Hướng dẫn thuyết trình về chủ đề “Nên chọn bánh trung thu thủ công hay bánh trung thu công nghiệp?”

Chủ đề “Nên chọn bánh trung thu thủ công hay bánh trung thu công nghiệp” là một chủ đề khá khó để thuyết trình tiếng Anh bởi nó đòi hỏi các con phải có một nền tảng cơ bản về kiến thức cũng như ngôn ngữ.

Hướng dẫn thuyết trình chủ đề nên chọn bánh Trung thu thủ công hay công nghiệpHướng dẫn thuyết trình chủ đề nên chọn bánh Trung thu thủ công hay công nghiệp.

Thậm chí, đây còn dạng chủ đề phổ biến được đưa vào các bài thi Speaking trong các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Để triển khai bài bản về chủ đề này, bố mẹ và các con hãy theo dõi hướng dẫn dưới đây nhé

1. Từ vựng tiếng Anh về chủ đề “Nên chọn bánh trung thu thủ công hay bánh trung thu công nghiệp?”

1 mooncake bánh trung thu
2 handmade mooncakes bánh trung thu thủ công
3 factory-made mooncakes bánh trung thu công nghiệp
4 delicacy đồ ăn ngon, tinh xảo
5 various forms nhiều mẫu mã khác nhau
6 factors các yếu tố
7 consider cân nhắc
8 households hộ gia đình
9 commodity hàng hóa
10 devour ăn ngấu nghiến
11 on the other hand mặt khác
12 crafting mooncakes làm bánh trung thu
13 luxury xa xỉ
14 afford có thể, đủ khả năng
15 despite the fact that bất chấp sự thật rằng
16 tiring mệt mỏi
17 to be fond of thích (cái gì hoặc làm việc gì)
18 aspect diện mạo
19 health-conscious có ý thức về sức khỏe
20 preservatives chất bảo quản
21 consume tiêu thụ
22 their family’s liking ý thích của gia đình họ
23 celebration lễ ăn mừng, lễ kỷ niệm
24 crave khao khát, mong muốn
25 individual cá nhân
26 preferences sở thích
Từ vựng chủ đề nên chọn bánh trung thu thủ công hay công nghiệp
Từ vựng chủ đề nên chọn bánh trung thu thủ công hay công nghiệp.

2. Dàn ý cơ bản cho bài thuyết trình về chủ đề “Nên chọn bánh trung thu thủ công hay bánh trung thu công nghiệp?”

Để bài thuyết trình về chủ đề “Nên chọn bánh trung thu thủ công hay bánh trung thu công nghiệp?” một cách hấp dẫn và thuyết phục, bố mẹ và các con có thể tham khảo các luận điểm trong dàn ý dưới đây.

2.1 Opening (Mở bài)

Giới thiệu bản thân và giới thiệu chủ đề thuyết trình. Các con có thể bắt đầu bằng một câu hỏi để gợi mở về chủ đề.

Ví dụ:

Mooncakes! Huh! This beautiful delicacy is mainly seen during the mid-autumn festival. I say beautiful because it is! They come in various forms – elegant flowers, precise squares, perfect circles – each evoking a craving that’s hard to resist. Greetings, I’m Sai and today, let’s ponder: “Handmade or factory-made mooncakes – does it truly make a difference?”

(Bánh trung thu! Huh! Món ngon đẹp mắt này chủ yếu được thấy trong dịp Tết Trung thu. Tôi nói đẹp bởi vì nó đúng là như vậy! Chúng có nhiều hình dạng khác nhau – bông hoa trang nhã, hình vuông chính xác, hình tròn hoàn hảo – mỗi hình thức đều gợi lên cảm giác thèm muốn khó cưỡng lại. Xin chào, tôi là Sài và hôm nay, hãy cùng suy ngẫm: “Bánh trung thu thủ công và bánh trung thu công nghiệp – loại nào tốt hơn?”)

