Top 30+ bài viết về sở thích bằng tiếng Anh mẫu hay nhất 2023

Viết đoạn văn ngắn nói về sở thích bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề phổ biến trong các kỳ thi ở trường học cũng như các kỳ thi lấy chứng chỉ Quốc Tế. Chính vì thế, BMyC sẽ hướng dẫn cho bạn bố cục bài viết kèm theo 30 đoạn văn mẫu về chủ đề này để bạn tham khảo nhé!

Top 30 đoạn văn ngắn nói về sở thích bằng tiếng Anh
Top 30 đoạn văn ngắn nói về sở thích bằng tiếng Anh

Nội dung chính

I.  Bố cục bài viết về sở thích bằng tiếng Anh

Mở bài: Giới thiệu về sở thích của bản thân.

My hobby is… (walking, reading books, shopping, playing games, and cooking…).

I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…).

In my free time I… (Trong thời gian rảnh rỗi của tôi, tôi …).

Thân bài: Miêu tả chi tiết về sở thích của bản thân.

Viết đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh nói về sở thích cá nhân, trong đó bạn cần trả lời được những vấn đề sau:

When did you start it?

Bạn đã bắt đầu nó khi nào?

How do you enjoy it?/ What do you think about it?/ How do you feel about it?/How do you like it?

Bạn thích nó như thế nào?/Bạn nghĩ gì về nó?/Bạn cảm thấy thế nào về nó?/Bạn thích nó như thế nào?

Why do you like/enjoy it?

Tại sao bạn thích / thích nó?

How long do you think you will continue with your hobby?

Bạn nghĩ mình sẽ tiếp tục với sở thích của mình trong bao lâu?

Kết bài: Tóm lược lại về sở thích của bản thân. I like … because it helps me become healthier/smarter/relax after study/family bonding… I will maintain this hobby to get better every day.

Tôi yêu thích … vì nó giúp tôi trở nên khỏe mạnh hơn/thông minh hơn/thư giãn sau thời gian học tập/gắn kết tình cảm gia đình… Tôi sẽ duy trì sở thích này để trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Bài viết liên quan:

II. Top 30+ bài văn mẫu nói viết về sở thích bằng tiếng Anh

1. Viết về sở thích chơi game bằng tiếng Anh

My hobby is playing games. However, I’m not addicted to the game at all. I only play games when I’ve done my work. The game that I often play is League of Legends. This is a game that requires high strategy and flexible finger manipulation.

I often play games with my friends. We split into teams and fight each other. When we play the game we become closer. Playing games helps me forget about the pressures in school. In order to play a healthy game, I only play 1 hour a day. My parents also know my gaming goals so I agree.

On my 15th birthday, Dad bought me a computer set for my study and entertainment games. I like to play games but I also know the balance between playing time and studying. If you can do that, the game is not bad.

(Sở thích của tôi là chơi game. Tuy nhiên, tôi không hề nghiện game. Tôi chỉ chơi game những lúc mà mình đã hoàn thành các việc phải làm. Game mà tôi thường chơi đó là Liên Minh Huyền Thoại. Đây là một trò chơi đòi hỏi tính chiến thuật cao và khả năng thao tác các ngón tay linh hoạt.

Tôi thường chơi game cùng bạn bè. Chúng tôi chia thành từng đội và đấu với nhau. Khi chơi game chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Chơi game giúp tôi quên đi những áp lực trên trường lớp. Để chơi game một cách lành mạnh, tôi chỉ chơi 1 tiếng 1 ngày. Bố mẹ cũng biết được mục đích chơi game của tôi nên đồng ý cho tôi.

Vào sinh nhật lần thứ 15 của tôi, bố đã mua tặng tôi một dàn máy tính để phục vụ cho việc học cũng như việc chơi game giải trí của tôi. Tôi thích chơi game nhưng tôi cũng tự biết cân bằng giữa thời gian chơi và học. Nếu các bạn có thể làm được điều đó thì game không hề xấu).

Viết về sở thích chơi game trong tiếng Anh.
Viết về sở thích chơi game trong tiếng Anh.

2. Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh

2.1. Mẫu 1

Hello! Today I am so happy and I will tell you about my hobby.

I love drawing pictures. I started this hobby 3 years ago. Some people think drawing pictures is difficult but I am not. Why? Because you only need passion. I think this hobby is useful because you can use your picture you draw as a gift for your friend and family. It will surprise, too! In the future, I will continue this hobby. I love drawing so much!

(Xin chào! Hôm nay tôi rất hạnh phúc và tôi sẽ cho bạn biết về sở thích của tôi.

Tôi thích vẽ tranh. Tôi đã bắt đầu sở thích này cách đây 3 năm. Một số người nghĩ vẽ khó khăn nhưng tôi thì không. Tại sao? Bởi vì bạn chỉ cần đam mê. Tôi nghĩ nó sẽ hữu ích bởi vì bạn có thể sử dụng tranh bạn vẽ như một món quà cho bạn bè và gia đình của bạn. Nó sẽ bất ngờ đấy! Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục sở thích này. Tôi yêu vẽ rất nhiều!).

Viết về sở thích vẽ tranh trong tiếng Anh.
Viết về sở thích vẽ tranh trong tiếng Anh.

2.2. Mẫu 2

We all have our own preferences. And I enjoy drawing. Without paint, my life would be monotonous. I first began drawing when I was 7 years old. My father was the one who noticed my artistic aptitude.

Dad immediately enrolled me in sketching classes after that. My drawing abilities are far superior to those of people my age due to my innate talent and early exposure to painting. I’ll doodle amusing things I encounter every day. I will create portraits of the people I care about and present them when I get the time.

Everyone enjoys the drawings I make. I can stay in my room all day and create whatever I want to. I paint to reduce stress and increase my love of life. I’m a painter at heart. I will continue to work on it.

(Tất cả chúng ta đều có sở thích riêng của mình. Và tôi thích vẽ. Nếu không có hội họa, cuộc sống của tôi sẽ trở nên đơn điệu. Lần đầu tiên tôi bắt đầu vẽ khi tôi 7 tuổi. Bố tôi là người nhận thấy năng khiếu nghệ thuật của tôi.

Sau đó, bố ngay lập tức đăng ký cho tôi tham gia các lớp học vẽ phác thảo. Khả năng vẽ của tôi vượt trội hơn nhiều so với những người cùng tuổi do có năng khiếu bẩm sinh và tiếp xúc với hội họa từ rất sớm. Tôi sẽ vẽ nguệch ngoạc những điều thú vị mà tôi gặp hàng ngày. Tôi sẽ vẽ chân dung của những người tôi quan tâm và giới thiệu chúng khi có thời gian.

Mọi người đều thích những bức vẽ của tôi. Tôi có thể ở trong phòng cả ngày và sáng tạo bất cứ thứ gì tôi muốn. Tôi vẽ để giảm căng thẳng và tăng thêm tình yêu cuộc sống. Vẽ tranh chính là một phần con người của tôi. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi việc vẽ tranh trong tương lai).

3. Đoạn văn ngắn về sở thích chơi thể thao bằng tiếng Anh

3.1. Mẫu 1 (bóng đá)

My hobby is playing sports. My favorite sport is soccer. Since I was a child, I watched football programs with my father on TV. Now that I get older, I can play soccer with my friends. I will play twice a week at a football field near my home, I usually play as a striker. Playing soccer helps me train my fitness and team spirit.

