Hướng dẫn chi tiết nhất cách viết đoạn văn miêu tả bố bằng tiếng Anh

Làm thế nào để viết đoạn văn miêu tả bố bằng tiếng Anh một cách sống động, chân thật với bố cục chặt chẽ và đủ ý? Hãy tham khảo hướng dẫn dưới đây nhé.

Viết đoạn văn miêu tả bố bằng tiếng Anh
Viết đoạn văn miêu tả bố bằng tiếng Anh

I. Tổng hợp từ vựng miêu tả bố bằng tiếng Anh

Để miêu tả bố bằng tiếng Anh, bé sẽ cần miêu tả về các thông tin liên quan đến bố như ngoại hình, nghề nghiệp, tính cách, sở thích… Ngoài ra, bé cũng có thể nói thêm về cảm xúc của mình đối với bố.

Hãy cho bé tham khảo các từ vựng dưới đây để giúp đoạn văn viết về bố thêm cụ thể và thú vị nhé.

1. Từ vựng viết về nghề nghiệp của bố bằng tiếng Anh

Từ vựng miêu tả bố bằng tiếng Anh về nghề nghiệp
Từ vựng miêu tả bố bằng tiếng Anh về nghề nghiệp
STT Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 Engineer /ˌɛnʤɪˈnɪr/ Kỹ sư
2 Doctor /ˈdɑktər/ Bác sĩ
3 Lawyer /ˈlɔjər/ Luật sư
4 Accountant /əˈkaʊntənt/ Kế toán
5 Architect /ˈɑrkəˌtɛkt/ Kiến trúc sư
6 Programmer /ˈproʊˌɡræmər/ Lập trình viên
7 Electrician /ɪˌlɛkˈtrɪʃən/ Thợ điện
8 Carpenter /ˈkɑrpəntər/ Thợ mộc
9 Plumber /ˈplʌmər/ Thợ ống nước
10 Mechanic /məˈkænɪk/ Thợ máy, thợ cơ khí
11 Chef /ʃɛf/ Đầu bếp
12 Pilot /ˈpaɪlət/ Phi công
13 Firefighter /ˈfaɪərˌfaɪtər/ Lính cứu hỏa
14 Police Officer /pəˈlis ˈɔfɪsər/ Cảnh sát
15 Economist /ˌiːkəˈnɑmɪst/ Nhà kinh tế học
16 Journalist /ˈʤɜrnəlɪst/ Nhà báo
17 Pharmacist /ˈfɑrməsɪst/ Dược sĩ
18 Dentist /ˈdɛntɪst/ Nha sĩ
19 Artist /ˈɑrtɪst/ Nghệ sĩ
20 Entrepreneur /ˌɑntrəprəˈnɝ/ Doanh nhân
21 Scientist /ˈsaɪəntɪst/ Nhà khoa học
22 Veterinarian /ˌvɛtərəˈnɛrɪən/ Bác sĩ thú y
23 Professor /prəˈfɛsər/ Giáo sư
24 Farmer /ˈfɑrmər/ Nông dân
25 Waiter/Waitress /ˈweɪtər/ /ˈweɪtrəs/ Nhân viên phục vụ
26 Cashier /ˈkæʃɪr/ Thu ngân
27 Cleaner /ˈklinər/ Nhân viên vệ sinh
28 Driver /ˈdraɪvər/ Lái xe
29 Gardener /ˈɡɑrdnər/ Người làm vườn
30 Cook /kʊk/ Đầu bếp

2. Từ vựng miêu tả ngoại hình bố bằng tiếng Anh

Từ vựng miêu tả bố bằng tiếng Anh về ngoại hình
Từ vựng miêu tả bố bằng tiếng Anh về ngoại hình
STT Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 Slim /slɪm/ Thon gọn, mảnh mai
2 Stocky /ˈstɑki/ Có thân hình cỡ lớn, cổ vạm vỡ
3 Muscular /ˈmʌskjələr/ Cơ bắp, cơ bắp mạnh mẽ
4 Petite /pəˈtit/ Nhỏ nhắn, nhỏ bé
5 Tall /tɔl/ Cao
6 Short /ʃɔrt/ Thấp
7 Average height /ˈævərɪdʒ haɪt/ Chiều cao trung bình
8 Fair complexion /fɛr kəmˈplɛkʃən/ Da trắng
9 Dark complexion /dɑrk kəmˈplɛkʃən/ Da đen
10 Olive complexion /ˈɑlɪv kəmˈplɛkʃən/ Da ôliu
11 Tanned /tænd/ Da rám nắng, da nâu
12 Pale complexion /peɪl kəmˈplɛkʃən/ Da nhợt
13 Blonde hair /blɑnd hɛr/ Tóc vàng
14 Brown hair /braʊn hɛr/ Tóc nâu
15 Black hair /blæk hɛr/ Tóc đen
16 Red hair /rɛd hɛr/ Tóc đỏ
17 Curly hair /ˈkɜrli hɛr/ Tóc xoăn
18 Straight hair /streɪt hɛr/ Tóc thẳng
19 Wavy hair /ˈweɪvi hɛr/ Tóc sóng
20 Oval face /ˈoʊvəl feɪs/ Khuôn mặt hình trái lê
21 Round face /raʊnd feɪs/ Khuôn mặt tròn
22 Square face /skwɛr feɪs/ Khuôn mặt vuông
23 Blue eyes /blu aɪz/ Đôi mắt màu xanh dương
24 Brown eyes /braʊn aɪz/ Đôi mắt màu nâu
25 Green eyes /ɡrin aɪz/ Đôi mắt màu xanh lá cây
26 Hazel eyes /ˈheɪzəl aɪz/ Đôi mắt màu nâu nhạt
27 Grey eyes /ɡreɪ aɪz/ Đôi mắt màu xám
28 Almond-shaped eyes /ˈɑmənd-ʃeɪpt aɪz/ Đôi mắt hình hạt hạnh nhân
29 Deep-set eyes /diːp-sɛt aɪz/ Đôi mắt sâu, đặc biệt
30 Hooded eyes /ˈhʊdɪd aɪz/ Đôi mắt có mí mắt dày

3. Từ vựng miêu tả tính cách bố bằng tiếng Anh

STT Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 Kind /kaɪnd/ Tử tế, tốt bụng
2 Generous /ˈʤɛnərəs/ Rộng lượng, hào phóng
3 Patient /ˈpeɪʃənt/ Kiên nhẫn
4 Understanding /ˌʌndərˈstændɪŋ/ Hiểu biết, thông cảm
5 Compassionate /kəmˈpæʃənət/ Đầy lòng từ bi
6 Caring /ˈkɛrɪŋ/ Quan tâm, chu đáo
7 Supportive /səˈpɔrtɪv/ Hỗ trợ, ủng hộ
8 Reliable /rɪˈlaɪəbl/ Đáng tin cậy
9 Responsible /rɪˈspɑnsəbl/ Có trách nhiệm
10 Hardworking /ˈhɑrdˌwɜrkɪŋ/ Chăm chỉ, siêng năng
11 Diligent /ˈdɪlɪʤənt/ Chăm chỉ, siêng năng
12 Patient /ˈpeɪʃənt/ Kiên nhẫn
13 Humble /ˈhʌmbəl/ Khiêm tốn
14 Modest /ˈmɑdɪst/ Khiêm nhường
15 Honest /ˈɑnɪst/ Trung thực
16 Respectful /rɪˈspɛktfəl/ Tôn trọng
17 Loyal /ˈlɔɪəl/ Trung thành
18 Encouraging /ɪnˈkɜrɪdʒɪŋ/ Động viên, khuyến khích
19 Optimistic /ˌɑptɪˈmɪstɪk/ Lạc quan
20 Cheerful /ˈʧɪrfəl/ Vui vẻ
21 Warm /wɔrm/ Ấm áp, hiền hậu
22 Friendly /ˈfrɛndli/ Thân thiện, hòa đồng
23 Funny /ˈfʌni/ Hài hước
24 Creative /kriˈeɪtɪv/ Sáng tạo
25 Wise /waɪz/ Khôn ngoan
26 Brave /breɪv/ Can đảm
27 Protective /prəˈtɛktɪv/ Bảo vệ
28 Decisive /dɪˈsaɪsɪv/ Quả quyết
29 Dependable /dɪˈpɛndəbl/ Đáng tin cậy
30 Empathetic /ɛmˈpæθɪtɪk/ Đồng cảm

BMyC Speed – Khóa học dành cho bé 5-9 tuổi hiệu quả – uy tín – chất lượng.

⭐Phương pháp học được kiểm chứng trên hàng ngàn học viên thành công.

