Hướng dẫn thuyết trình chủ đề School

Chủ đề School trong chương trình “Thử Thách Thuyết Trình Cùng BMyC Tháng 11” là một trong những chủ đề gần gũi nhất với các bạn học sinh. Tuy nhiên, để có được video ấn tượng các con cần có vốn từ vựng chủ đề School phong phú cũng như sử dụng linh hoạt các mẫu câu và biết cách lập dàn ý cho một bài thuyết trình đầy đủ.

Thuyết trình chủ đề School
Thuyết trình chủ đề School

Trong bài viết ngày hôm nay, thầy cô BMyC sẽ giới thiệu cho các con cách xây dựng một bài thuyết trình từ mở bài, thân bài, kết bài cho topic School nhé!

I. Chi tiết về topic School

DETAIL CHI TIẾT
 • Introduce your school – Activities at school.
 • Describe a subject you enjoy studying at school.
 • Describe your favorite teacher.
 • Festivals at your school.
 • Rules at school.
 • Giới thiệu trường của em.
 • Hoạt động ở trường.
 • Hãy miêu tả một môn học mà em thích học ở trường.
 • Miêu tả cô giáo mà em yêu thích.
 • Lễ hội ở trường của em – Nội quy ở trường.

II. Hướng dẫn lên outline chung cho bài thuyết trình chủ đề School

1. Giới thiệu trường của em

INTRODUCE YOUR SCHOOL GIỚI THIỆU TRƯỜNG CỦA EM
Opening:

 • A(n) song/poem about schools.
 • Introduce yourself and the topic.
Mở bài:

 • Một bài hát/bài thơ về trường học.
 • Giới thiệu bản thân và chủ đề.
Body: (Choose 2-3 of these ideas)

 •  Where is your school?
 • How far is it from your house to your school?
 • Describe the facilities: building(s), classrooms, labs, computer room, library, nurse’s office, playground, etc.
 • What is your favorite place at school?
 • What subjects do you study at school? What is your favorite subject?
 • How are your teachers and students?
 • What activities do you take part in at school?
 • Tell a memory that you had with your teachers and friends at school.

Thân bài (chọn 2-3 ý sau)

 •  Trường của em ở đâu?
 • Từ nhà em đến trường bao xa?
 • Mô tả cơ sở vật chất: tòa nhà, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, thư viện, phòng y tế, sân chơi, v.v.
 • Nơi yêu thích của em ở trường là gì?
 • Em học môn gì ở trường? Môn học yêu thích của bạn là gì?
 • Thầy cô và bạn học của em thế nào?
 • Em tham gia những hoạt động gì ở trường?
 • Kể lại kỷ niệm của em với thầy cô, bạn bè ở trường.
Conclusions:

 • Why do you love your school?
 • What is your hope as a student of this school?
 • Thank you and goodbye.

Kết bài:

 • Vì sao em yêu thích trường học của mình?
 • Hy vọng của em khi là học sinh của trường này là gì?
 • Cảm ơn và tạm biệt.

2. Lễ hội tại trường của em

A FESTIVAL AT YOUR SCHOOL LỄ HỘI TẠI TRƯỜNG CỦA EM
Opening:

 • A(n) song/poem about school festivals.
 • Introduce yourself and the topic.
Mở bài:

 • Một bài hát/bài thơ về lễ hội trường.
 • Giới thiệu bản thân và chủ đề.
Body: (Choose 2-3 of these ideas)

  • What festival is that? (Mid-autumn festival, Camping, fair)
  • When does your school usually celebrate it?
  • Why does your school celebrate that festival?
  • Who joins the festival?
  • What activities can students join?
  • Describe some interesting activities in detail.
Thân bài (chọn 2-3 ý sau)

 • Đó là lễ hội gì vậy? (Trung thu, Cắm trại, hội chợ)
 • Trường của em thường tổ chức lễ này vào ngày nào?
 • Tại sao lại tổ chức lễ hội đó?
 • Có những ai tham gia lễ hội?
 • Học sinh có thể tham gia những hoạt động nào?
 • Mô tả chi tiết một số hoạt động thú vị.
Conclusions:

 • Why do you like this festival?
 • What can you learn from this festival?
 • Thank you and goodbye.
Kết bài:

 • Tại sao em thích lễ hội này?
 • Em học được gì từ lễ hội này?
 • Cảm ơn và tạm biệt.

