Tổng hợp từ vựng và lời chúc Ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh hay nhất 2023

Ngày 1/6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi, là ngày Tết dành riêng cho trẻ em. Trong ngày này, các em không chỉ được nhận những lời chúc mừng đầy yêu thương của ông bà, bố mẹ, người thân mà còn được nhận những món quà đặc biệt. Để tìm hiểu về ngày quốc tế thiếu nhi bằng tiếng Anh, chúng ta sẽ tìm hiểu bộ từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi và những mẫu câu chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh chọn lọc tổng hợp dưới đây nhé. Ngay quoc te thieu nhi bang tieng anh 1

1. Quốc tế Thiếu nhi tiếng Anh là gì?

Ở Việt Nam, ngày Quốc tế Thiếu nhi rơi vào ngày 1/6 hàng năm. Ngày này còn được gọi là Tết thiếu nhi, là ngày lễ vì trẻ em, vì thế hệ tương lai của loài người. Đồng thời cũng là ngày nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 thường được gọi trong Tiếng Anh là: International Children’s Day /ˌɪntərˈnæʃənəl ˈʧɪldrənz deɪ/ : Ngày Quốc tế Thiếu nhi

2. Tổng hợp 99+ Từ Vựng ngày Quốc tế thiếu nhi bằng tiếng Anh

Bỏ túi bộ từ vựng ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng Tiếng Anh chọn lọc sau đây : 2.1 Từ vựng định nghĩa ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh
Từ vựng định nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi bằng tiếng Anh
Từ vựng định nghĩa ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh
Từ Vựng Cách Phát Âm Ý Nghĩa
Child /tʃaɪld/ (plural: children /ˈtʃɪldrən/) (n) trẻ em, thiếu nhi, nhi đồng
Children’s Day /ˈtʃɪldrənz deɪ/ Ngày thiếu nhi
International /ˌɪntərˈnæʃnəl/ (adj) Quốc tế
International Children’s Day Ngày quốc tế Thiếu nhi
Declaration /ˌdekləˈreɪʃn/ (n) Tuyên ngôn, tuyên bố
Declaration of the Rights of the Child (n) Tuyên bố về quyền trẻ em
The UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) Công ước Liên hợp Quốc về quyền trẻ em
Celebrate /ˈselɪbreɪt/ (v) Tổ chức
Celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/ (n) Việc tổ chức
Annually /ˈænjuəli/ (adv) Hàng năm
Commemorate /kəˈmeməreɪt/ (v) Kỉ niệm, tưởng nhớ
Right /raɪt/ (n) quyền
Fundamental /ˌfʌndəˈmentl/ (adj) cơ bản, cơ sở
Welfare /ˈwelfeə(r)/ (n) phúc lợi
Protect /prəˈtekt/ (v) bảo vệ
Protection /prəˈtekʃn/ (n) sự bảo vệ
UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) /ˈjuːnɪsef/ Quỹ nhi đồng Liên hợp Quốc
Education /ˌedʒuˈkeɪʃn/ (n) Nền giáo dục
Health care /ˈhelθ keə(r)/ Chăm sóc sức khỏe
Violence /ˈvaɪələns/ (n) Bạo lực
Discrimination /dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/ (n) phân biệt đối xử
Laborer /ˈleɪbərər/ (n) người lao động phổ thông (lao động chân tay)
Child labor /ˌtʃaɪld ˈleɪbər/ (n) lao động trẻ em
Generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/ (n) thế hệ
2.2 Từ vựng hoạt động ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh
Từ vựng hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi bằng tiếng Anh
Từ vựng hoạt động ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh
 
Từ Vựng Phiên Âm Ý Nghĩa
activity /ækˈtɪvəti/ (n) hoạt động
attend /əˈtend/ (v) tham gia
camp /kæmp/ (n)(v) cắm trại
picnic /ˈpɪknɪk/ (n) dã ngoại
costume /ˈkɑːstuːm/ (n) quần áo, trang phục
decorate /ˈdekəreɪt/ (v) trang trí
decoration /ˌdekəˈreɪʃn/ (n) việc trang trí
excursion /ɪkˈskɜːrʒn/ (n) cuộc đi chơi
event /ɪˈvent/ (n) sự kiện
hold /həʊld/ (v) tổ chức
amusement park /əˈmjuːzmənt pɑːrk/ (n) công viên giải trí
Cùng ôn tập cách phát âm từ vựng qua video bên dưới