⭐Chương trình học ưu việt cho bố mẹ, hiệu quả tối ưu cho con.

⭐Giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, bằng cấp chuyên môn cao, yêu trẻ.

⭐Tư vấn viên giàu kinh nghiệm nhiệt tình theo sát hỗ trợ.

Tham Gia Ngay

4. Từ vựng viết về sở thích của bố bằng tiếng Anh

STT Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 Reading /ˈridɪŋ/ Đọc sách
2 Gardening /ˈɡɑrdənɪŋ/ Trồng hoa, làm vườn
3 Cooking /ˈkʊkɪŋ/ Nấu nướng
4 Fishing /ˈfɪʃɪŋ/ Câu cá
5 Hiking /ˈhaɪkɪŋ/ Leo núi, đi bộ đường dài
6 Traveling /ˈtrævəlɪŋ/ Du lịch
7 Photography /fəˈtɑɡrəfi/ Nhiếp ảnh
8 Painting /ˈpeɪntɪŋ/ Vẽ tranh
9 Birdwatching /ˈbɜrdˌwɑʧɪŋ/ Ngắm chim
10 Playing guitar /ˈpleɪɪŋ ɡɪˈtɑr/ Chơi đàn guitar
11 Watching movies /ˈwɑʧɪŋ ˈmuviz/ Xem phim
12 Listening to music /ˈlɪsənɪŋ tuː ˈmjuːzɪk/ Nghe nhạc
13 Playing sports /ˈpleɪɪŋ spɔrts/ Chơi thể thao
14 DIY projects /ˌdiːaɪˈwaɪ ˈprɑdʒɛkts/ Tự làm đồ thủ công
15 Collecting stamps /kəˈlɛktɪŋ stæmps/ Sưu tầm tem
16 Playing chess /ˈpleɪɪŋ ʧɛs/ Chơi cờ
17 Astronomy /əˈstrɑnəmi/ Thiên văn học
18 Writing /ˈraɪtɪŋ/ Viết
19 Volunteering /ˌvɑlənˈtɪrɪŋ/ Tình nguyện
20 Wine tasting /waɪn ˈteɪstɪŋ/ Nếm rượu
21 Board games /bɔrd ɡeɪmz/ Trò chơi bàn
22 Baking /ˈbeɪkɪŋ/ Làm bánh
23 Dancing /ˈdænsɪŋ/ Nhảy múa
24 Playing piano /ˈpleɪɪŋ piˈænoʊ/ Chơi đàn piano
25 Yoga /ˈjoʊɡə/ Yoga
26 Meditation /ˌmɛdɪˈteɪʃən/ Thiền
27 Surfing /ˈsɜrfɪŋ/ Lướt sóng
28 Skiing /ˈskiɪŋ/ Trượt tuyết
29 Horse riding /hɔrs ˈraɪdɪŋ/ Cưỡi ngựa
30 Bird watching /bɜrd ˈwɑtʃɪŋ/ Ngắm chim

5. Từ vựng viết về cảm xúc của bé đối với bố

STT Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 Love /lʌv/ Yêu thương
2 Admiration /ˌædməˈreɪʃən/ Ngưỡng mộ
3 Respect /rɪˈspɛkt/ Tôn trọng
4 Gratitude /ˈɡrætɪˌtud/ Sự biết ơn
5 Joy /dʒɔɪ/ Niềm vui
6 Happiness /ˈhæpɪnɪs/ Hạnh phúc
7 Contentment /kənˈtɛntmənt/ Sự hài lòng
8 Affection /əˈfɛkʃən/ Tình cảm
9 Appreciation /əˌpriʃiˈeɪʃən/ Sự đánh giá cao
10 Fondness /ˈfɑndnɪs/ Tình cảm ấm áp
11 Trust /trʌst/ Sự tin tưởng
12 Security /sɪˈkjʊrɪti/ Sự an toàn
13 Comfort /ˈkʌmfərt/ Sự thoải mái
14 Pride /praɪd/ Niềm tự hào
15 Inspiration /ˌɪnspəˈreɪʃən/ Sự truyền cảm hứng
16 Excitement /ɪkˈsaɪtmənt/ Sự hứng thú
17 Eagerness /ˈiɡərnəs/ Sự háo hức
18 Gratefulness /ˈɡreɪtfəlnəs/ Sự biết ơn
19 Reverence /ˈrɛvərəns/ Sự tôn kính
20 Tenderness /ˈtɛndərnɪs/ Sự mềm mại, dịu dàng
21 Warmth /wɔrmθ/ Sự ấm áp
22 Connection /kəˈnɛkʃən/ Mối liên kết
23 Graciousness /ˈɡreɪʃəsnəs/ Sự ân cần
24 Delight /dɪˈlaɪt/ Sự vui mừng
25 Fascination /ˌfæsɪˈneɪʃən/ Sự mê hoặc
26 Devotion /dɪˈvoʊʃən/ Sự tận tụy
27 Anticipation /ænˌtɪsɪˈpeɪʃən/ Sự mong chờ
28 Enthusiasm /ɛnˈθuziæzəm/ Sự hăng hái
29 Intimacy /ˈɪntɪməsi/ Sự gần gũi
30 Serenity /səˈrɛnəti/ Sự bình yên

