one out”
 • Câu hỏi về cách phát âm

Các đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi:
 • Choose the word that has the letter “____” pronounced differently. (Chọn từ có chữ cái ____ phát âm khác với các từ còn lại).
 • Which word has the stress on the first/second/third ….syllable? (Từ nào có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất/thứ hai/thứ ba …?).
 • Which word has the different stress pattern? (Từ nào có cách nhấn trọng âm khác các từ còn lại).
 • Which word does NOT have the sound /____/? (Từ nào không có âm /____/?).
 • Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại).
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra hiểu biết về cách phát âm các từ.
 • Kiểm tra hiểu biết về phát âm nguyên âm, phụ âm.
 • Kiểm tra hiểu biết về trọng âm của từ.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Đọc nhẩm từng từ với phát âm chuẩn.
 • Áp dụng các quy tắc trọng âm đã học.
 • Sử dụng phương thức loại trừ để chọn đáp án.

Chú ý: Riêng với phần học phát âm, trọng âm, bố mẹ đừng chỉ cho con học theo các quy tắc một cách máy móc. Hãy cho con tiếp xúc với các phần mềm truyện tiếng Anh hoặc video tiếng Anh có nguồn âm chuẩn để con thực sự ngấm âm.

 • Câu hỏi về số lượng âm tiết

Đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi:
 • How many syllables are three in the word ….? (Từ ….có bao nhiêu âm tiết?).
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra hiểu biết về cách phát âm các từ.
 • Kiểm tra hiểu biết về âm tiết của từ.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Đọc nhẩm từ với phát âm chuẩn.
 • Đếm số lượng âm tiết có trong từ.
 • Nên luyện nghe thường xuyên để ngấm âm và nhớ cách phát âm của từ.
 • Câu hỏi về từ đồng nghĩa

Các đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi:
 • Another word for ___ is ___ (Một từ khác có nghĩa như ___là ___).
 • ___ has the same meaning as ___ (Từ ___ có nghĩa giống như từ ___).
 • The synonym of ____ is ____ (Từ đồng nghĩa với ____ là ____).
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra hiểu biết về vốn từ vựng.
 • Kiểm tra hiểu biết về từ đồng nghĩa.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Dịch nghĩa từng từ trong các đáp án.
 • Sử dụng phương thức loại trừ để chọn đáp án.
 • Nên dành thời gian đọc truyện tiếng Anh hàng ngày để bổ sung vốn từ.
 • Câu hỏi về từ trái nghĩa

Các đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi.
 • The antonym/opposite of ____ is ____ (Từ trái nghĩa với _____ là ____).
 • ____ has opposite meaning to ____ (Từ ____ có nghĩa trái với từ ___).
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra hiểu biết về vốn từ vựng.
 • Kiểm tra hiểu biết về từ trái nghĩa.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Dịch nghĩa từng từ trong các đáp án.
 • Sử dụng phương thức loại trừ để chọn đáp án.
 • Nên dành thời gian đọc truyện tiếng Anh hàng ngày để bổ sung vốn từ.
 • Câu hỏi về đại từ

Đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi.
 • Thường các dạng bài yêu cầu chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra hiểu biết về đại từ làm chủ ngữ.
 • Kiểm tra hiểu biết về đại từ làm tân ngữ.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Ghi nhớ dấu hiệu nhận biết đại từ làm chủ ngữ và tân ngữ: đại từ làm chủ ngữ thường đứng đầu câu, đại từ làm tân ngữ đứng sau động từ hoặc giới từ.
 • Câu hỏi tìm lỗi sai

Đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi:
 • Find the mistake. (Tìm lỗi sai).
 • Which part needs correction in the following sentence? (Phần nào trong câu dưới đây cần được sửa lại?).
 • Choose the INCORRECT word or phrase in the following sentence. (Chọn từ hoặc cụm từ không đúng trong câu sau.)
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra hiểu biết về cách chia động từ, mạo từ, tính từ sở hữu, đại từ, giới từ…
 • Kiểm tra hiểu biết về vốn từ vựng.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Đọc đầy đủ các phương án trả lời.
 • Dịch nghĩa các từ.
 • Quan sát các dạng thức của từ.
 • Lỗi sai có thể nằm ở yếu tố ngữ nghĩa hoặc ngữ pháp của từ vựng.
 • Câu hỏi tìm cụm từ hoặc câu đúng/sai

Các đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi:
 • Which of the following is true?Which sentence is true? (Câu nào trong số các câu sau là đúng?)
 • Which sentence is correct? (Câu nào chính xác?)
 • Which sentence is incorrect? (Câu nào không chính xác?)
 • Which of the following is NOT true? Which sentence is NOT true? (Câu nào trong số các câu sau là sai?)
 • Which activity is in the picture? (Hành động nào có trong bức tranh?)
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra về kỹ năng nghe.
 • Kiểm tra về kỹ năng quan sát tranh.
 • Kiểm tra hiểu biết về cấu trúc ngữ pháp của câu.
 • Kiểm tra hiểu biết về logic trong câu.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Nghe kĩ audio.
 • Quan sát tranh và đối chiếu với đề bài.
 • Sử dụng phương án loại trừ để chọn đáp án.
 • Câu hỏi chia động từ

Các đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi:
 • Give the past form of ____. (Cho dạng quá khứ của động từ ____.)
 • Which verb adds –es in the third person? (Động từ nào thêm đuôi –es ở ngôi thứ ba?)
 • The past form of ____ is ____. (Dạng quá khứ của động từ ____ là _____.)
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra về kỹ năng chia động từ ở các thì.
 • Kiểm tra về kỹ năng chia động từ ở các ngôi (ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba số ít, số nhiều…).
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Nắm vững quy tắc chia động từ.
 • Nắm vững các động từ bất quy tắc.
 • Quan sát kĩ các câu trong đề bài.
 • Câu hỏi sắp xếp chữ cái thành từ

Đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi:
 • Unscramble the word. (Sắp xếp lại chữ cái trong từ.)
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra về chính tả của từ.
 • Kiểm tra về kỹ năng quan sát và tốc độ.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Tách các phụ âm ra khỏi nguyên âm.
 • Viết các nguyên âm ở dòng thứ nhất, viết các phụ âm ở dòng thứ hai.
 • Thử phán đoán và đưa phụ âm vào các vị trí bên cạnh nguyên âm.
 • Các từ được hỏi thường là các từ đã có trong chương trình học nên cần chú ý ghi nhớ thật kỹ.
Dạng câu hỏi sắp xếp chữ cái thành từ
Dạng câu hỏi sắp xếp chữ cái thành từ
 • Câu hỏi về giới từ

Đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi:
 • Điền giới từ vào chỗ trống.
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra về cách sử dụng giới từ liên quan đến thời điểm, giờ, vị trí, ngày tháng trong năm…
 • Kiểm tra về vị trí sử dụng giới từ.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Ghi nhớ cách sử dụng cụ thể của các giới từ: at, on, in, after, before, in front of, behind, under, above, between, opposite/across from, from, by…
 • Sử dụng phương án loại trừ nếu cần thiết.
 • Nên đọc truyện tiếng Anh thường xuyên để ghi nhớ tự nhiên, không máy móc.
 • Câu hỏi về liên từ

Đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi:
 • Điền từ còn thiếu hoặc chọn phương án đúng.
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra về cách sử dụng liên từ.
 • Kiểm tra hiểu biết về câu ghép và câu phức.
 • Kiểm tra hiểu biết về logic trong câu.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Ghi nhớ cách sử dụng cụ thể của các liên từ: and, but, although/though, because, so, therefore.
 • Sử dụng phương án loại trừ về mặt ngữ nghĩa.
 • Câu hỏi về biến đổi từ loại

Các đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi:
 • The plural form of “____” is ____. (Dạng số nhiều của ____ là ____.)
 • Give the correct form of the word ____to complete the following sentence. (Cho dạng thích hợp của từ ___ để hoàn thành câu sau.)
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra về ý nghĩa của từ vựng.
 • Kiểm tra hiểu biết về các dạng thức khác nhau của từ vựng.
 • Kiểm tra hiểu biết về vị trí của từ vựng ở các dạng thức khác nhau.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Đọc kỹ đề bài.
 • Quan sát kỹ các dấu hiệu để nhận diện về vị trí, dạng thức của từ vựng.
 • Câu hỏi về yêu cầu tìm câu hỏi hoặc câu trả lời đúng cho một câu cho trước

Đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi:
 • Thường ở dạng trắc nghiệm, yêu cầu chọn phương án đúng.
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra hiểu biết về các cấu trúc câu hỏi và câu trả lời.
 • Kiểm tra về logic trong câu.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Đọc kỹ đề bài.
 • Quan sát kỹ các dấu hiệu để nhận diện các cấu trúc câu đã học.
 • Sử dụng phương án loại trừ để tìm phương án đúng về ngữ nghĩa và cấu trúc.
 • Câu hỏi về kiến thức thực tế