3. Mẫu lời chúc Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng anh cho bố mẹ

1. Wishing you  have a happy holidays  , healthy , obedient and good student Chúc các con có một ngày lễ thật vui ý nghĩa, mạnh khỏe, chăm ngoan và học giỏi.
2. Wish all  ​​little angels  on 1/6  happy , healthy , eat  and  grow fast and always be good student. Chúc các bé nhà mình ngày 1/6 vui vẻ, mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và luôn luôn học giỏi nhé.
3. Mom did not buy anything for you ; I ‘’ll give you one day to play and chat with you ! Happy children grow up quickly , docile , good student. Mẹ chẳng mua gì cho các con cả, mẹ dành cho con 1 ngày để chơi và trò chuyện cùng con! Chúc các con nhanh lớn, ngoan ngoãn, học giỏi nhé!
4. On behalf of all great people on this earth , Mom  would like to see you  to become  a little docile , lovely and truly learn the good things. Thay mặt toàn thể người lớn trên trái đất này, mẹ chúc con sẽ làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu và học những điều tốt đẹp nhé!
5.  I hope all my loving chilren be always healthy, lovely and docile . Mẹ chúc các con yêu của mẹ luôn mạnh khỏe, đáng yêu và ngoan ngoãn con nhé, mẹ yêu các con nhất trên đời.
6.  International Children’s Day 1/6 , on behalf of the whole ” big kids ” to send to all the children most loving sentiments , wish you  stay healthy , or eat fast growing, study well , docile , and obedient parents. Exspecial wish you will get plenty of lovely meaningful  gifts from “big kids”. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, thay mặt cho toàn thể “thiếu nhi lớn” gửi tới các bé những tình cảm yêu thương nhất, chúc các bé luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, học giỏi, ngoan ngoãn, và biết nghe lời bố mẹ. Đặc biệt chúc các bé sẽ nhận được thật nhiều món quà xinh xắn, đáng yêu và đầy ý nghĩa của người thân yêu nhé!
7. Do you know those little angels usually do on days 1-6 is not ? They often bring the most positive gift easy to give the baby elder than them . And you will be a little angel ,won’t you ? !Mom  proud of you ! Con có biết những thiên thần nhỏ thường làm gì vào ngày 1-6 không? Họ thường mang những món quà dễ dương nhất dành tặng cho những em bé hơn mình. Con cũng sẽ là một thiên thần nhỏ nhé! Mẹ tự hào về con.
8. On your celebration day,  I want to send to you  the most loving words “I love you very much ” . Baby, I wish you  are always beautiful girl , docile and  happy . Send to you 1000 Kisses ! Ngày lễ của con mẹ muốn gửi tới con lời yêu thương nhất “Mẹ yêu con rất nhiều”. Chúc con luôn là cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và luôn hạnh phúc. Yêu thương gửi tới con 1000 nụ hôn!
9. On April 1- 6 and even other day, you know your  mission is? It is always  smile and bring your sunshine to all people who around you. I love you ! Vào ngày 1- 6 và cả những ngày khác nữa, con biết nhiệm vụ của con là gì không? Đó là luôn rạng ngời và mang nụ cười của con đến cho những người xung quanh. Mẹ yêu con.
10. My love,we will not congratulate 1-6 days, parents will make all  your days of your life  are the best 1-6 days Chúng ta sẽ không chúc mừng ngày 1- 6 đâu con yêu, ba mẹ sẽ làm cho mỗi ngày của con đều là ngày 1-6 tuyệt vời nhất!

4. Mẫu lời chúc Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng anh cho thầy cô giáo

1. Wishing a very Happy Children’s Day to all the students who make we teachers proud with their hard work. Chúc tất cả các em học sinh có một Ngày Tết Thiếu nhi thật hạnh phúc, những người khiến các thầy cô giáo chúng tôi tự hào về sự chăm chỉ của mình
2. A very Happy Children’s Day to my students who always inspire me to live life with a smile and have been my teacher for all these years. Ngày Tết thiếu nhi thật hạnh phúc cho các học sinh của tôi, những người luôn truyền cảm hứng cho tôi với nụ cười và đã là giáo viên của tôi trong suốt những năm qua.
3. On the occasion of Children’s Day, I wish all my students all the best for their future and a beautiful day of celebrations! Nhân ngày Tết Thiếu nhi, tôi cầu chúc cho tất cả các học sinh của tôi những điều tốt đẹp nhất cho tương lai  và một ngày kỷ niệm tươi đẹp !
4. A child can always teach an adult three things: to be happy for no reason, to be always busy with something and know how to demand with all his might what you want. Một đứa trẻ luôn có thể dạy cho người lớn ba điều: hạnh phúc không vì lý do gì, luôn bận rộn với một việc gì đó và biết cách đòi hỏi hết sức mình những gì bạn muốn.
5. Even though we may be your teachers but we have lots of thing to learn from you. Thanks you for teaching us daily how to live life at its true meaning. Happy International Children’s Day, kids. Mặc dù chúng tôi có thể là giáo viên của em nhưng chúng tôi có rất nhiều điều để học hỏi từ em. Cảm ơn em đã dạy chúng tôi hàng ngày cách sống cuộc sống theo đúng nghĩa của nó. Chúc các em ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ!
Chắc hẳn trong phần từ vựng tiếng Anh chủ đề ngày Quốc tế Thiếu nhi mà BMyC đã giới thiệu ở trên. Các bạn đã có thêm cho mình được những lượng từ vựng mới, hấp dẫn và thú vị rồi đúng không? Hãy cùng ứng dụng các từ vựng này vào việc giới thiệu về ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh của Việt Nam tới các bạn bè trên thế giới nhé. Nếu cần tìm hiểu về phương pháp tự học tiếng Anh tại nhà, hãy liên hệ ngay chúng tôi.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688