II. Dàn ý đoạn văn miêu tả bố bằng tiếng Anh

Nếu như từ vựng phong phú sẽ giúp những câu văn miêu tả bố bằng tiếng Anh trở nên mềm mại thì phần dàn ý lại đóng vai trò làm “khung xương” giúp bố cục bài viết rõ ràng và chặt chẽ.

Dàn ý đoạn văn miêu tả bố bằng tiếng Anh
Dàn ý đoạn văn miêu tả bố bằng tiếng Anh

Để viết đoạn văn miêu tả bố bằng tiếng Anh, bé có thể thực hiện theo dàn ý sau.

OPENING – Introduce your brother/ sister.

+ Where does she/he live?

+ who does she/he live with?

BODY 1. Introduce overall

– What her/ his name?

– Her/ His age – what doese she/ he do?

2. Appearance:

– Body: Tall, short, fit, wel-built slim, skinny, plump, chubby.

– Skin: light, dark, fair, rosy, tan.

– Face shapes: oval, chubby, fresh, thin, long, round, square, with dimples.

– Hair:

+ Color: black, brunette, brown, ginger, blonde.

+ Texture: straight, curly, frizzy, wavy, thick.

+ Style: long, short, cropped, with plaits, pigtails, bun, fringe – Eyes: sparkling, bright, dreamy.

+ Shape: big, small, round, oval-shaped.

+ Eye color: blue, brown, black, grey.

3. Characteristics and Activities:

– Characteristics: helpful, wise, sense of humor, gentle, cheerfull, sociable, strict, careful, hard-working, kind, smart, confident, honest, talkative…

– Activities:

+ what does he or she like?

+ what do you usually do with her/ him?

CONCLUSION – Your feelings

+ Do you love her/ him? Why?

– Your wish.

– Thank you and goodbye

III. Top 3 đoạn văn mẫu miêu tả bố bằng tiếng Anh

Để giúp bố mẹ và bé dễ dàng hình dung về đoạn văn miêu tả bố bằng tiếng Anh, BMyC đã soạn ra 3 mẫu đơn giản dưới đây. Cùng tham khảo nhé.

1. Đoạn văn miêu tả bố bằng tiếng Anh (mẫu 1)

Đoạn văn Dịch nghĩa
Today I want to introduce to you a very important person in my life. It is my dad. His name is Dan. He is 36 years old. Now he works as a teacher at a secondary school near our house.

His figure is quite thin, but he is very strong. Dad could carry a large cabinet to the surprise and admiration of my mother and I. He has an oval face and dark skin. He has a few strands of gray hair. High forehead, full of determination. 

My dad is a very kind-hearted person and my real hero and best friend. He is an understanding and caring man. He always shares with me all his bad and happy moments. He tells me that he discusses his all life events to give me experience and take the right steps in the absence of him. He wants to make me a good person in life and most importantly a successful person by following all the etiquettes, humanity and ethics of life. 

He is the person who always helps the needy people in the society or anywhere on the way. He also teaches me about how to get fit, healthy, happy and a peaceful person all through life. Besides, he is the good adviser in my family, every family member takes advice from him whenever they get a problem. 

I love my dad so much. I hope that I will always be accompanied by my father’s useful advice throughout my journey to adulthood. 

Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho bạn nghe về một người vô cùng quan trọng với cuộc sống của mình. Đó là bố tôi. Bố tôi tên là Dan. Ông ấy 36 tuổi. Hiện nay, bố là giáo viên ở một trường cấp hai gần nhà chúng tôi.