2.2 Body (Thân bài)

Với những bài thuyết trình có chủ đề mang tính thảo luận như thế này, ở phần thân bài, các con nên đưa ra ít nhất 3 luận điểm.

Trong mỗi luận điểm, các con nên đưa vào các yếu tố:

  • Ý kiến cá nhân
  • Trải nghiệm cá nhân
  • Tình hình thực tế

Với chủ đề thảo luận về việc lựa chọn giữa bánh trung thu thủ công và bánh trung thu công nghiệp, các con có thể tham khảo bố cục dưới đây:

First point: Time to make mooncakes  (Luận điểm 1: Thời gian để làm bánh trung thu)
  • Personal experience (Trải nghiệm cá nhân)
My grandma and my mom used to make it together and it is tiring. (Bà và mẹ tôi từng làm bánh trung thu cùng nhau và việc đó rất mệt mỏi)
  • Personal opinion (Ý kiến cá nhân)
Lucky are those who can devour this sweet delicacy made by hand by their loved ones. I was not too fond of the process of making it, but I enjoyed tasting it. (Thật may mắn cho những ai được thưởng thức món ăn ngon và ngọt ngào này do chính những người thân yêu của họ tự tay làm. Tôi không thích quá trình làm bánh lắm nhưng tôi thích nếm thử nó)
  • Facts (Những thực tế)
Only some households have the time to make it. Time is a main commodity nowadays, especially for busy, hard working adults. (Chỉ một số hộ gia đình có thời gian làm bánh trung thu. Thời gian là một loại hàng hóa chính trong cuộc sống ngày nay, đặc biệt là với những người lớn bận rộn và chăm chỉ)
Second point: Foods free of preservatives (Luận điểm 2: Những thực phẩm không có chất bảo quản)
  • Personal opinion (Ý kiến cá nhân)
Those living their busiest lives might opt for the factory-made one because it is safe to consume anyway. (Những người sống cuộc sống bận rộn vẫn có thể chọn loại do nhà máy sản xuất bởi dù sao thì việc tiêu thụ nó cũng an toàn)
  • Facts (Những thực tế)
Many health-conscious folks out there prefer foods free of preservatives. Most factory-made food contains a lot of preservatives. (Nhiều người có ý thức về sức khỏe thích thực phẩm không có chất bảo quản. Hầu hết thực phẩm sản xuất tại nhà máy đều chứa rất nhiều chất bảo quản)
Third point: The taste (Luận điểm 3: Hương vị)
  • Facts (Những thực tế)
Most handmade mooncakes are made, and flavors are adjusted according to their family’s liking. (Hầu hết bánh trung thu thủ công đều có hương vị được điều chỉnh theo ý thích của từng gia đình)

2.3 Conclusion (Kết bài)

Ở phần kết bài, hãy nhấn mạnh lại một lần nữa về ý kiến cá nhân của con đối với chủ đề.

Ví dụ:

As for me, it really doesn’t matter. Mooncakes are part of this celebration. However, I would say that it is still mooncake, regardless of the taste. If, at that moment, I crave a homemade one, then there are countless ways for me to have one. Either I find a store that makes a homemade mooncake that is to my liking or just buy from a random store elsewhere. I’m not that health conscious anyway, and besides, I live a busy life, so I don’t have time to make or look for a homemade one.

So, let me ask again, does it matter? It all depends on the consumer whether or not they prefer the handmade or the factory-made ones because every individual has their preferences. Thank you!

(Đối với tôi, nó thực sự không quan trọng. Bánh trung thu là một phần của lễ kỷ niệm này. Tuy nhiên, tôi sẽ nói rằng dù với hương vị nào thì nó vẫn chỉ là bánh trung thu mà thôi. Nếu tại thời điểm đó, tôi thèm một chiếc bánh tự làm, thì có vô số cách để tôi có được một chiếc. Hoặc là tôi tìm một cửa hàng làm bánh trung thu tự làm theo sở thích của mình hoặc chỉ mua từ một cửa hàng ngẫu nhiên ở nơi khác. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến sức khỏe đến mức đó, và bên cạnh đó, tôi sống một cuộc sống bận rộn, vì vậy tôi không có thời gian để tự làm hoặc tìm kiếm một chiếc tự làm.