Đề bài cụ thể trong đề thi để nhận dạng câu hỏi:
 • Chọn phương án đúng trong các phương án đã cho.
Mục tiêu câu hỏi:
 • Kiểm tra về vốn từ vựng.
 • Kiểm tra về hiểu biết xã hội.
Cách xử lý dạng câu hỏi này:
 • Cần có hiểu biết thật sự, khó có thể dùng phương án loại trừ.
 • Nên đọc nhiều sách, truyện tiếng Anh đa dạng thể loại.

Lưu ý:

Câu hỏi về kiến thức thực tế là câu hỏi khó, dùng để phân loại học sinh trong các kỳ thi cấp quận/ huyện, tỉnh/thành phố hoặc quốc gia. Vì vậy, số lượng câu hỏi dạng này không nhiều.


Bài viết cùng chủ đề >> Cuộc thi IOE: đề thi mẫu & bí quyết ôn luyện hiệu quả


4. Tài liệu luyện thi IOE cho học sinh tiểu học

Để giúp con rèn luyện kỹ năng thi cử và phản xạ nhanh với đề thi, bố mẹ nên cho các con rèn luyện theo các bộ đề và công cụ luyện thi dưới đây.

 • Các đề thi thử và tài liệu luyện thi IOE

Để giúp bố mẹ và các con hình dung rõ ràng hơn, BMyC đã tổng hợp lại một số đề thi thử IOE tiếng Anh ở dưới đây. Bố mẹ hãy giúp con luyện tập mỗi ngày để có kết quả tốt nhất nhé.

 • Đề thi thử IOE tiếng Anh cho học sinh lớp 3: Download
 • Đề thi thử IOE tiếng Anh cho học sinh lớp 4: Download
 • Đề thi thử IOE tiếng Anh cho học sinh lớp 5: Download
 • 1450 bài tập luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4,5: Download
 • 200 câu hỏi phát âm luyện thi IOE 2018: Download
 • Các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi IOE: Download
 • Luyện thi IOE qua phòng thi ảo FLYER

Trên phòng thi ảo FLYER, có 59 vòng thi được rải đều từ lớp 3 đến lớp 7, từ cấp trường đến cấp quận, cấp thành phố.

Các con sẽ được chọn vòng thi tương ứng với lớp và cấp độ của mình để thử sức. Nên đi theo sơ đồ để đạt hiệu quả cao hơn.

Phần thi Reading-Writing sẽ kéo dài trong 30 phút và có 5 phút cho phần thi Listening. Tổng bài thi là 35 phút, làm xong phần thi Listening mới được thi Reading-Writing.

 • Luyện thi và thi thử IOE trên website của cuộc thi

Để thi thử IOE trực tuyến, các con chỉ cần đăng nhập theo tài khoản IOE đã đăng ký và chọn thi thử.

Tuy nhiên, để học và thi thử ở IOE, bố mẹ cần nạp tiền vào tài khoản cho con.

 • Hiện nay, gói thi thử không giới hạn trong 1 năm học dành cho các bạn tiểu học là 149.000 đồng.
 • Gói học cùng IOE trong 1 năm học dành cho học sinh tiểu học là 199.000 đồng.
 • Nếu mua combo cả 2 gói trên thì chi phí cho 1 năm 259.000 đồng.

Ngoài việc cung cấp các đề thi có sẵn, bám sát chương trình học, website còn cung cấp các đề thi chính thức từ các năm trước. Việc luyện tập thường xuyên với format đề thi IOE giúp các con có phản xạ nhanh nhạy với đề thi cũng như rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính thuần thục.

Hi vọng rằng những thông tin và tài liệu luyện thi IOE tổng hợp ở trên đã cho bố mẹ và các con hành trang vững vàng để chuẩn bị cho cuộc thi IOE tiếng Anh. Chúc các con có một trải nghiệm thú vị với cuộc thi này và đạt kết quả thật cao nhé!

Tham gia Group BMyC để đồng hành cùng con song ngữ tại nhà ngay hôm nay.

Tham Gia

Group BMyC
Xem Thêm:

One thought on “Tổng hợp kiến thức trọng tâm và tài liệu luyện thi IOE hiệu quả tại nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688