Thân hình của bố khá gầy nhưng lại rất khỏe mạnh. Bố có thể bê một chiếc tủ lớn trước sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của mẹ con tôi. Bố có khuôn mặt trái xoan và làn da ngăm đen. Tóc của bố đã điểm vài sợi bạc. Vầng trán cao, đầy cương nghị.

Bố tôi là một người rất tốt bụng, là người hùng thực sự và là người bạn thân nhất của tôi. Bố là một người hiểu biết và biết quan tâm. Bố luôn chia sẻ với tôi những khoảnh khắc vui buồn của ông. Bố nói với tôi rằng bố thảo luận với tôi về tất cả các sự kiện trong cuộc đời để cho tôi kinh nghiệm và có những bước đi đúng đắn khi không có bố bên cạnh. Bố muốn làm cho tôi trở thành một người tốt và quan trọng nhất là một người thành công bằng cách tuân theo tất cả các phép xã giao, nhân văn và đạo đức của cuộc sống. 

Bố là người luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn trong xã hội hay ở bất cứ đâu trên đường đi. Bố cũng dạy tôi cách để có được thân hình cân đối, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên trong suốt cuộc đời. Bên cạnh đó, bố cũng là người cố vấn giỏi trong gia đình tôi, mọi thành viên trong gia đình đều nhận lời khuyên từ bố mỗi khi gặp vấn đề. 

Tôi yêu bố tôi rất nhiều. Tôi mong rằng mình sẽ luôn được đồng hành cùng những lời khuyên bổ ích của bố trong suốt hành trình trưởng thành của tôi. 

2. Đoạn văn miêu tả bố bằng tiếng Anh (mẫu 2)

Đoạn văn Dịch nghĩa
For me, my father is always someone I trust and respect. Today, I will tell you about my father. His name is Quang. He is nearly 40 years old and he is an engineer.

My father is quite thin but very handsome. His hair is black but a bit long and parted, it looks very beautiful. Because my father often had to go to the construction site, his skin was tanned.

My father is a very loving and dutiful person. I always learn many things from his life and his experiences. He tells me about all the struggles of life and his success. He is the person who teaches me about etiquettes, humanity and ethics. 

He is a very active person. He usually takes us out of the home every Sunday morning in the park or other favorite places to make our holiday a happy holiday. We eat delicious breakfast every Sunday morning and are together the whole day with lots of activities. Sometimes we go to picnics or famous sightseeing for a long time with all family members. In my winter and summer vacations, my father takes us (me, my sister, mom and grandparents) to the hill stations, seaside and hotels for some rest or recreation.

We had a good time together. I love my dad and my family so much. I hope that my father will always be healthy so that we can enjoy more happy moments together. 

Đối với tôi, bố luôn là người mà tôi tin tưởng và kính trọng. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về bố của mình. Bố tên là Quang. Bố hiện nay đã gần 40 tuổi và là một kỹ sư.

Bố tôi khá gầy nhưng rất đẹp trai. Tóc bố màu đen nhưng hơi dài và rẽ ngôi, trông rất đẹp. Vì bố tôi thường xuyên phải đi công trường nên da ông rám nắng.

Bố tôi là một người biết yêu thương và có trách nhiệm. Tôi luôn học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống và kinh nghiệm của bố. Bố kể cho tôi nghe về tất cả những khó khăn trong cuộc sống và thành công của mình. Bố là người dạy tôi về phép xã giao, tính nhân văn và đạo đức. 

Bố là người rất năng động. Bố thường đưa chúng tôi ra khỏi nhà vào mỗi sáng Chủ nhật ở công viên hoặc những địa điểm yêu thích khác để biến kỳ nghỉ của chúng tôi thành một kỳ nghỉ vui vẻ. Chúng tôi dùng bữa sáng ngon miệng vào mỗi sáng Chủ nhật và ở bên nhau cả ngày với nhiều hoạt động. Đôi khi chúng tôi đi dã ngoại hoặc tham quan lâu dài với tất cả các thành viên trong gia đình. Trong kỳ nghỉ đông và hè của tôi, bố tôi đưa chúng tôi (tôi, chị gái, mẹ và ông bà) đến các trạm đồi, bãi biển và khách sạn để nghỉ ngơi hoặc giải trí.

Chúng tôi đã có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Tôi yêu bố tôi và gia đình mình thật nhiều. Tôi mong rằng bố tôi sẽ luôn khỏe mạnh để chúng tôi có thể tận hưởng thêm nhiều khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau hơn nữa.