III. Chi tiết nội dung thuyết trình và bài mẫu tham khảo chủ đề School

1. Giới thiệu trường của em

INTRODUCE YOUR SCHOOL GIỚI THIỆU TRƯỜNG CỦA EM
Opening:

 •  A(n) song/poem about schools.

 • Introduce yourself and the topic.
 • Example: Hello, everyone. My name is Moon. I’m 7 years old. I come from Nha Trang city. In this presentation, let me be your “tour guide” for a while and tell you about my beloved school.
Mở bài:

 •  Một bài hát/bài thơ về trường học.

 • Giới thiệu bản thân và chủ đề.
 • Ví dụ: Xin chào mọi người. Tên tôi là Moon. Tôi 7 tuổi. Tôi đến từ thành phố Nha Trang. Trong thuyết trình hôm nay, hãy để tôi làm “hướng dẫn viên du lịch” và kể cho các bạn nghe về ngôi trường thân yêu của tôi.
Body: 

 • Where is your school?

+ Loc Tho primary school.

+ On Tran Phu Street.

 • Example: I go to Loc Tho Primary School on Tran Phu Street, right in the center of my city. It is not hard to find it as it is one of the biggest buildings in the area with a large yellow gate.
 • How far is it from your house to your school?

+ 1 kilometer: 7 minutes to get there by motorbike.

 • Example: Luckily, it’s not really far from my house, just about 1 kilometer, so it takes my mom only 7 minutes to ride me there by motorbike.
 • Describe the facilities.

+ 2 high buildings, 4 floors, many classrooms.

+ Lab.

+ Computer room.

+ A nurse’s office, a small playground, and a soccer field.

 • Example: Now, let’s take a look around the school. There are 2 high buildings with 4 floors and many spacious classrooms in my school. The classroom is large and airy with many windows, and it is also equipped with modern facilities such as TVs, microphones, fans and air-conditioners. My school has 2 labs for us to do Science experiments on the first floor. On the second floor is a computer room where we have IT lessons. Next to the computer room is the music room. It is an interesting place with a small piano in the corner where my teacher plays the music for us to sing along. My school also has a nurse’s office, a small playground, and a soccer field.
 • What is your favorite place at school? Why?

+ Library => read and borrow books, spend my break time.

 • Example: My favorite place is the library because I can read and borrow a lot of interesting books here. That’s why I usually spend my break time here.
 • How are your teachers?

+ Teachers: teach well, caring.

+ Students: friendly.

 • Example: I feel grateful to be a student here as my teachers teach really well and are caring. They always ask us if we understand the lessons and have fun games for revision. My classmates are also very friendly, and I like playing with them after school.
 • What activities do you take part in at school?

+ Play soccer.

 • Example: One of the best parts of my school is the soccer field to the left of the main building. We usually play soccer with another class for 30 minutes after school .
Thân bài:

 • Trường của bạn ở đâu?

+ Trường tiểu học Lộc Thọ.

+ Trên đường Trần Phú.

 • Ví dụ: Tôi học trường tiểu học Lộc Thọ trên đường Trần Phú, ngay trung tâm thành phố. Không khó để tìm thấy nó vì đây là một trong những tòa nhà lớn nhất khu vực với cánh cổng lớn màu vàng.
 • Từ nhà bạn đến trường bao xa?

+ 1km: 7 phút đi xe máy.

 • Ví dụ: May mắn thay, nó không xa nhà tôi lắm, chỉ khoảng 1 km nên mẹ tôi chỉ mất 7 phút để chở tôi bằng xe máy.
 • Mô tả cơ sở vật chất.

+ 2 tòa nhà cao 4 tầng với nhiều phòng học.

+ Phòng thí nghiệm.

+ Phòng máy tính.

+ Phòng y tế, sân chơi nhỏ và sân bóng đá.

 • Ví dụ: Bây giờ chúng ta hãy dạo một vòng quanh trường. Trường tôi có 2 tòa nhà 4 tầng và nhiều phòng học rộng rãi. Lớp học rộng, thoáng mát, có nhiều cửa sổ, đồng thời được trang bị cơ sở vật chất hiện đại như TV, micro, quạt, điều hòa. Trường tôi có 2 phòng thí nghiệm ở tầng 1 để chúng tôi làm thí nghiệm Khoa học. Trên tầng hai là phòng máy tính, nơi chúng tôi học CNTT. Bên cạnh phòng máy tính là phòng âm nhạc. Đó là một nơi thú vị với một cây đàn piano nhỏ ở góc, nơi giáo viên của tôi chơi nhạc cho chúng tôi hát theo. Trường tôi còn có phòng y tế, một sân chơi nhỏ và một sân bóng đá.
 • Nơi yêu thích của bạn ở trường là gì? Tại sao?