Vì vậy, hãy để tôi hỏi lại, điều này có quan trọng không? Tất cả phụ thuộc vào người tiêu dùng họ thích hàng thủ công hay hàng do nhà máy sản xuất vì mỗi cá nhân đều có sở thích của mình. Cảm ơn!)

Từ vựng chủ đề nên chọn bánh trung thu thủ công hay công nghiệp
Từ vựng chủ đề nên chọn bánh Trung thu thủ công hay công nghiệp.

3. Bài thuyết trình mẫu về chủ đề “Nên chọn bánh trung thu thủ công hay bánh trung thu công nghiệp?”

Mooncakes! Huh! This beautiful delicacy is mainly seen during the mid-autumn festival. I say beautiful because it is! They come in various forms – elegant flowers, precise squares, perfect circles – each evoking a craving that’s hard to resist. Greetings, I’m Sai and today, let’s ponder: “Handmade or factory-made mooncakes – does it truly make a difference?” Well, there are a lot of factors to consider whether or not you should eat a handmade one or a factory-made one. Firstly, only some households have the time to make it. Yes, ladies and gentlemen, time is a main commodity nowadays, especially for busy, hard working adults. On the other hand, those who are lucky are those who can devour this sweet delicacy made by hand by their loved ones, such as their mom, aunts, or grandma. Crafting mooncakes becomes a luxury not everyone can afford. When I was little, my grandma and mom used to make it together. I see they are enjoying themselves making them despite the fact that it is tiring. They often call me to watch them make it and tell me I should learn to make one for them when I grow older. Well, I was not too fond of the process of making it, but I enjoyed tasting it. Then, there’s the health aspect. Let’s remember that many health-conscious folks out there prefer foods free of preservatives, a category where factory-made mooncakes often fall short. Let’s admit that most factory-made food contains a lot of preservatives. Those living their busiest lives might opt for the factory-made one because I don’t see why not? It is safe to consume anyway. Another factor I want to point out is the taste. Most handmade mooncakes are made, and flavors are adjusted according to their family’s liking. They can be sweet, not so sweet, or in the middle; it depends. While the factory-made are safe to consume, I don’t know if it’s just me, but I can taste the preservatives, and most often than not, it is either too sweet or bland for my taste buds. As for me, it really doesn’t matter. Mooncakes are part of this celebration. However, I would say that it is still mooncake, regardless of the taste. If, at that moment, I crave a homemade one, then there are countless ways for me to have one. Either I find a store that makes a homemade mooncake that is to my liking or just buy from a random store elsewhere. I’m not that health conscious anyway, and besides, I live a busy life, so I don’t have time to make or look for a homemade one. So, let me ask again, does it matter? It all depends on the consumer whether or not they prefer the handmade or the factory-made ones because every individual has their preferences. Thank you! Bánh trung thu! Huh! Món ngon đẹp mắt này chủ yếu được thấy trong dịp Tết Trung thu. Tôi nói đẹp bởi vì nó đúng là như vậy! Chúng có nhiều hình dạng khác nhau – bông hoa trang nhã, hình vuông chính xác, hình tròn hoàn hảo – mỗi hình