3. Đoạn văn miêu tả bố bằng tiếng Anh (mẫu 3)

Đoạn văn Dịch nghĩa
My father is the most lovely father in the world. He is my real hero, best friend, my inspiration and the best person of my life I have ever seen. His name is Nguyen. He is 35 years old. He is a gymmer and a personal trainer.

He has a nice body and healthy dark skin. His eyes are very clear and bright and his arms are very strong. 

He is really a helpful and caring man. He is the person who helps me a lot in getting prepared for school, getting out of the bed and getting my homework done well.

He always cares for me and calls my mom in the afternoon to know whether I have come from school at the right time or not. He is a very healthy, fit, happy and peaceful person. He always works at the right time and teaches us to go to school at the right time. He teaches us the value of time in life and says that if one wastes his/her time, time ruins his/her life.

He is a very nice person and helps my neighbors in their difficult times. He loves, cares and respects my mom always and never quarrels with her. He always supports her and helps sometimes in the kitchen during her illness. He respects and loves my grandparents and teaches us to care for them. He tells us that we should care, love and respect my grandparents.

He also tells us that we should always help needy people of any age group throughout life according to our status. He usually takes 15 minutes every day to tell us about ethics and other good habits.

I’m very grateful for what my dad taught me because it helps me lead a disciplined and productive life while still doing what I love. I hope that my father will continue to follow and accompany me on my future journey.

Bố tôi là người bố đáng yêu nhất trên thế giới. Bố là người hùng thực sự của tôi, người bạn thân nhất, nguồn cảm hứng và là người tốt nhất trong đời tôi từng gặp. Bố tên là Nguyên. Bố tôi 35 tuổi. Bố là một người tập thể hình và là huấn luyện viên cá nhân.

Bố có thân hình đẹp và làn da ngăm đen khỏe mạnh. Đôi mắt của bố rất trong sáng và cánh tay của bố cực kỳ khỏe mạnh.

Bố thực sự là một người đàn ông chu đáo và hay giúp đỡ người khác. Bố là người giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc chuẩn bị đến trường, dậy khỏi giường và hoàn thành tốt bài tập về nhà.

Bố luôn quan tâm đến tôi và gọi điện cho mẹ tôi vào buổi chiều để biết tôi có đi học về đúng giờ hay không. Bố là người rất khỏe mạnh, cân đối, hạnh phúc và bình yên. Bố luôn làm việc đúng giờ và dạy chúng tôi đi học đúng giờ. Bố dạy chúng ta về giá trị của thời gian trong cuộc sống và nói rằng nếu một người lãng phí thời gian thì thời gian sẽ hủy hoại cuộc đời của người ấy.

Bố là một người rất tốt và luôn giúp đỡ hàng xóm của tôi khi họ gặp khó khăn. Bố luôn yêu thương, quan tâm, tôn trọng mẹ tôi và không bao giờ cãi vã với mẹ. Bố luôn hỗ trợ mẹ và thỉnh thoảng giúp đỡ việc bếp núc trong thời gian mẹ bị bệnh. Bố kính trọng, yêu thương ông bà và dạy chúng tôi cách chăm sóc ông bà. Bố bảo chúng tôi nên quan tâm, yêu thương và kính trọng ông bà.

Bố cũng nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn ở mọi lứa tuổi trong cuộc sống tùy theo địa vị của mình. Bố thường dành cho chúng tôi 15 phút mỗi ngày để nói với chúng tôi về đạo đức và những thói quen tốt khác.

Tôi rất biết ơn những gì bố đã dạy tôi vì nó giúp tôi có một cuộc sống kỷ luật và hiệu quả trong khi vẫn được làm những gì mình yêu thích. Con mong rằng bố sẽ tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng con trên hành trình tương lai.

Trên đây là phần hướng dẫn chi tiết về từ vựng, dàn ý bài viết và các đoạn văn mẫu miêu tả bố bằng tiếng Anh. BMyC tin rằng với phần hướng dẫn trên đây, bố mẹ đã có thể giúp bé tự tạo ra những đoạn văn của riêng mình. Ngoài việc viết đoạn văn, bố mẹ hãy động viên bé tập thuyết trình về bố của mình và đăng video thành quả của bé lên group BMyC nhé.

Xem Thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688