+ Thư viện => đọc và mượn sách, dành thời gian giải lao.

 • Ví dụ: Nơi tôi yêu thích nhất là thư viện vì ở đây tôi có thể đọc và mượn rất nhiều sách thú vị. Đó là lý do tại sao tôi thường dành thời gian nghỉ ngơi ở đây.
 • Thầy cô của bạn thế nào?

+ Giáo viên: dạy tốt, quan tâm học sinh.

+ Học sinh: thân thiện.

 • Ví dụ: Tôi cảm thấy biết ơn khi được là học sinh ở đây vì các giáo viên của tôi dạy rất tốt và chu đáo. Họ luôn hỏi chúng tôi xem chúng tôi có hiểu bài học không và có những trò chơi vui nhộn để ôn tập. Các bạn cùng lớp của tôi cũng rất thân thiện và tôi thích chơi với họ sau giờ học.
 • Bạn tham gia những hoạt động gì ở trường?

+ Chơi bóng đá.

 • Ví dụ:Một trong những nơi đẹp nhất ở trường tôi là sân bóng đá ở bên trái tòa nhà chính. Chúng tôi thường chơi bóng đá với lớp khác trong 30 phút sau giờ học.
Conclusions:

 • Why do you love your school?
 • What is your hope as a student of this school?
 • Thank you and goodbye.
 • Example: Going to school allows me to learn useful knowledge and teaches me how to be a good person. This is the place where I have a lot of amazing friends. That’s why I love my school very much. I will try my best to get better and better at studying so that I can be a teacher in the future. Thank you and goodbye.
Kết bài:

 • Vì sao bạn yêu thích trường học của mình?
 • Hy vọng của bạn khi là học sinh của trường này là gì?
 • Cảm ơn và tạm biệt.
 • Ví dụ: Đến trường tôi được học những kiến thức bổ ích và dạy tôi cách trở thành người tốt. Đây là nơi tôi có rất nhiều người bạn tuyệt vời. Chính vì vậy mà tôi rất yêu quý ngôi trường của mình. Tôi sẽ cố gắng học tập ngày càng tốt hơn để có thể làm giáo viên sau này. Cảm ơn và tạm biệt.

2. Lễ hội tại trường của em

A FESTIVAL AT YOUR SCHOOL LỄ HỘI TẠI TRƯỜNG CỦA EM
Opening:

 • A(n) song/poem about school festivals.

 • Introduce yourself and the topic
 • Example: Hello, everyone. My name is Moon. I’m 7 years old. I live in Nha Trang. When it comes to school, what do you think of? Studying, isn’t it? But in fact, that’s not everything we do at school. Besides studying, we have lots of amazing festivals and activities, and trust me, once you join, you will definitely love them. In this video, I am going to talk about my favorite school festival. Now, let’s get started.
Mở bài:

 • Một bài hát/bài thơ về lễ hội trường.

 • Giới thiệu bản thân và chủ đề
 • Ví dụ: Xin chào mọi người. Tên tôi là Moon. Tôi 7 tuổi. Tôi sống ở Nha Trang. Khi đến trường, bạn nghĩ đến điều gì? Việc học phải không? Nhưng trên thực tế, đó không phải là tất cả những gì chúng tôi làm ở trường. Bên cạnh việc học, chúng tôi còn có rất nhiều lễ hội và hoạt động thú vị. Hãy tin tôi đi, một khi đã tham gia, bạn chắc chắn sẽ yêu thích chúng. Trong video này, tôi sẽ nói về lễ hội ở trường mà tôi yêu thíchi. Giờ thì bắt đầu nhé!
Body: 

 • When does your school usually celebrate it? Why does your school celebrate that festival?

+ March 26th – camping

+ The founding date of the Ho Chi Minh Communist Youth Union

+ Purpose: Join students together, remind them of the meaningful day.

 • Example: One of the best festivals we have at school is on March 26th every year. It was the founding date of the Ho Chi Minh Communist Youth Union, a memorable day in History, and we commemorate it by organizing camping trips. It is held in order to join students together and remind them of the meaning of this special day.
 • Who joins the festival?

+ Members of Ho Chi Minh Communist Youth Union (almost all students).

 • Example: Almost all students, especially those who are members of Ho Chi Minh Communist Youth Union, can be part of this special day so that they will remember this day as an important part of our history.
 • What activities can students join? (Describe some interesting activities in detail).