My friends and I get closer after every football match. We buy the same sportswear together. We usually have small parties after each game. In short, sport offers us many different benefits. I like football and you guys should find yourself a favorite sport to practice.

(Sở thích của tôi là chơi thể thao. Môn thể thao mà tôi yêu thích đó là bóng đá. Từ nhỏ tôi đã cùng bố theo dõi các chương trình về bóng đá trên TV. Bây giờ khi đã lớn hơn, tôi có thể chơi bóng đá với bạn bè của mình. Một tuần tôi sẽ chơi hai lần tại sân bóng gần nhà.Tôi thường chơi ở vị trí tiền đạo. Chơi bóng đá giúp tôi rèn luyện thể lực và tinh thần đồng đội.

Tôi và bạn bè của mình trở nên thân thiết hơn sau mỗi trận bóng. Chúng tôi cùng mua những bộ đồ thể thao giống nhau. Chúng tôi thường có những bữa liên hoan nhỏ nhỏ sau mỗi trận đấu. Tóm lại, thể thao mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích khác nhau. Tôi thích bóng đá còn các bạn cũng hãy tìm cho mình một môn thể thao yêu thích để rèn luyện nhé).

Viết về sở thích chơi thể thao trong tiếng Anh.
Viết về sở thích chơi thể thao trong tiếng Anh.

3.2. Mẫu 2 (cầu lông)

My favorite pastime activity is playing badminton. After I finish my homework, I play badminton for a lot of my leisure time. Since I was a little child, I have been interested in playing badminton. When I was 7 years old, I began learning the game.

My father informed my teacher about my badminton hobby when I was eight years old. My teacher informed my father that his son could enroll in school because there was a venue for daily athletic competitions. Currently, I adore playing badminton and competing in interschool events.

(Hoạt động tiêu khiển yêu thích của tôi là chơi cầu lông. Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, tôi chơi cầu lông trong rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Từ khi còn nhỏ, tôi đã thích chơi cầu lông. Khi tôi 7 tuổi, tôi bắt đầu học cách chơi.

Cha tôi đã thông báo cho giáo viên của tôi về sở thích cầu lông của tôi khi tôi 8 tuổi. Giáo viên của tôi thông báo với cha tôi rằng con trai ông có thể đăng ký vào trường vì ở đó có địa điểm tổ chức các cuộc thi đấu thể thao hàng ngày. Hiện tại, tôi thích chơi cầu lông và thi đấu trong các sự kiện liên trường).

3.3. Mẫu 3 (cưỡi ngựa)

When I was eight or nine, I first learned to ride. My instructor had me ride English style for my very first class. I rode English style for the first and only time that day. John, my instructor, praised me for being a natural and encouraged me to try riding Western style because it was more difficult.

I’ve always ridden Western after my initial lesson. I began fitting my horse with the saddle, harness, reins, stirrups, etc. once I had grown a little. I make sure the horse is comfortable as well as safe enough for me. I always sat atop the same steed. Her name is Dixie and she was my closest buddy. I’ve never been good at trusting people, but I knew that Dixie would never betray me. She put her trust in me, which made me never want to give up.

Dixie was a stunning animal. She was a black horse with a white blaze on her head. She died away not long ago, but I am confident that she will always be by my side. I love her more than anything. Like riding a bike, riding a horse is an activity. You never lose your riding skills. You can experience some anxiety if you are as small as I was when I first was on a horse. Your fears will go if you prove to the horse that you have faith in them.

(Lần đầu tiên tôi học cưỡi ngựa là lúc 8,9 tuổi. Vào buổi học đầu tiên đó, người hướng dẫn của tôi đã dạy tôi cưỡi ngựa theo phong cách Anh. Tôi cưỡi ngựa kiểu Anh lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất vào ngày hôm đó. John, người hướng dẫn của tôi, khen tôi rất tự nhiên và khuyến khích tôi thử cưỡi ngựa kiểu phương Tây vì nó khó hơn.

Tôi đã luôn cưỡi theo kiểu phương Tây sau bài học đầu tiên của mình. Tôi bắt đầu lắp yên ngựa, dây nịt, dây cương, bàn đạp, v.v. cho ngựa của mình khi tôi đã lớn hơn một chút. Tôi đảm bảo rằng con ngựa được thoải mái cũng như đủ an toàn cho tôi. Tôi luôn ngồi trên cùng một con chiến mã. Tên nó là Dixie và nó là bạn thân nhất của tôi. Tôi chưa bao giờ giỏi đặt niềm tin vào người khác nhưng tôi biết rằng Dixie sẽ không bao giờ phản bội tôi. Nó tin tưởng tôi, điều đó khiến tôi không bao giờ muốn bỏ cuộc.

Dixie là một con vật tuyệt đẹp. Nó có bộ lông đen với một vệt lang trắng trên đầu. Nó đã mất cách đây không lâu, nhưng tôi tin rằng nó sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Tôi yêu nó hơn bất cứ thứ gì. Giống như đi xe đạp, cưỡi ngựa là một hoạt động. Bạn không bao giờ đánh mất kỹ năng cưỡi ngựa của mình. Bạn có thể cảm thấy lo lắng nếu bạn nhỏ bé như tôi khi lần đầu tiên cưỡi ngựa. Nỗi sợ hãi của bạn sẽ biến mất nếu bạn chứng minh cho con ngựa thấy rằng bạn có niềm tin vào chúng).

3.4. Mẫu 4 (bóng đá)

My favorite hobby is playing football in my spare time. After completing my homework at home, I generally spend my free time playing football. I was so interested in playing football from my childhood however I started learning to play well when I was 5 years old. I was in one class when I was 5 years old. My father asked my class teacher in the PTM about my hobby of football. And my teacher told him that there is a facility for playing sports daily in the school from class 1 so you can admit your child. Now, I really enjoy playing football and participating in interschool competitions.

(Sở thích yêu thích của tôi là chơi đá bóng vào thời gian rảnh. Sau khi hoàn thành hết bài tập về nhà, tôi hay dùng thời gian rảnh để chơi đá bóng. Tôi đã rất hứng thú với việc chơi bóng từ hồi còn rất nhỏ dẫu vệ tôi bắt đầu học cách chơi bóng tử tế khi tôi 5 tuổi. Tôi đi học khi tôi 5 tuổi. Cha tôi nói với thầy giáo ở PTM của tôi về sở thích bóng đá của tôi. Và thầy tôi bảo ông rằng có 1 trung tâm thể thao nhỏ mở cửa hàng ngày ở trường dành cho các em lớp 1 trở lên vì vậy anh có thể cho con trai mình tham gia. Giờ đây, tôi thật sự thích chơi bóng đá và tham gia vào các cuộc thi liên trường).

3.5. Mẫu 5

One of my favorite hobbies is playing sports because being physically active brings a lot of benefits. First of all, doing exercise reduces the chance of diseases such as diabetes, obesity, and heart disease,… Moreover, not only it makes our bones and muscles stronger, but also keeps our bodies in good shape. As a matter of fact, the endorphin hormone is produced when you exercise, which improves your mood and reduces your stress level.

(Một trong những sở thích của em là chơi thể thao vì hoạt động thể chất mang lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, tập thể dục làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, béo phì, bệnh tim mạch… Hơn nữa, nó không chỉ giúp xương và cơ bắp của chúng ta khoẻ hơn, mà còn giúp chúng ta giữ được vóc dáng cân đối. Trên thực tế, hóc môn endorphin được sản xuất khi bạn tập thể dục, giúp cải thiện tâm trạng và giảm thiểu mức độ thẳng của bạn).

3.6. Mẫu 6 (bóng rổ)

My favorite sport is basketball, which requires teamwork, speed, and personal skill. There are two teams, each team has no more than ten people. The player gets points by throwing the basketball through the opponent’s hoop or basket. The winner of the basketball game is the team with the most points.

Basketball is a wonderful sport, it brings lots of benefits to me. Firstly, I can develop a remarkable height. Now, I am the tallest person in my class. Next, playing basketball encourages a sense of teamwork. You may have a chance to positively interact with people from different backgrounds. Moreover, you may learn new ways to communicate verbally or non-verbally with your teammates.

To sum up, basketball is a fascinating sport, you should try to play the game.

(Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng rổ, môn thể thao đòi hỏi tinh thần đồng đội, tốc độ và kỹ năng cá nhân. Có hai đội, mỗi đội không quá mười người. Người chơi ghi điểm bằng cách ném bóng rổ qua rổ hoặc rổ của đối phương. Đội chiến thắng trong trò chơi bóng rổ là đội có nhiều điểm nhất.

Bóng rổ là một môn thể thao tuyệt vời, nó mang lại rất nhiều lợi ích cho tôi. Thứ nhất, con có thể phát triển chiều cao vượt trội. Bây giờ, tôi là người cao nhất trong lớp học của tôi. Tiếp theo, chơi bóng rổ khuyến khích tinh thần đồng đội. Bạn có thể có cơ hội tương tác tích cực với những người có hoàn cảnh khác nhau. Hơn nữa, bạn có thể học những cách mới để giao tiếp bằng lời nói hoặc không bằng lời nói với đồng đội của mình.

Tóm lại, bóng rổ là một môn thể thao hấp dẫn, bạn nên thử chơi trò chơi).

4. Đoạn văn ngắn về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh

4.1. Mẫu 1 viết về sở thích bằng tiếng Anh

It’s great fun for me to listen to music. I don’t have any preferences about the genre; I enjoy listening to good music. I listen to upbeat music when I’m feeling good. I listen to ballad music when I’m down. I always have headphones when I go for a walk or do housekeeping in the morning. I learn well when I listen to music every day. Since each song brings back pleasant memories, I am eager to hear them. It’s also lovely to hear new music. Thanks to music, you can feel that your life is more lovely.

(Nghe nhạc mang lại một niềm vui lớn với tôi. Tôi không có sở thích về một thể loại nhất định. Tôi thích nghe nhạc hay. Tôi nghe nhạc lạc quan khi tôi cảm thấy tốt. Tôi nghe nhạc ballad khi tôi buồn. Tôi luôn đeo tai nghe khi đi dạo hoặc dọn dẹp nhà cửa vào buổi sáng. Tôi học tốt khi tôi nghe nhạc mỗi ngày. Vì mỗi bài hát đều gợi lại những kỷ niệm dễ chịu nên tôi háo hức muốn nghe chúng. Nghe một bài nhạc mới cũng rất thú vị. Nhờ âm nhạc, bạn có thể cảm thấy cuộc sống của mình đáng yêu hơn).

4.2. Mẫu 2 viết về sở thích bằng tiếng Anh

My name is Nam. I’m a high school student right now. I spend most of my time studying. I listen to music a lot while I’m free. This is what I prefer. I always have music playing in my ears. Music improves my emotional balance. I find that listening to music with a humorous beat helps to lift my spirits when I’m feeling down. I turn to tunes with a soothing tone to help me unwind when I’m stressed. Ballad music is the genre I enjoy the best. The song “This Place With You” by Son Tung M-TP is one of my favorites. I pay attention to the lyrics as well as the melody of the song I choose to listen to. There are a lot of tunes that fit my feelings.

(Tôi tên là Nam. Hiện tại tôi là một học sinh trung học. Tôi dành phần lớn thời gian cho việc học. Những lúc rảnh rỗi thì hầu như tôi đều nghe nhạc. Đó chính là sở thích của tôi. Tôi nghe nhạc mọi lúc mọi nơi. Âm nhạc giúp tôi cải thiện sự cân bằng cảm xúc. Lúc thấy buồn tôi sẽ nghe những bài nhạc có giai điệu hài hước để tinh thần phấn chấn trở lại. Khi căng thẳng, tôi lại bật những giai điệu êm dịu để giúp thư giãn. Nhạc ballad là thể loại tôi thích nhất. Bài hát “Nơi Này Có Anh” của Sơn Tùng M-TP là một trong những bài hát tôi yêu thích. Tôi rất chú ý đến lời bài hát cũng như giai điệu của bài hát mà tôi chọn nghe. Có rất nhiều giai điệu phù hợp với tâm trạng của tôi).

4.3. Mẫu 3 viết về sở thích bằng tiếng Anh

To me, listening to music is not just a hobby but a way of learning too. It has taught me how to understand myself, how to connect with others, and how to be open to other cultures.

No matter what your mood is, there is always some suitable music for it.  There are soft numbers for sad moments,  chirpy songs for happy times, relaxing music for when I am tired, and motivating songs to keep me going when I exercise. Sometimes it is the type of music I like that helps me understand my mood because there is music for each state of the human mind.

My friends and I enjoy talking about the latest songs by Taylor Swift, while I listen to Sufi songs with my father. Music certainly brings people together.

Over time I have realized that listening to different kinds of music makes you aware of different cultures. Sufi music encouraged me to read about Sufi saints and their thinking. Michael Jackson’s songs openly challenged racism and opened my eyes to Black and White culture as they were then.  

Listening to music is like a balm to my heart and food for my brain. I can pick anything out of a song, even a word, and learn about it.

So, listening to music is deeper than it seems.  

(Đối với tôi, nghe nhạc không chỉ là sở thích mà còn là một cách học. Nó đã dạy tôi cách hiểu bản thân, cách kết nối với người khác và cách cởi mở với các nền văn hóa khác.

Bất kể tâm trạng của bạn là gì, luôn có một số bản nhạc phù hợp với nó. Có những bản nhạc nhẹ nhàng cho những lúc buồn, những bài hát vui nhộn cho những lúc vui vẻ, những bản nhạc thư giãn khi tôi mệt mỏi và những bài hát tạo động lực giúp tôi tiếp tục khi tập thể dục. Đôi khi chính thể loại nhạc tôi thích lại giúp tôi hiểu được tâm trạng của mình, bởi vì mỗi trạng thái tâm hồn con người đều có âm nhạc.

Tôi và bạn bè thích trò chuyện về những bài hát mới nhất của Taylor Swift, trong khi tôi nghe những bài hát Sufi với cha tôi. Âm nhạc chắc chắn mang mọi người lại với nhau.

Theo thời gian, tôi nhận ra rằng việc nghe các loại nhạc khác nhau giúp bạn nhận thức được các nền văn hóa khác nhau. Âm nhạc Sufi khuyến khích tôi đọc về các vị thánh Sufi và suy nghĩ của họ. Các bài hát của Michael Jackson đã công khai thách thức nạn phân biệt chủng tộc và mở rộng tầm mắt của tôi về nền văn hóa Da đen và Da trắng như lúc bấy giờ.

Nghe nhạc giống như một liều thuốc xoa dịu trái tim và thức ăn cho trí não của tôi. Tôi có thể chọn bất cứ thứ gì trong một bài hát, thậm chí là một từ và tìm hiểu về nó.

Vì vậy, nghe nhạc sâu sắc hơn vẻ ngoài của nó).

4.4. Mẫu 4 viết về sở thích bằng tiếng Anh

Whenever I feel bored, I turn on the music player on my mobile phone.

I have a huge collection of different music, and this makes it more interesting and exciting to listen to the music. My parents often get irritated to see me listening to music.

However, my dad is very fond of listening to music himself and appreciates me for my hobby of listening to music. It has been years since it has become my hobby. And, truly speaking, I really do not know when it became my prime interest. I also own an iPad, and it also has a huge collection of a variety of music. Among the large collection, Bollywood and Pop music are the two top ones. Music is an inseparable part of my life and l love my hobby of listening to music, but I now listen to music only when I am at home or sitting in the garden. I never listen to music when I am on the road.

(Bất cứ khi nào tôi cảm thấy buồn chán, tôi bật máy nghe nhạc trên điện thoại di động của mình.

Tôi có một bộ sưu tập khổng lồ các loại nhạc khác nhau, và điều này làm cho việc nghe nhạc trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Bố mẹ tôi thường khó chịu khi thấy tôi nghe nhạc.

Tuy nhiên, bố tôi rất thích nghe nhạc và đánh giá cao sở thích nghe nhạc của tôi. Đã nhiều năm rồi, kể từ khi nó trở thành sở thích của tôi. Và, thực sự mà nói, tôi thực sự không biết từ bao giờ nó trở thành sở thích hàng đầu của tôi. Tôi cũng sở hữu một chiếc iPad và nó cũng có một bộ sưu tập nhạc khổng lồ. Trong số các bộ sưu tập lớn, nhạc Bollywood và nhạc Pop là hai bộ sưu tập hàng đầu. Âm nhạc là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của tôi và tôi thích sở thích nghe nhạc của mình, nhưng bây giờ tôi chỉ nghe nhạc khi ở nhà hoặc ngồi trong vườn. Tôi không bao giờ nghe nhạc khi tôi đang đi trên đường).

5. Đoạn văn ngắn viết về sở thích sưu tập tranh bằng tiếng Anh

My interest is gathering images and photos of my favorite singers. I started this pastime in first grade because I liked attractive female singers with nice voices like Selena Gomez and Taylor Swift. I use my spare change to buy their printed images from bookstores. I search for their pictures online, print them, and then hang them in my bedroom. I now collect hundreds of images of well-known singers from around the globe and put them in a photo album. I sort them by nationality of singers. I enjoy this pastime, and I plan to keep expanding my collection in the future.

(Sở thích của tôi là thu thập tranh ảnh của các ca sĩ mà tôi yêu thích. Tôi bắt đầu sở thích này từ năm lớp một vì tôi thích những nữ ca sĩ hấp dẫn với giọng hát hay như Selena Gomez và Taylor Swift. Tôi sử dụng tiền thừa của mình để mua những bức ảnh in của họ từ các hiệu sách. Tôi tìm ảnh của họ trên mạng, in ra rồi treo trong phòng ngủ của mình. Bây giờ tôi thu thập hàng trăm hình ảnh của các ca sĩ nổi tiếng trên toàn cầu và đưa chúng vào một album ảnh. Tôi sắp xếp chúng theo quốc tịch của các ca sĩ. Tôi thích trò tiêu khiển này và tôi dự định sẽ tiếp tục mở rộng bộ sưu tập của mình trong tương lai).

6. Đoạn văn ngắn viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh

My favorite pastime is making food. When I was eight years old, my grandma showed me how to make my first dish. It was because my family loved it so much that I started this activity. Although some people think cooking is a waste of time, I find it to be an intriguing and fulfilling activity. I enjoy cooking for my family and experimenting with different foods. The satisfaction I get from feeding my family well is incredible. I gather my mother’s and grandmother’s recipes. I also get recipes online. Afterward, I record them in a notebook. In the future, I aspire to develop into a skilled chef and publish my own cookbook.

(Trò tiêu khiển yêu thích của tôi là nấu ăn. Khi tôi tám tuổi, lần đầu tiên bà tôi đã chỉ cho tôi cách làm món ăn. Gia đình tôi rất yêu thích món ăn này, thế nên tôi đã bắt đầu nấu ăn từ đó. Mặc dù một số người cho rằng nấu ăn là lãng phí thời gian nhưng tôi thấy đó là một hoạt động hấp dẫn và thú vị. Tôi thích nấu ăn cho gia đình và thử nghiệm các loại thực phẩm khác nhau. Sự hài lòng mà tôi nhận được từ việc cho gia đình mình ăn uống đầy đủ thật không thể tin được. Tôi thu thập các công thức nấu ăn của mẹ và bà tôi. Tôi cũng nhận được công thức nấu ăn trực tuyến. Sau đó, tôi ghi lại chúng vào một cuốn sổ. Trong tương lai, tôi mong muốn trở thành một đầu bếp lành nghề và xuất bản cuốn sách nấu ăn của riêng mình).

7. Đoạn văn ngắn viết về sở thích xem phim bằng tiếng Anh

I enjoy watching movies, particularly thrillers and action flicks. When I view these movies, I discover that I have grown as a person. I also enjoy getting together with my buddies for conversation as a hobby. Thai and Chinese food are my favorites since they are flavorful and spicy. Additionally, when I’m by myself, I like to swim and read novels.

(Tôi thích xem phim, đặc biệt là phim kinh dị và phim hành động. Khi tôi xem những bộ phim này, tôi phát hiện ra rằng mình đã trưởng thành hơn. Tôi cũng thích tụ tập với bạn bè để trò chuyện. Món ăn Thái Lan và Trung Quốc là món tôi thích nhất vì chúng cay và có hương vị đậm đà. Ngoài ra, khi ở một mình, tôi thích bơi lội và đọc tiểu thuyết).

8. Đoạn văn ngắn viết về sở thích đi chúc Tết bằng tiếng Anh

I look forward to the Tet holidays every year because they provide me a chance to visit friends and give them best wishes for love, happiness, and luck. That’s intriguing, right? My specific hobby is making New Year’s visits, and I think that is a hobby of many individuals.

On the first day of the new year, my younger brother and I always send flowers, fruit, and money envelopes to Grandma’s house. After that, we spend approximately 10 minutes at my uncle’s house in my village before coming home. On the second day, my family and I went on a neighborhood tour, stopping first at this home and then at another. While there, we chatted and munched on sunflower seeds. In the following days, my family travels to visit distant relatives, giving me the chance to travel and discover new places.

The Tet holiday is when I look forward to spending the most time with my family and paying New Year’s visits. No matter my age, I will continue to enjoy my unique interest.

(Tôi mong chờ những ngày Tết hàng năm vì chúng cho tôi cơ hội để thăm bạn bè và gửi cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất về tình yêu, hạnh phúc và may mắn. Thật hấp dẫn, phải không? Sở thích của tôi là những chuyến đi chúc mừng năm mới và tôi nghĩ rằng nhiều người cũng có sở thích này.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, tôi và em trai luôn gửi hoa, trái cây và phong bao lì xì đến nhà bà ngoại. Sau đó, chúng tôi dành khoảng 10 phút ở nhà chú tôi trong làng trước khi về nhà. Vào ngày thứ hai, tôi và gia đình đi tham quan một vùng lân cận, đầu tiên dừng chân ở nhà này rồi đến nhà khác. Khi ở đó, chúng tôi trò chuyện và nhai hạt hướng dương. Trong những ngày tiếp theo, gia đình tôi đi thăm họ hàng ở xa, tạo cơ hội cho tôi đi du lịch và khám phá những địa điểm mới.

Kỳ nghỉ Tết là thời điểm tôi mong muốn được dành nhiều thời gian nhất cho gia đình và đi chúc Tết. Cho dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì tôi sẽ tiếp tục tận hưởng sở thích độc đáo này của mình).

9. Đoạn văn ngắn viết về sở thích sưu tầm sách bằng tiếng Anh

My hobby is collecting books. Whenever I have a greater demand for books, I gather them. I read a variety of books like romance novels and textbooks for the subjects I study in school. You know math, history, geography, biology, and books about the natural world. I buy books from many shops, including one that is close to my home. Also, my pals give me books. I like to read books because I want to learn from them. They aid in my knowledge expansion. I’ll strive to expand my collection in the future. I would start my own bookstore.

(Sở thích của tôi là sưu tầm sách. Bất cứ khi nào tôi cần nhiều sách, tôi sẽ thu thập chúng. Tôi đọc nhiều loại sách như tiểu thuyết lãng mạn và sách giáo khoa cho các môn mà tôi học ở trường. Bạn biết đấy toán, lịch sử, địa lý, sinh học và sách về thế giới tự nhiên. Tôi mua sách ở nhiều cửa hàng, trong đó có một cửa hàng gần nhà. Ngoài ra, bạn bè cũng cho tôi sách. Tôi thích đọc sách vì tôi muốn học hỏi từ chúng. Chúng đã mở mang kiến ​​​​thức cho tôi. Tôi sẽ cố gắng mở rộng bộ sưu tập của mình trong tương lai. Tôi sẽ bắt đầu hiệu sách của riêng mình).

10. Đoạn văn ngắn viết về sở thích chơi cờ tướng bằng tiếng Anh

Do you know how to play Chinese chess? Chinese chess is the only one of all hobbies without being affected by changes that happened to me throughout my life. When I first saw a Chinese chess board, I was so intrigued that I begged my older relatives to teach me how to play. When I was younger, I used to be frustrated because no one wanted to play Chinese chess with me. I used to beg my older relatives to join me, but they always declined the first time. because they believed they could defeat me.

After much pleading on my part, they finally consented. I then won, but they later admitted that they had allowed me to do so. Later, I made a buddy who shared my love of Chinese chess. We used to get together every day, go to the seaside with a little Chinese chess board, and play around three games a day. We also used to buy Chinese chess books, practice, and discuss the games. I enjoy that, how about you? Do not be hesitant to share with me your hobbies; you share a similar interest.

(Bạn có biết chơi cờ tướng không? Cờ tướng là sở thích duy nhất trong tất cả các sở thích mà không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi xảy đến với tôi trong suốt cuộc đời. Lần đầu tiên nhìn thấy một bàn cờ tướng, tôi đã rất thích thú và đã xin những người họ hàng lớn tuổi dạy cho tôi cách chơi. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng thất vọng vì không ai muốn chơi cờ tướng với tôi. Tôi đã từng năn nỉ những người họ hàng lớn tuổi của mình tham gia cùng tôi, nhưng lần đầu tiên họ luôn từ chối. bởi vì họ tin rằng họ có thể đánh bại tôi.

Sau nhiều lần cầu xin từ phía tôi, cuối cùng họ cũng đồng ý. Sau đó tôi đã thắng, nhưng sau đó họ thừa nhận rằng họ đã nhường tôi. Sau đó, tôi có một người bạn cùng chia sẻ tình yêu với cờ tướng. Chúng tôi thường tụ tập với nhau mỗi ngày, ra bờ biển với một bàn cờ tướng nhỏ và chơi khoảng ba ván một ngày. Chúng tôi cũng thường mua sách cờ tướng, luyện tập và thảo luận về các ván cờ. Tôi thích điều đó, còn bạn thì sao? Đừng ngần ngại chia sẻ với tôi sở thích của bạn. Hãy chia sẻ một sở thích tương tự của bạn nhé).

11. Đoạn văn ngắn viết về sở thích mua sắm bằng tiếng Anh

What I love to do in my free time costs me a big amount of money, and it is shopping. Since I was a kid, my mother has been taking me to the markets and supermarkets with her, so I had many chances to pick up the goods that I liked. It has gradually become my hobby without me realizing it, and now I love to spend my free time wandering in the malls and doing window shopping.

I love to observe and buy everything, not just clothes or certain goods. My friends usually ask me to buy them something whenever they know that I will go to the mall, and it is the thing that I am happy to help. The beginning of the month is my favorite time because it is when my family goes to the supermarket to buy the necessary stuff for the whole month. I always volunteer in that activity with my mother, and we usually spend half of a day there. I love the feeling of going along the aisles of countless brands of goods, choosing the best type of shampoo, or picking up the freshest fruits.

Although later the bill will sometimes hurt my heart, I still think it is worth it. I am very aware of my financial status, and most of the time I just walk around and look at the shops without buying anything. My dream is to be a very rich person so that I can continue to go shopping without worrying about my wallet.

(Điều tôi thích làm trong thời gian rảnh rỗi tiêu tốn của tôi một khoảng tiền lớn, và đó là sở thích mua sắm. Kể từ khi còn nhỏ, mẹ tôi đã dẫn tôi theo khi đi chợ hoặc siêu thị, vậy nên tôi đã có cơ hội chọn những món hàng mà tôi thích. Nó dần dần trở thành sở thích của tôi mà tôi không nhận ra, và bây giờ tôi thích dành thời gian rảnh của mình để lang thang trong những trung tâm thương mại và ngắm nhìn những gian hàng trưng bày.

Tôi thích quan sát và mua tất cả mọi thứ, không chỉ có quần áo hay một mặt hàng cố định nào. Bạn bè hay nhờ tôi mua giúp họ thứ gì đó bất cứ khi nào họ biết tôi sẽ đến trung tâm thương mại, và đó là một việc tôi rất vui vẻ khi làm giúp. Đầu tháng là khoảng thời gian mà tôi thích nhất, bởi vì đó là khi gia đình tôi đến siêu thị để mua những thứ cần thiết cho suốt cả tháng. Tôi luôn xung phong trong hoạt động đó với mẹ của tôi, và chúng tôi thường dành cả nửa ngày trong đó. Tôi thích cảm giác đi dọc xuống những lối đi có vô số nhãn hiệu hàng hóa, chọn loại dầu gội đầu tốt nhất, hoặc lấy những loại trái cây tươi ngon nhất.

Mặc dù sau đó hóa đơn thanh toán đôi khi làm tôi đau tim, nhưng tôi vẫn nghĩ điều đó là xứng đáng. Tôi rất có nhận thức về tình hình tài chính của bản thân, và hầu hết thời gian tôi chỉ đi lòng vòng và ngắm nhìn các cửa hàng mà không mua gì cả. Ước mơ của tôi là trở thành một người giàu có để tôi có thể tiếp tục đi mua sắm mà không phải lo lắng về ví tiền của mình).

12. Đoạn văn ngắn về sở thích lướt Internet bằng tiếng Anh

A hobby that I enjoy is using the computer. Surfing the internet is what I mostly do whenever I have free time. No one can deny the benefits of the Internet. Information resources are probably the biggest advantage that the Internet offers to people. The Internet is a wonderful source of information. All kind of information on any topic is available on the Internet at any time.

I love searching for things on Google. It’s a very useful tool from the Internet, we can know everything with just one mouse click. Becoming knowledgeable is also a great benefit of using the Internet. I spend a lot of time on the Internet reading news. All the latest news is continuously up-to-date on the Internet on various news sites. I often visit newspaper websites to read hot daily news. I can know everything such as current issues that happen in this world, what happen to our country, celebrities’ life, recent fashion, and other news that can enhance my knowledge. I would rather use the Internet for updating news because it is available everywhere at any time.

In conclusion, people increasingly spend their leisure time using the Internet because it is a helpful tool where people can learn new things and keep informed of information around the world. The Internet turns the world into speed generation. As the Internet saves us a lot of time, we can have enough time to do other things. The internet is a marvelous creation in this generation.

(Một sở thích của tôi là sử dụng máy tính. Lướt internet là những gì tôi thường làm bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh. Không ai có thể phủ nhận những lợi ích của Internet. Các nguồn thông tin có lẽ là lợi ích lớn nhất mà Internet mang lại cho con người. Internet là nguồn thông tin tuyệt vời. Tất cả các loại thông tin về bất kỳ chủ đề nào đều có sẵn trên Internet tại bất cứ lúc nào.

Tôi thích tìm kiếm thông tin trên Google. Đó là một công cụ rất hữu ích từ Internet, chúng ta có thể biết tất cả mọi thứ chỉ với một cú click chuột. Trở nên hiểu biết cũng là một lợi ích lớn của việc sử dụng Internet. Tôi dành nhiều thời gian trên Internet để đọc tin tức. Tất cả các tin tức mới nhất liên tục được cập nhật trên Internet ở các trang web tin tức khác nhau. Tôi thường xuyên ghé thăm các trang báo mạng để đọc tin tức nóng hàng ngày. Tôi có thể biết tất cả mọi thứ như các vấn đề hiện tại xảy ra trên thế giới, những gì xảy ra với đất nước chúng ta, cuộc sống của những người nổi tiếng, thời trang gần đây, và tin tức khác có thể nâng cao tri thức của tôi. Tôi thích sử dụng Internet để cập nhật tin tức hơn vì nó có sẵn ở khắp mọi nơi và tại bất cứ lúc nào.

Kết lại, mọi người ngày càng dành nhiều thời gian rảnh của họ để sử dụng Internet bởi vì nó là một công cụ hữu ích, nơi mọi người có thể học hỏi những điều mới và cập nhật thông tin trên toàn thế giới. Internet biến thế giới thành một thế hệ tốc độ. Vì Internet tiết kiệm nhiều thời gian cho chúng ta, chúng ta có thời gian để làm những việc khác. Internet là một sáng tạo tuyệt vời trong thời đại này).

13. Đoạn văn ngắn về sở thích du lịch bằng tiếng Anh

13.1. Mẫu 1

Travelling is one of my favorite hobbies. I love traveling with my parents and friends. It helps me to get away from the daily rush of life. Besides, there are so many reasons to like traveling. Firstly, I like finding out about eating and drinking everywhere. For example, I am interested in French food which has hazelnut macarons. Colorful, pillowy and delicately flavored, macarons are perhaps one of the most famous and treasured French desserts. Secondly, I will meet new people when traveling. It is a great feeling when I realize that I have a new friend across the globe. By interacting with them, I can come to know about their historical sites and new cultures. In conclusion, I’m a big fan of traveling and I make plans to travel to as many places as I can whenever I am free.

(Đi du lịch là một trong những sở thích của tôi. Tôi thích đi du lịch với cha mẹ và bạn bè của tôi. Nó giúp tôi thoát khỏi nhịp sống hối hả hàng ngày. Bên cạnh đó, có rất nhiều lý do để thích đi du lịch. Thứ nhất, tôi thích tìm hiểu ăn uống ở khắp mọi nơi. Ví dụ: tôi quan tâm đến đồ ăn của Pháp, nơi có bánh hạnh nhân hạt dẻ. Bánh macaron đầy màu sắc, thơm phức và có hương vị tinh tế, có lẽ là một trong những món tráng miệng nổi tiếng và được yêu thích nhất của Pháp. Thứ hai, tôi sẽ gặp gỡ những người mới khi đi du lịch. Đó là một cảm giác tuyệt vời khi tôi nhận ra rằng tôi có một người bạn mới trên toàn cầu. Bằng cách tương tác với họ, tôi có thể biết về các di tích lịch sử và nền văn hóa mới của họ. Tóm lại, tôi là một người thích đi du lịch và tôi lên kế hoạch đi du lịch nhiều nơi nhất có thể bất cứ khi nào tôi rảnh).

13.2. Mẫu 2

There are many activities that people do in their free time to relax their stressed minds. Among the long list of various activities, there is one I’m interested in, which is traveling – an informative and adventurous hobby that is also one of the most popular pastimes. Traveling has been a core component of my life since I was very young.

For some, it is a waste of time and money. They argue to use an alternative and read a book or watch a film related to places to be traveled. They forget that the touch of actuality gives a different type of sensation and satisfaction. There is no doubt that a person gets more life experience by walking a mile than by reading an entire book. It’s a feeling of freedom. You can make new friends, get rid of day-to-day frustrations, and give yourself some time to experience something new. People who enjoy traveling have different options to try every time. The world is so big and there are so many places to visit. Each has a different beauty, various creatures, culture, specialties, language, history, and weather.

Traveling may be an expensive hobby but there is some way to make the money worthwhile. You can take the details about the place to be visited. A wisely chosen spot or a package will help you reduce your expense.

(Có rất nhiều hoạt động mọi người làm trong thời gian rảnh rỗi để thư giãn đầu óc căng thẳng của họ. Trong danh sách dài các hoạt động khác nhau, có một sở thích làm tôi hứng thú, đó là đi du lịch – một sở thích bổ ích và mạo hiểm, và cũng là một trong những thú tiêu khiển phổ biến nhất. Du lịch là một thành phần cốt lõi của cuộc sống từ khi tôi còn rất trẻ.

Đối với một số người, nó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Họ tranh luận việc sử dụng các cách thay thế như đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim về các địa danh thay vì đi du lịch. Họ quên rằng việc chạm tay vào thực tế đem lại một loại cảm xúc và sự hài lòng khác biệt. Không nghi ngờ gì khi một người được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn bằng cách đi bộ một dặm so với đọc toàn bộ một cuốn sách. Đó là một cảm giác tự do. Bạn có thể quen những người bạn mới, thoát khỏi nỗi thất vọng hằng ngày, và cho mình một chút thời gian để trải nghiệm một cái gì đó mới. Những người thích đi du lịch có nhiều sự lựa chọn cho mỗi lần đi. Thế giới rất rộng lớn và có rất nhiều nơi để đến thăm. Mỗi nơi có một vẻ đẹp khác nhau, những sinh vật, văn hóa, đặc trưng, ngôn ngữ, lịch sử và thời tiết khác nhau.

Đi du lịch có thể là một sở thích tốn kém nhưng có vài cách để khiến số tiền đó xứng đáng. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về nơi mà bạn sẽ đến. Một sự lựa chọn vị trí hoặc một gói du lịch khôn ngoan phần mềm sẽ giúp giảm chi phí cho bạn).

13.3. Mẫu 3

I have a great love for traveling. I think there will be many people with similar interests as me. I travel most of my free time. Especially in the summer, when I don’t need to go to school, I can go anywhere I want. I often travel with family members. Parents will plan trips for us. Every time I travel I often buy a lot of gifts for my friends. Traveling helps me feel comfortable and happy. Traveling to new lands helps me to have many different experiences. Traveling often also helps my family understand each other better. Later, when I get older, I will try traveling alone or with friends to try the new feeling it brings.

(Tôi có một niềm yêu thích vô cùng lớn với việc đi du lịch. Tôi nghĩ chắc sẽ có nhiều người có sở thích giống tôi. Tôi thường đi du lịch vào hầu hết thời gian rảnh. Đặc biệt là vào mùa hè, khi tôi không cần phải đến trường, tôi có thể đi đến bất kỳ đâu mà tôi muốn. Tôi thường đi du lịch với người thân trong gia đình. Bố mẹ sẽ lên kế hoạch về những chuyến đi cho chúng tôi. Mỗi lần đi du lịch tôi thường mua rất nhiều quà cho các bạn của tôi. Đi du lịch giúp tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Những chuyến du lịch đến những vùng đất mới giúp tôi có được nhiều trải nghiệm khác nhau. Đi du lịch thường xuyên cũng giúp gia đình tôi hiểu nhau hơn. Sau này, khi tôi lớn hơn, tôi sẽ thử những chuyến du lịch một mình hoặc với bạn bè để thử cảm giác mới mẻ mà nó mang lại).

14. Đoạn văn ngắn về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh

14.1. Mẫu 1

People say that book is an endless source of knowledge, and luckily my favorite activity in my free time is reading books. I read many different kinds of books, such as science fiction, documentary, and horror stories.

I live in two different worlds, the first one is my daily life, and the second one is in the books. I can spend hours reading about a thrilling adventure, a remarkable discovery, or a magical journey. I find those details become more and more realistic when I am deep into them, and I can experience another fascinating world. Among many books that I have read, my favorite series is Harry Potter. The story is about a little wizard on his great journey to destroy the dark force.

I have been reading books since I was a kid; therefore I have a rich imagination and plenty of ideas about almost everything. Everyone has his or her own hobby, and I am glad that I spend my free time and my mind on something that is very helpful.

(Mọi người nói rằng sách là nguồn kiến thức vô hạn, và may mắn là hoạt động yêu thích nhất của tôi trong thời gian rảnh là đọc sách. Tôi đọc rất nhiều loại sách khác nhau, ví dụ như khoa học viễn tưởng, sách tài liệu và truyện kinh dị.

Tôi sống trong hai thế giới khác nhau, cái đầu tiên là cuộc sống thường ngày của tôi, cái thứ hai là trong những quyển sách. Tôi có thể dành hàng giờ để đọc về một cuộc phiêu lưu gây cấn, một phát hiện quan trọng hay một hành trình ma thuật. Tôi thấy những chi tiết đó càng lúc càng trở nên chân thật khi tôi đắm chìm vào đó, và tôi được trải nghiệm một thế giới đầy sức hấp dẫn khác. Trong số rất nhiều quyển sách tôi đã đọc, tôi thích nhất là loạt truyện Harry Potter. Câu chuyện đó về một cậu bé phù thủy cùng hành trình vĩ đại để tiêu diệt thế lực đen tối của mình.

Tôi đã đọc sách kể từ khi còn là một cô bé, vì thế tôi có được trí tưởng tượng phong phú và rất nhiều ý tưởng cho hầu hết mọi việc. Mỗi người đều có một sở thích riêng, và tôi mừng vì mình đã dành thời gian và tâm trí cho một việc rất có ích).

14.2. Mẫu 2

I have many hobbies, but I like reading most. Books are always a good friend to me. It is a good way to improve my vocabulary by exposing many new words. By reading, I get better at concentration because it requires me to focus on what I am reading for long periods of time. It also opens up the knowledge door for me. Reading books tells me about the world’s history, lets me see the structure of the human body, or brings me a story of Sherlock Holmes. I think reading is one of the most interesting indoor activities.

(Tôi có khá nhiều sở thích nhưng đọc sách là một trong những việc mà tôi yêu thích nhất. Sách luôn là người bạn thân thiết đồng hành cùng tôi. Đọc sách giúp tôi nâng cao vốn từ vựng bởi nó chứa đựng rất nhiều từ mới. Khi đọc tôi nhận được sự tập trung cao độ bởi nó đòi hỏi tôi phải tập trung và những gì tôi đọc trong thời gian dài. Đọc sách cũng mở ra rất nhiều tri thức mới như tìm hiểu về lịch sử thế giới, tìm hiểu cấu trúc của cơ thể người hay biết được câu chuyện về Sherlock Holmes. Tôi nghĩ rằng đọc sách là một hoạt động trong nhà thú vị nhất).

14.3. Mẫu 3

In my daily life, I have some hobbies such as traveling, cooking, listening to music, and so on. However, I enjoy reading books the most. To me, books are always a good friend. Firstly, reading books makes me feel relaxed after many long stressful hours at school. I really like comic books because they contain a lot of colorful and interesting images that keep my spirit relaxed. Secondly, reading books is a good way to improve my vocabulary and grammar. For example, reading books tells me about the world’s history, lets me see the structure of the human body, or brings me a story of Harry Potter. In conclusion, I think reading is one of the most interesting indoor activities.

(Trong cuộc sống hàng ngày, tôi có nhiều sở thích như đi du lịch, nấu ăn, nghe nhạc và rất nhiều. Tuy nhiên, tôi thích đọc sách nhất. Đối với tôi, sách luôn là người bạn tốt. Đầu tiên, đọc sách làm cho tôi cảm thấy thư giãn sau nhiều giờ học căng thẳng ở trường. Tôi thực sự thích truyện tranh bởi vì nó chứa đựng rất hình ảnh đầy màu sắc và thú vị cái mà giữ tinh thần của tôi được thư giãn. Thứ hai, đọc sách là một cách tốt để cải thiện từ vựng và ngữ pháp. Chẳng hạn, đọc sách cho tôi biết về lịch sử thế giới, tìm hiểu cấu trúc của cơ thể người hay biết được câu chuyện về Harry Potter. Tóm lại, tôi nghĩ rằng đọc sách là một hoạt động trong nhà thú vị nhất).

14.4. Mẫu 4

Everybody has his or her own hobby. My favorite hobby is reading. I enjoy reading a book when I am free. I started to get the hobby from my father when I was four years old. My father is a researcher so he has a great collection of books in many fields: literature, science, art,…

I enjoy reading because it allows me to explore my own imaginative world. I keep the hobby of reading for at least one hour every day. I usually read books at home, in my own room, at my office, or at the local library. In my free time, I can spend hours reading and thinking about facts described in each kind of book. My favorite author is J.K. Rowling who wrote the world-famous book “ Harry Potter”. For me, a good book is not only a true companion but also a well-experienced teacher guiding me through my life. There are a lot of advantages of reading. Reading makes me feel relaxed and calm. It has the miracle to relieve my suffering and my hardship and reveal to me strange and new horizons. I can also learn new vocabulary and grammar. So I can further improve my English. Moreover, it gives me unlimited imagination. I can learn about the different cultures of other countries in the world, too.

Instead of indulging myself in futile entertainment, I am often keen on reading books, which broadens my mind and improves my knowledge. In a few words, the reading of books contributes to the moral and intellectual formation of a man. I love reading and I love books. I will collect more and more books and I wish I can write my own books in the future.

(Mọi người đều có sở thích riêng của mình. Sở thích của tôi là đọc. Tôi thích đọc sách khi rảnh. Tôi bắt đầu có sở thích này giống cha mình từ khi tôi 4 tuổi. Cha tôi là một nhà nghiên cứu nên ông có một bộ sưu tập sách lớn về nhiều lĩnh vực: văn học, khoa học, nghệ thuật,…

Tôi thích đọc sách vì nó cho phép tôi khám phá thế giới tưởng tượng của riêng mình. Tôi giữ thói quen đọc sách ít nhất một giờ mỗi ngày. Tôi thường đọc sách ở nhà, trong phòng riêng của tôi, tại nơi làm việc hay tại thư viện địa phương. Trong thời gian rảnh, tôi có thể bỏ ra hàng giờ để đọc và suy nghĩ về các sự kiện được mô tả trong mỗi loại sách. Tác giả yêu thích của tôi là J.K.Rowling – người đã viết cuốn sách nổi tiếng thế giới “Harry Potter”. Với tôi, một cuốn sách hay là không chỉ là một người bạn đồng hành thực sự mà còn là một giáo viên giàu kinh nghiệm dẫn đường tôi trong cuộc sống. Có rất nhiều ích lợi của việc đọc sách. Đọc sách làm cho tôi cảm thấy thoải mái và bình tĩnh. Nó chứa điều kì diệu giúp tôi giải tỏa căng thẳng và khó khăn, đồng thời mở ra cho tôi những chân trời mới lạ. Tôi cũng có thể học từ vựng và ngữ pháp mới. Vì vậy, tôi có thể cải thiện vốn tiếng Anh của mình. Hơn nữa, nó mang lại cho tôi trí tưởng tượng không giới hạn. Tôi cũng có thể tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau của các nước khác trên thế giới.

Thay vì nuông chiều bản thân trong những trò giải trí vô ích, tôi thường chú tâm vào việc đọc sách để mở rộng tâm trí và tăng thêm hiểu biết của bản thân. Nói tóm lại, việc đọc sách góp phần vào sự hình thành đạo đức và trí tuệ của một người. Tôi thích đọc và tôi yêu sách. Tôi sẽ thu thập nhiều sách hơn nữa và tôi mong có thể viết những cuốn sách của riêng mình trong tương lai).

14.5. Mẫu 5

In my free time, I love to read interesting and knowledgeable books. Now, I understand that reading is a good habit that will make me a complete person. Any of us can develop this hobby. In fact, I achieved this naturally. Reading will always keep us busy and happy. It’s a better source of knowledge, inspiration, enjoyment, and instruction.

Besides, this makes us loyal, punctual, disciplined, and successful people in our life. Books are my best friend and I don’t feel alone. This habit is more special than a gold or other stones in the world.

However, it gives us a high level of thoughts, experiences, ideas, and knowledge in different fields. I swear if you get interesting and good books, you would take that as your best friend.

The people who don’t have any habit of reading books would always be poor due to the lack of rich knowledge. This habit could be achieved by young people. The habit of reading books can be acquired at a young age by anyone.

(Khi rảnh rỗi, tôi thích đọc những cuốn sách thú vị và có nhiều kiến thức. Bây giờ, tôi hiểu rằng đọc sách là một thói quen tốt giúp hoàn thiện con người tôi. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể phát triển sở thích này. Trên thực tế, tôi đã có sở thích này một cách tự nhiên. Đọc sách sẽ luôn khiến chúng ta bận rộn và hạnh phúc. Nó không chỉ chung cấp cho chúng ta một nguồn kiến ​​thức mà còn là niềm cảm hứng, sự thích thú và sự hướng dẫn tốt hơn.

Điều này khiến chúng ta trở thành một người trung thành, đúng giờ, kỷ luật và thành công trong cuộc sống. Sách là người bạn tốt nhất của tôi và tôi không cảm thấy đơn độc. Thói quen này đặc biệt hơn vàng hay các loại đá khác trên thế giới.

Tuy nhiên, nó mang lại cho chúng ta những suy nghĩ, kinh nghiệm, ý tưởng và kiến ​​thức ở các lĩnh vực khác nhau. Tôi thề nếu bạn nhận được những cuốn sách thú vị và hay, bạn sẽ coi đó như một người bạn thân nhất của mình.

Những người không có thói quen đọc sách, họ sẽ luôn nghèo do thiếu kiến ​​thức phong phú. Những người trẻ tuổi có thể đạt được thói quen này. Thói quen đọc sách ai cũng có thể luyện tập khi còn nhỏ).

14.6. Mẫu 6

In my daily life, I have several hobbies such as cooking, surfing, listening to music, and so on. However, I like reading books the most for some reasons. Firstly, reading makes me feel comfortable after many long stressful hours at school. I actually like comic books because they contain lots of colorful and interesting images that keep my spirit relaxed. Secondly, reading books provides me with a great deal of diverse knowledge of many fields. For instance, I can know the more specific culture of each country in The World’s Cultures book.

In addition, I can know more things about the different life of various animals that are living around the world in the Discovery of Animals World book. Finally, reading helps to enhance my vocabulary in both Vietnamese and English language. In Vietnamese books, I can learn many traditional folks or proverbs that help me understand more deeply the beauty of my mother tongue. About English books, I can improve my English reading comprehension skill in the study. Besides, my communication skill with foreigners will be better, too.

In conclusion, I really like reading books, for it brings many good things to me. I see it as a useful activity to learn how to make life more meaningful and beautiful.

(Trong cuộc sống hàng ngày, tôi có một số sở thích như nấu ăn, lướt sóng, nghe nhạc, v.v. Tuy nhiên, tôi thích đọc sách nhất vì một số lý do. Thứ nhất, đọc sách khiến tôi cảm thấy thoải mái sau nhiều giờ học căng thẳng ở trường. Tôi thực sự thích truyện tranh vì chúng chứa nhiều hình ảnh đầy màu sắc và thú vị giúp tinh thần tôi thư thái. Thứ hai, đọc sách cung cấp cho tôi rất nhiều kiến ​​thức đa dạng về nhiều lĩnh vực. Ví dụ, tôi có thể biết thêm văn hóa cụ thể của từng quốc gia trong cuốn sách The World’s Cultures.

Ngoài ra, em còn biết thêm nhiều điều về cuộc sống của các loài động vật khác nhau đang sinh sống trên khắp thế giới qua cuốn sách Khám phá thế giới động vật. Cuối cùng, đọc sách giúp nâng cao vốn từ vựng của tôi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trong sách Tiếng Việt, em có thể học được nhiều câu ca dao, tục ngữ giúp em hiểu sâu sắc hơn vẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ. Về sách tiếng Anh, tôi có thể nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh trong học tập. Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp của tôi với người nước ngoài cũng sẽ tốt hơn.

Tóm lại, tôi thực sự thích đọc sách, vì nó mang lại nhiều điều tốt đẹp cho tôi. Tôi thấy đó là một hoạt động bổ ích để học cách làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và tươi đẹp hơn).


Với bài hướng dẫn cách viết đoạn văn nói về sở thích bằng tiếng Anh vừa rồi, BMyC hy vọng rằng các bố mẹ đã có thêm cho mình một thông tin hữu ích để đồng hành cùng con. Không gì giúp con tiến bộ nhanh hơn việc thực hành, do đó bố mẹ hãy hướng dẫn và động viên con thực hiện nội dung này ngay nhé!

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688