thức đều gợi lên cảm giác thèm muốn khó cưỡng lại. Xin chào, tôi là Sài và hôm nay, hãy cùng suy ngẫm: “Bánh trung thu thủ công và bánh trung thu công nghiệp – loại nào tốt hơn?” Chà, có rất nhiều yếu tố để cân nhắc xem bạn nên ăn đồ thủ công hay đồ do nhà máy sản xuất. Thứ nhất, chỉ một số hộ có thời gian để làm bánh trung thu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian là một loại hàng hóa chính trong cuộc sống hiện nay, đặc biệt là đối với những người lớn bận rộn và làm việc chăm chỉ. Mặt khác, thật may mắn cho những ai có thể ngấu nghiến món ngon ngọt ngào này do chính tay những người thân yêu của họ, chẳng hạn như mẹ, dì hoặc bà của họ làm. Làm bánh trung thu thủ công trở thành một việc xa xỉ không phải ai cũng có thể làm được. Khi tôi còn nhỏ, bà và mẹ tôi thường làm bánh cùng nhau. Tôi thấy họ rất tận hưởng việc làm bánh này mặc dù thực tế là nó rất mệt mỏi. Họ thường gọi cho tôi để xem họ làm và nói với tôi rằng tôi nên học cách làm một chiếc cho họ khi tôi lớn hơn. Chà, tôi không quá thích quá trình làm ra nó, nhưng tôi rất thích nếm thử nó. Sau đó là khía cạnh sức khỏe. Hãy nhớ rằng nhiều người có ý thức về sức khỏe thích thực phẩm không có chất bảo quản, một loại thực phẩm mà bánh trung thu sản xuất tại nhà máy thường không thể đáp ứng. Hãy thừa nhận rằng hầu hết thực phẩm sản xuất tại nhà máy đều chứa rất nhiều chất bảo quản. Những người sống cuộc sống bận rộn vẫn có thể chọn loại do nhà máy sản xuất bởi dù sao thì việc tiêu thụ nó cũng an toàn. Một yếu tố khác tôi muốn chỉ ra là hương vị. Hầu hết bánh trung thu thủ công đều có hương vị được điều chỉnh theo ý thích của từng gia đình. Chúng có thể ngọt, không quá ngọt hoặc ở mức trung bình. Mặc dù hàng do nhà máy sản xuất an toàn để tiêu dùng, nhưng tôi không biết liệu có phải chỉ mình tôi hay không, nhưng tôi có thể nếm được chất bảo quản, và thường thì nó quá ngọt hoặc quá nhạt đối với vị giác của tôi. Đối với tôi, nó thực sự không quan trọng. Bánh trung thu là một phần của lễ kỷ niệm này. Tuy nhiên, tôi sẽ nói rằng dù với hương vị nào thì nó vẫn chỉ là bánh trung thu mà thôi. Nếu tại thời điểm đó, tôi thèm một chiếc bánh tự làm, thì có vô số cách để tôi có được một chiếc. Hoặc là tôi tìm một cửa hàng làm bánh trung thu tự làm theo sở thích của mình hoặc chỉ mua từ một cửa hàng ngẫu nhiên ở nơi khác. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến sức khỏe đến mức đó, và bên cạnh đó, tôi sống một cuộc sống bận rộn, vì vậy tôi không có thời gian để tự làm hoặc tìm kiếm một chiếc tự làm. Vì vậy, hãy để tôi hỏi lại, điều này có quan trọng không? Tất cả phụ thuộc vào người tiêu dùng họ thích hàng thủ công hay hàng do nhà máy sản xuất vì mỗi cá nhân đều có sở thích của mình. Cảm ơn!

Trên đây là những hướng dẫn chung để thực hiện bài thuyết trình về chủ đề “Nên chọn bánh trung thu thủ công hay bánh trung thu công nghiệp?”. Bố mẹ và các con có thể học hỏi cách đặt vấn đề và triển khai luận điểm ở bài hướng dẫn này để áp dụng vào phần thuyết trình của mình nhé. Chúc bố mẹ và các con luyện tập thuyết trình hiệu quả!

Tham gia Group Bố mẹ yêu con ngay để được tư vấn và hỗ trợ trong việc chọn lựa phương pháp học tiếng Anh phù hợp và lộ trình để đạt được mục tiêu học tập cho con một cách hiệu quả nhất!

Tham Gia Ngay

Xem Thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688