+ Camping: putting up tents, decorating tent.

+ Traditional games: Tug of War.

+ Dancing.

+ Contests.

 • Example: Among the activities, I guess students like camping the most because we have a lot of fun things to do together. Most schools organize to have a camping trip right inside the school, but it is still interesting. A few days before the camping trip, our parents usually help prepare things so that can put up the big tent for the whole class on that day. Then all the girls decorate the tent with flowers and flags, and the most beautiful tent will get the first prize. We also have other activities to connect students with each other such as playing Tug of War, dancing flashmob, or having costume contests. Though some of them are quite tiring, we really enjoy the festival that we don’t even mind our tiredness. I think our class is getting closer after these activities.
Thân bài:

 • Trường của bạn thường tổ chức lễ này vào ngày nào? Tại sao trường của bạn tổ chức lễ hội đó?

+ Ngày 26/3 – cắm trại.

+ Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Mục đích: Gắn kết học sinh với nhau, nhắc nhở các em về một ngày đầy ý nghĩa.

 • Ví dụ: Một trong những lễ hội tuyệt vời nhất mà chúng tôi tổ chức ở trường là vào ngày 26 tháng 3 hàng năm. Đó là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, một ngày đáng nhớ trong lịch sử và chúng tôi kỷ niệm bằng việc tổ chức các chuyến cắm trại. Nó được tổ chức nhằm gắn kết các học sinh lại với nhau và nhắc nhở họ về ý nghĩa của ngày đặc biệt này.
 •  Ai tham gia lễ hội?

+ Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (hầu hết là học sinh).

 • Ví dụ: Hầu như tất cả học sinh, nhất là các bạn là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đều có thể tham gia để ghi nhớ ngày này như một phần quan trọng trong lịch sử của chúng ta.
 • Học sinh có thể tham gia những hoạt động nào? (Mô tả chi tiết một số hoạt động thú vị).

+ Cắm trại: dựng lều, trang trí lều.

+ Trò chơi truyền thống: Kéo co.

+ Khiêu vũ.

+ Các cuộc thi.

 • Ví dụ: Trong số các hoạt động, tôi đoán học sinh thích cắm trại nhất vì chúng tôi có rất nhiều điều thú vị để cùng nhau làm. Hầu hết các trường đều tổ chức cắm trại ngay trong khuôn viên nhưng vẫn rất thú vị. Vài ngày trước khi cắm trại, bố mẹ chúng tôi thường giúp chuẩn bị đồ đạc để có thể dựng lều lớn cho cả lớp vào ngày chính. Sau đó, tất cả các bạn gái trang trí lều bằng hoa và cờ, lều đẹp nhất sẽ giành được giải nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn có các hoạt động khác để gắn kết các học sinh với nhau như chơi Kéo co, nhảy flashmob hay thi biểu diễn thời trang. Mặc dù một số lúc khá mệt, nhưng chúng tôi thực sự tận hưởng mà không bận tâm đến sự mệt mỏi của mình. Tôi nghĩ lớp chúng tôi đang xích lại gần nhau hơn sau những hoạt động này.
Conclusions:

 • Why do you like this festival?
 • What can you learn from this festival?
 • Thank you and goodbye.
 • Example: I really enjoy taking part in this festival as it helps students and teachers get closer to each other. It makes me feel that going to school is not just about studying but also about connecting with our friends and interesting activities. Thanks to this, we know how to socialize with our classmates better, including those whom we don’t often talk to. I believe you will love being a part of the camping trip at school if you join it. That’s my favorite school festival. What is yours? Thank you and goodbye.
Kết bài:

 • Tại sao bạn thích lễ hội này?
 • Bạn học được gì từ lễ hội này?
 • Cảm ơn và tạm biệt.
 • Ví dụ:Tôi thực sự thích tham gia lễ hội này vì nó giúp học sinh và giáo viên gần nhau hơn. Nó khiến tôi cảm thấy đến trường không chỉ là học mà còn là kết nối với bạn bè và có những hoạt động thú vị. Nhờ đó, chúng tôi biết cách hòa nhập xã hội tốt hơn với các bạn cùng lớp, kể cả những bạn mà chúng tôi không thường xuyên nói chuyện. Tôi tin rằng bạn sẽ thích cắm trại ở trường nếu bạn tham gia. Đó là lễ hội ở trường yêu thích của tôi. Còn bạn thì sao? Cảm ơn và tạm biệt.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688