Đối với những tài khoản đã đăng ký trên website bmyc bằng gmail, để lấy mật khẩu đăng nhập xin vui lòng thực hiện các bước như sau:

Bước 1. Click vào link sau đây để reset mật khẩu.

Lưu ý quan trọng: Không bấm quá 3 lần reset 1 lúc vì tài khoản sẽ bị khóa không thể reset được mật khẩu, bắt buộc phải đợi 24h sau mới reset lại được.

 

Sau khi ấn vào link, màn hình sẽ hiện thông báo. Vui lòng nhập email đã đăng ký tài khoản học bài trên website bmyc để lấy lại mật khẩu đã quên:

Để đặt lại mật khẩu của bạn, vui lòng nhập địa chỉ email hoặc tên người dùng của bạn bên dưới. Nhập email quên mật khẩu đăng nhập học bài trên website
Để đặt lại mật khẩu của bạn, vui lòng nhập địa chỉ email hoặc tên người dùng của bạn bên dưới. Nhập email đã đăng ký tài khoản web của bạn và bấm nút “Reset my Password”

Bước 2. Vào email check hộp thư đến để thực hiện đổi mật khẩu

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu đặt lại mật khẩu cho tài khoản của bạn. Nếu bạn đã thực hiện yêu cầu này, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để thay đổi mật khẩu của bạn
Chúng tôi đã nhận được yêu cầu đặt lại mật khẩu cho tài khoản của bạn. Nếu bạn đã thực hiện yêu cầu này, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để thay đổi mật khẩu của bạn

Sau khi click vào link để thay đổi mật khẩu, sẽ ra cửa sổ mới (tab mới) để chúng ta thiết lập mật khẩu:

Nhập mật khẩu mới tại đây
Nhập mật khẩu mới tại đây. Mật khẩu cần 8 ký tự, gồm chữ HOA, chữ thường và số.

Sau khi thiết lập thành công, sẽ hiện cửa sổ thông báo như sau:

Thiết lập thành công mật khẩu đăng nhập
Thiết lập thành công mật khẩu đăng nhập

LƯU Ý ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP XUẤT HIỆN MÀN HÌNH KHI RESET MẬT KHẨU:

Bạn đã đạt đến giới hạn yêu cầu thay đổi mật khẩu cho tài khoản người dùng này. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn không thể mở email.
Bạn đã đạt đến giới hạn yêu cầu thay đổi mật khẩu cho tài khoản người dùng này. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn không thể mở email.

Khi gặp trường hợp này, vui lòng inbox admin để lấy mật khẩu tài khoản.

Bước 3. Đăng nhập email và mật khẩu để học bài

Chi tiết hướng dẫn đăng nhập xin vui lòng xem tại đây: