FULL từ vựng về mùa thu tiếng Anh dễ sử dụng nhất 2024

Bộ sưu tập các chủ đề từ vựng về mùa thu bằng tiếng Anh nhiều người dùng nhất dưới đây sẽ giúp bạn tự học tiếng Anh cùng con tại nhà hiệu quả ngay lập tức.

 Từ vựng về mùa thu tiếng Anh dễ sử dụng nhất 2023
Từ vựng về mùa thu tiếng Anh dễ sử dụng nhất 2023.

Từ vựng về mùa thu trong tiếng Anh có rất nhiều chủ đề đa dạng và phong phú. Nhưng làm cách nào chỉ cần một cái click chuột, mọi thứ đã hiện ra trước mặt bạn một cách đơn giản và dễ dàng?

Hiểu mong muốn của các bố mẹ đang đồng hành tự học tiếng Anh tại nhà cùng con hầu hết đều là những người bận rộn, BMyC đã sưu tầm và tổng hợp lại thành bài viết này.

Tất tần tật các chủ đề từ vựng tiếng Anh về mùa thu trong bài viết dưới đây sẽ giúp con có thêm nhiều vốn từ để nói trôi chảy và lưu loát hơn.

1. Từ vựng về thời tiết mùa thu tiếng Anh

Autumn /ˈɔːtəm/ Mùa thu
Fall /fɔːl/ Mùa thu
Clear /klɪr/ Trời trong, không mây
Cool /kuːl/ Mát mẻ
Crisp /krɪsp/ Giòn, mát lành
Foggy /ˈfɒɡi/ Có sương mù
Fog /fɒɡ/ Sương mù
Dry /draɪ/ Khô ráo
Breezy /ˈbriːzi/ Rất nhiều gió
Misty /ˈmɪs.ti/ Sương mù nhẹ
Golden /ˈɡoʊl.dən/ Màu vàng óng
Chilly /ˈtʃɪ.li/ Lạnh lẽo
Falling temperatures /ˈfɔː.lɪŋ ˈtɛm.pər.ə.tʃərz/ Nhiệt độ giảm
Overcast /ˈoʊvərkæst/ Trời âm u, u ám
Windy /ˈwɪndi/ Gió mạnh
Brisk /brɪsk/ Lạnh lẽo, se lạnh
Nippy /ˈnɪpi/ Lạnh buốt, rét mướt
Drizzly /ˈdrɪz.li/ Mưa phùn
Blustery /ˈblʌs.tər.i/ Gió mạnh và thổi mạnh
Autumn equinox /ˈɔːtəm ˈiːkwɪnɑːks/ Ngày phân thu
Rainbow /ˈreɪnbəʊ/ Cầu vồng
 Từ vựng về mùa thu
Từ vựng về mùa thu.

2. Từ vựng chủ đề thiên nhiên mùa thu

Foliage /ˈfoʊliɪdʒ/ Lá cây
Harvest /ˈhɑːrvɪst/ Mùa thu hoạch
Cider /ˈsaɪdər/ Nước ép táo
Pumpkin /ˈpʌmpkɪn/ Quả bí ngô
Rustling /ˈrʌslɪŋ/ Tiếng rít
Acorn /ˈeɪkɔːrn/ Quả sồi
Chestnut /ˈtʃɛsnʌt/ Hạt dẻ
Harvest moon /ˈhɑːrvɪst muːn/ Trăng thu
Scarecrow /ˈskɛrkroʊ/ Bù nhìn
Falling leaves /ˈfɔːlɪŋ liːvz/ Những chiếc lá rụng
Maple /ˈmeɪpəl/ Cây phong
Maple leaf /ˈmeɪpəl liːf/ Lá cây phong
Oak /oʊk/ Cây sồi
Birch /bɜːrtʃ/ Cây thông
Pine tree /paɪn triː/ Cây thông
Poplar /ˈpɒplər/ Cây dương liễu
Hazel /ˈheɪzəl/ Cây phỉ thúy
Ivy /ˈaɪvi/ Cây thường xuân
Tranquil /ˈtræŋkwɪl/ Yên lặng, thanh bình
Scenic /ˈsiːnɪk/ Cảnh quan, đẹp như tranh vẽ
Rustic /ˈrʌstɪk/ Cổ điển, mang tính nông thôn
Serene /səˈriːn/ Thanh bình, yên tĩnh
Chrysanthemum /krɪˈsænθəməm/ Hoa cúc

3. Từ vựng về trang phục mùa thu tiếng Anh thông dụng nhất

Sweater /ˈswɛtər/ Áo len
Scarf /skɑːrf/ Khăn quàng cổ
Coat /koʊt/ Áo khoác
Boots /buːts/ Ủng
Cardigan /ˈkɑːrdɪɡən/ Áo len khoác
Tights /taɪts/ Vớ dài

4. Từ vựng tiếng Anh về lễ hội mùa thu

School Opening Ceremony /skuːl ˈəʊpənɪŋ ˈsɛrɪˌmoʊni/ Lễ khai giảng
Harvest Festival /ˈhɑːrvɪst ˈfɛstɪvəl/ Lễ hội mùa thu
Thanksgiving /θæŋksˈɡɪvɪŋ/ Lễ Tạ ơn
Moon Festival /mun ˈfɛstɪvəl/ Lễ hội Trung thu
County fair : /ˈkaʊnti feə/ Hội chợ
Festival /ˈfestɪvəl/ Ngày hội
 Từ vựng về mùa thu
Từ vựng về mùa thu.

5. Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động trong mùa thu

Bonfire /ˈbɑːnfaɪər/ Lửa trại
Bonfire gathering /ˈbɑːnˌfaɪər ˈɡæðərɪŋ/ Tụ tập quanh lửa trại
Harvesting /ˈhɑːrvɪstɪŋ/ Việc thu hoạch
Burn /bɜːrn/ Đốt
Fall /fɔːl/ Rơi, rụng
Forage /ˈfɔːrɪdʒ/ Tích trữ thức ăn
Gather /ˈɡæðər/ Thu gom
Pick /pɪk/ Nhặt, lượm
Travel /ˈtrævl/ Đi du lịch
Snuggle /ˈsnʌgl/ Xích lại, kéo ai lại gần ôm

6. Các thành ngữ tiếng Anh hay nhất về mùa thu

1. The calm before the storm (bình yên trước cơn bão): Thời gian yên lặng và bình dị trước khi xảy ra sự kiện lớn hoặc khó khăn.

2. Turn over a new leaf (bước sang trang mới): Bắt đầu lại từ đầu, thay đổi cách sống hoặc hành vi.

3. Sweater weather (thời tiết mặc áo len): Khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn và phù hợp để mặc áo len ấm.

4. Indian summer (mùa hè giữa thu): một thời gian nắng ấm và khô ráo trong mùa thu, sau khi mùa hè đã kết thúc.

5. Fall into place: Diễn tả việc mọi thứ bắt đầu rõ ràng và thuận lợi.

6. Shaking like a leaf (đứng động như lá): Diễn tả trạng thái hoảng loạn, sợ hãi hoặc lo lắng mạnh mẽ.

7. To take a leaf out of someone’s book (lấy một lá từ cuốn sách của ai): Học hỏi hoặc lấy cảm hứng từ người khác, đặc biệt là từ những hành động hay cách làm của họ.

8. That old chestnut: Một câu chuyện, câu hỏi, hoặc ý tưởng đã được kể đi kể lại nhiều lần và trở nên cũ kỹ, không mới mẻ hoặc thú vị nữa.

9. To drive someone nuts (làm ai đó phát điên): Làm ai đó mất kiên nhẫn hoặc mất bình tĩnh vì một điều gì đó gây khó chịu hoặc phiền toái.

10. To reap the harvest (gặt hái mùa thu hoạch): Thu hoạch hoặc hưởng thành quả sau một khoảng thời gian dài làm việc, đầu tư hoặc nỗ lực.

  • Autumn year  = Old age: Tuổi già, khi bạn đã ở cái ngưỡng bên kia của cuộc đời
  • As easy as falling off a log: rất dễ dàng.
  • Fall in love at first sight: yêu từ cái nhìn đầu tiên.
  • Fall between the cracks: không được chú ý đến.
  • Under the weather = unwell: không khỏe lắm.

7. Top 80 mẫu câu sử dụng từ vựng về mùa thu bằng tiếng Anh

1. I love taking long walks in the park during autumn.

(Tôi thích đi dạo dài trong công viên vào mùa thu.)

2. I love taking long walks in the park during fall.

(Tôi thích đi dạo lâu trong công viên vào mùa thu.)

3. It’s a clear day with blue skies and sunshine.

(Hôm nay trời trong, có bầu trời xanh và ánh nắng mặt trời.)

4. The weather in autumn is pleasantly cool.

(Thời tiết mùa thu thật mát mẻ.)

5. I enjoy the crisp mornings of autumn.

(Tôi thích những buổi sáng mát mẻ của mùa thu.)

6. I couldn’t see very far ahead because it was a foggy autumn morning.

(Tôi không thấy rõ xa phía trước vì buổi sáng mùa thu có sương mù.)

7. The fog rolled in, creating a mysterious and enchanting atmosphere in the autumn morning.

(Sương mù cuộn vào, tạo nên một không khí bí ẩn và quyến rũ trong buổi sáng mùa thu.)

8. Autumn is typically a dry season with less rainfall.

(Mùa thu thường là một mùa khô ráo với ít mưa.)

9. The autumn evenings are often breezy.

(Buổi tối mùa thu thường có nhiều gió.)

10. In autumn, the mornings are often misty and mysterious.

(Vào mùa thu, buổi sáng thường có sương mù nhẹ và huyền bí.)

11. The golden sunlight filters through the trees in autumn.

(Ánh nắng vàng óng lọt qua những cây trong mùa thu.)

12. As autumn progresses, the temperature becomes increasingly chilly.

(Khi mùa thu tiến triển, nhiệt độ trở nên ngày càng lạnh.)

13. The temperature dropped, and it became nippy outside, so I put on my warm jacket. (Nhiệt độ giảm xuống và trời trở nên lạnh buốt, vì vậy tôi mặc áo khoác ấm.)

Ví dụ: As autumn progresses, we can feel the falling temperatures. (Khi mùa thu tiến triển, chúng ta có thể cảm nhận được sự giảm nhiệt độ.)

14. The sky was overcast, and it looked like it was going to rain.

(Bầu trời âm u và có vẻ như sẽ mưa.)

15. Autumn can be quite windy, with leaves swirling in the air.

(Mùa thu có thể rất gió, với lá rơi xoáy trong không khí.)

16. The brisk autumn wind made me wrap my scarf tightly around my neck.

(Gió mùa thu lạnh lẽo khiến tôi buộc khăn quàng chặt quanh cổ.)

17. It was a drizzly day, with light rain falling continuously throughout the day.

(Đó là một ngày mưa phùn, với mưa nhẹ rơi liên tục suốt cả ngày.)

18. The blustery wind made it difficult to walk straight.

(Gió mạnh khiến việc đi thẳng trở nên khó khăn.)

19. The autumn equinox marks the official beginning of the season when day and night are of equal length.

(Ngày phân thu đánh dấu sự chính thức bắt đầu của mùa khi ngày và đêm có cùng độ dài.)

20. The trees were ablaze with vibrant foliage in shades of red, orange, and gold.

(Cây trở nên rực rỡ với những chiếc lá sặc sỡ trong các sắc đỏ, cam và vàng.)

21. Farmers work hard during the harvest season to gather the crops.

(Những người nông dân làm việc chăm chỉ trong mùa thu hoạch để thu hoạch vụ mùa.)

22. Enjoying a glass of hot apple cider is a cozy way to embrace the autumn chill.

(Thưởng thức một ly nước ép táo ấm là cách dễ chịu để đón nhận cái lạnh của mùa thu.)

23. We carved spooky faces into the pumpkins for Halloween decorations.

(Chúng tôi khắc những khuôn mặt đáng sợ trên những quả bí ngô để trang trí Halloween.)

24. The sound of rustling leaves underfoot added to the peaceful atmosphere of the autumn forest.

(Âm thanh của những chiếc lá rít dưới chân gia tăng thêm không khí yên bình của rừng mùa thu.)

25. Squirrels gather and store acorns for the winter months.

(Những con sóc tập hợp và cất giữ quả sồi cho những tháng mùa đông.)

26. We roasted chestnuts over the fire on a cool autumn evening.

(Chúng tôi nướng hạt dẻ qua lửa vào một buổi tối mát mẻ của mùa thu.)

27. The harvest moon illuminated the fields as farmers worked late into the night.

(Trăng thu chiếu sáng những cánh đồng khi những người nông dân làm việc muộn đến đêm.)

28. Scarecrows are often seen in fields to deter birds from eating crops.

(Bù nhìn thường được nhìn thấy trên cánh đồng nhằm ngăn chim ăn mùa màng.)

29. The ground was covered in a carpet of colorful falling leaves.

(Mặt đất được phủ một tấm thảm lá rụng đầy màu sắc.)

30. The maple trees in autumn showcase a stunning display of vibrant red and orange leaves.

(Cây phong vào mùa thu thể hiện một màn trình diễn tuyệt đẹp với những chiếc lá đỏ và cam rực rỡ.)

31. The ground was covered in a carpet of colorful maple leaves.

(Mặt đất được phủ bởi một thảm lá cây phong sặc sỡ.)

32. The oak trees in the park provide shade and a beautiful backdrop for autumn walks.

(Cây sồi trong công viên tạo ra bóng mát và là một bối cảnh đẹp cho những bước đi trong mùa thu.)

33. The white bark of the birch trees stands out against the colorful foliage of other trees in autumn.

(Vỏ cây thông màu trắng nổi bật giữa sắc lá đầy màu sắc của các cây khác vào mùa thu.)

34. The pine trees add a touch of greenery and a pleasant scent to the autumn landscape.

(Cây thông mang đến một chút màu xanh và hương thơm dễ chịu cho cảnh quan mùa thu.)

35. The tall poplar trees create a golden canopy of leaves in the autumn landscape.

(Các cây dương liễu cao tạo nên một tán lá màu vàng hoe trên cảnh quan mùa thu.)

36. The hazel trees produce delicious nuts that are often enjoyed in baked goods during the fall season.

(Cây phỉ thúy cho ra quả hạt ngon thường được thưởng thức trong các món nướng vào mùa thu.)

37. The ivy vines climbing up the walls turn shades of red and orange in the autumn, adding a touch of beauty to the surroundings.

(Những dây thường xuân leo lên tường chuyển sang các sắc màu đỏ và cam vào mùa thu, thêm một chút vẻ đẹp cho môi trường xung quanh.)

38.  Sitting by the tranquil lake, surrounded by colorful autumn trees, is a peaceful experience.

(Ngồi bên hồ yên lặng, bao quanh bởi những cây mùa thu rực rỡ, là một trải nghiệm thanh bình.)

39. The scenic beauty of the autumn landscape is breathtaking.

(Vẻ đẹp cảnh quan mùa thu làm say đắm lòng người.)

40. The rustic charm of the autumn countryside is captivating.

(Vẻ đẹp cổ điển của vùng quê mùa thu làm say đắm lòng người.)

41. Walking through the serene autumn woods brings a sense of tranquility.

(Đi dạo trong khu rừng mùa thu thanh bình mang lại cảm giác yên tĩnh.)

42. She wore a cozy sweater to keep warm in the chilly autumn weather.

(Cô ấy mặc một chiếc áo len ấm áp để giữ ấm trong thời tiết mát mẻ của mùa thu.)

43. He wrapped a colorful scarf around his neck to add style to his autumn outfit.

(Anh ấy quàng một chiếc khăn quàng cổ sặc sỡ để thêm phong cách cho trang phục mùa thu.)

44. She put on a warm coat to protect herself from the cool autumn breeze.

(Cô ấy mặc một chiếc áo khoác ấm để bảo vệ bản thân khỏi làn gió mùa thu se lạnh.)

45. He wore a pair of stylish boots that matched his autumn ensemble.

(Anh ấy mang đôi ủng phong cách phù hợp với trang phục mùa thu của mình.)

46. She layered her outfit with a comfortable cardigan for a fashionable autumn look.

(Cô ấy kết hợp trang phục với một chiếc áo len khoác thoải mái để có vẻ ngoài thời trang mùa thu.)

47. She wore a pair of black tights under her skirt to keep her legs warm in the autumn chill.

(Cô ấy mặc một đôi vớ dài màu đen dưới váy để giữ ấm cho chân trong cái lạnh của mùa thu.)

48. They used hay bales to decorate the entrance of the barn for the autumn festival.

(Họ sử dụng cọc cỏ khô để trang trí lối vào nhà kho cho lễ hội mùa thu.)

49. The table centerpiece was a beautiful cornucopia filled with autumn fruits and vegetables.

(Trung tâm bàn là một chiếc sừng trái cây tuyệt đẹp đầy trái cây và rau quả mùa thu.)

50. The School Opening Ceremony is held every year to mark the beginning of the academic year.

(Nhà trường tổ chức Lễ khai giảng hàng năm để đánh dấu sự khởi đầu của năm học.)

51. The Harvest Festival celebrates the abundance of crops and marks the end of the agricultural season.

(Lễ hội Mùa thu tôn vinh sự phong phú của mùa màng và đánh dấu sự kết thúc của mùa vụ nông nghiệp.)

52. Oktoberfest is a famous beer festival held in Munich, Germany, during the autumn season.

(Oktoberfest là một lễ hội bia nổi tiếng được tổ chức tại Munich, Đức, vào mùa thu.)

53. Diwali, also known as the Festival of Lights, is a Hindu festival celebrated in autumn to symbolize the victory of light over darkness.

(Diwali, còn được gọi là Lễ hội Ánh sáng, là một lễ hội Hindu được tổ chức vào mùa thu để tượng trưng cho sự chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối.)

54. Thanksgiving is a traditional American holiday celebrated in late November to give thanks for the blessings of the year, often accompanied by a festive meal with family and friends.

(Lễ Tạ ơn là một ngày lễ truyền thống ở Mỹ được tổ chức vào cuối tháng 11 để tri ân những phước lành trong năm, thường đi kèm với bữa tiệc tưng bừng cùng gia đình và bạn bè.)

55. The Moon Festival, also known as the Mid-Autumn Festival, is a Chinese celebration held in autumn to honor family unity and the full moon.

(Lễ hội Trung thu, còn được gọi là Lễ hội Rằm tháng Tám, là một ngày kỷ niệm Trung Quốc được tổ chức vào mùa thu để tôn vinh sự đoàn kết gia đình và ánh trăng tròn.)

56. Bonfire Night, also known as Guy Fawkes Night, is a British festival celebrated on November 5th to commemorate the failed Gunpowder Plot of 1605 with fireworks and bonfires.

(Lễ hội bếp lửa, còn được gọi là Lễ hội Guy Fawkes, là một lễ hội Anh được tổ chức vào ngày 5 tháng 11 để tưởng nhớ âm mưu nổ bom hỏa hoạn thất bại năm 1605 bằng pháo hoa và bếp lửa.)

57. The family enjoyed a fun hayride through the countryside, admiring the beautiful fall scenery.

(Cả gia đình đã có một chuyến đi trên xe cấy thú vị qua vùng quê, ngắm cảnh thu đẹp.)

58. We gathered around the bonfire, roasting marshmallows and sharing stories on a crisp autumn evening.

(Chúng tôi tập trung xung quanh lửa trại, nướng kẹo dẻo và kể chuyện trong một buổi tối thu se lạnh.)

59. Friends and family come together for a cozy bonfire gathering, sharing stories and enjoying the warmth of the fire.

(Bạn bè và gia đình tụ tập quanh lửa trại ấm cúng, chia sẻ câu chuyện và thưởng thức sự ấm áp từ ngọn lửa.)

60. We went apple picking at the orchard and filled a basket with delicious apples.

(Chúng tôi đi hái táo ở vườn và lấp đầy một cái giỏ với những quả táo ngon lành.)

61. Autumn is the perfect time for leaf peeping when the trees turn into beautiful shades of red, orange, and yellow.

(Mùa thu là thời điểm hoàn hảo để ngắm lá khi cây biến thành những sắc màu đỏ, cam và vàng đẹp đẽ.)

62. Farmers are busy harvesting crops such as corn and wheat during the autumn season.

(Nông dân đang bận rộn thu hoạch các loại cây trồng như ngô và lúa vào mùa thu.)

63. We had a pumpkin carving contest and created spooky jack-o’-lanterns for Halloween.

(Chúng tôi có cuộc thi chạm trổ bí ngô và tạo ra những chiếc đèn Jack-o’-lantern rùng rợn cho Halloween.)

64. We went on a nature hike through the colorful forest to enjoy the beauty of autumn landscapes.

(Chúng tôi đi bộ ngắm cảnh qua khu rừng đầy màu sắc để tận hưởng vẻ đẹp của cảnh quan mùa thu.)

65. The town organizes various fall festivals with activities like pumpkin contests, hayrides, and live music.

(Thị trấn tổ chức nhiều lễ hội mùa thu với các hoạt động như cuộc thi bí ngô, chuyến đi trên xe cấy cỏ và âm nhạc trực tiếp.)

66. Watching a football game on a crisp autumn afternoon is a popular pastime for many people.

(Xem trận đấu bóng đá vào một buổi chiều mùa thu trong lành là một thú vui phổ biến đối với nhiều người.)

67. During the autumn season, we visit the apple orchard to participate in cider pressing and enjoy freshly squeezed apple cider.

(Vào mùa thu, chúng tôi ghé thăm vườn táo để tham gia việc ép nước táo và thưởng thức nước táo tươi mới được vắt.)

68. The farm sets up a challenging corn maze every autumn, and families have fun navigating through it together.

(Trang trại sắp đặt một mê cung ngô thách thức vào mỗi mùa thu, và gia đình vui vẻ điều hướng qua nó cùng nhau.)

69. Autumn’s vibrant colors make it the perfect time for a photography expedition to capture the beauty of nature.

(Sắc màu tươi sáng của mùa thu tạo điều kiện hoàn hảo cho chuyến đi chụp ảnh để lưu giữ vẻ đẹp của thiên nhiên.)

70. The community organizes a grand harvest festival to celebrate the abundance of crops and showcase local produce.

(Cộng đồng tổ chức một lễ hội thu hoạch lớn để kỷ niệm sự phong phú của các loại cây trồng và giới thiệu sản phẩm địa phương.)

71. Many tourists visit the area during autumn to go on a fall foliage tour and admire the stunning display of colorful leaves.

(Nhiều du khách đến khu vực trong mùa thu để tham gia chuyến tham quan ngắm lá đổ và ngưỡng mộ cảnh quan tuyệt đẹp của những chiếc lá sặc sỡ.)

72. The days leading up to the final exams were calm before the storm, as students prepared for the intense studying ahead.

(Những ngày trước kỳ thi cuối cùng là thời gian yên lặng trước cơn bão, khi học sinh chuẩn bị cho việc học căng thẳng phía trước.)

73. After a difficult breakup, she decided to turn over a new leaf and focus on her personal growth and happiness.

(Sau một cuộc chia tay khó khăn, cô quyết định bước sang trang mới và tập trung vào sự phát triển cá nhân và hạnh phúc của mình.)

74. I love autumn because it’s sweater weather, and I can finally wear all my cozy sweaters and scarves.

(Tôi thích mùa thu vì đó là thời tiết mặc áo len, và tôi cuối cùng có thể mặc những chiếc áo len ấm áp và khăn quàng.)

75. We were surprised by the sudden heat during Indian summer in September.

(Chúng tôi bất ngờ với cái nóng đột ngột trong mùa hè giữa thu vào tháng Chín.)

76. After months of hard work, everything finally fell into place and the project was a success.

(Sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, mọi thứ cuối cùng đã trở nên rõ ràng và dự án đã thành công.)

77. After hearing the loud noise, she was shaking like a leaf with fear.

(Sau khi nghe thấy tiếng ồn lớn, cô ấy đứng động như lá vì sợ hãi.)

78. She’s so organized and productive. I should take a leaf out of her book and start planning my tasks better.

(Cô ấy rất có tổ chức và sản xuất. Tôi nên học tập từ cô ấy và bắt đầu lập kế hoạch công việc của mình tốt hơn.)

79. Learning to ride a bike is as easy as falling off a log.

(Học cách đi xe đạp dễ như việc rơi khỏi một tấm gỗ.)

80. Oh, he’s telling that old chestnut about his fishing trip again.

(Ồ, anh ấy lại kể lại câu chuyện cũ kỹ về chuyến đi câu cá của mình.)

8. Top 10 đoạn văn tiếng Anh sử dụng từ vựng về mùa thu

The year has 4 seasons. I like autumn best.

Autumn in Hanoi is very pleasant. Autumn lasts about 2 months. This is the time of transition between summer and winter. White clouds spread across the sky. The rays of sunshine.

This season, the trees begin to change leaves. Yellow leaves fall on the roads. Very romantic scene. I love autumn weather. it’s not too hot and it’s not too cold. Gentle breezes make me feel good.

In the fall, I often go fishing with my brother. We fished, chatted and enjoyed the view.

Autumn in Vietnam has the Mid-Autumn Festival. Children love this day. We play games and eat mooncakes together.

If you go to the countryside in Vietnam in autumn, you will see the image of kites flying high in the windy sky. I love flying kites. I can make my own kite.

Autumn to me is the most beautiful season of the year. Not only because of its pleasant weather but also because I have many memories of autumn. I love autumn.

Một năm có 4 mùa. Tôi thích mùa thu nhất.

Mùa thu ở Hà Nội rất dễ chịu. Mùa thu kéo dài khoảng 2 tháng. Đây là thời điểm chuyển giao giữa mùa hè và mùa đông. Những áng mây trắng trải khắp trên bầu trời. Những tia nắng chan hòa.

Mùa này, cây cối bắt đầu thay lá. Những chiếc lá vàng rụng trên những con đường. Cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Tôi rất thích thời tiết của mùa thu. Nó không quá nóng và cũng không quá lạnh. Những cơn gió nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Vào mùa thu, tôi thường cùng em trai đi câu cá. Chúng tôi vừa câu cá vừa trò chuyện và ngắm cảnh.

Mùa thu ở Việt Nam có tết Trung thu. Trẻ con rất thích ngày này. Chúng tôi cùng nhau chơi các trò chơi và ăn bánh trung thu.

Nếu bạn đến một vùng quê ở Việt Nam vào mùa thu, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh những cánh diều bay cao trong bầu trời lộng gió. Tôi rất thích thả diều. Tôi có thể tự làm con diều của riêng mình.

Mùa thu với tôi là mùa đẹp nhất trong năm. Không chỉ vì thời tiết dễ chịu của nó mà còn vì tôi có nhiều kỷ niệm với mùa thu. Tôi yêu mùa thu.

I really like autumn. When autumn comes, my first feeling is cool. No more hot summer sun, really comfortable.

When I think of autumn, I usually think of something light and nostalgic. The image of the street appeared in my mind. There are rows of old trees, falling yellow leaves. On the street are lines of people busy with life.

Fall is the back-to-school season. After the summer break, students start going to class. When autumn comes, I often take advantage of it to feel it. Because if you don’t hurry, it will pass.

When autumn comes, I also feel a little bit of romance for artists. There’s something so poetic about it. Maybe I love autumn because of its lightness and poeticness

Tôi rất thích mùa thu.Khi mùa thu đến, cảm nhận đầu tiên của tôi đó là sự mát mẻ. Không còn cái nắng oi bức của mùa hè, thật sự dễ chịu.

Nhắc đến mùa thu, tôi thường nghĩ đến một thứ gì đó nhẹ nhàng và hoài niệm. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh phố xá. Nơi đây có những hàng cây cổ thụ, lá vàng rơi. Trên đường là những dòng người đang tất bật với cuộc sống.

Mùa thu còn là mùa tựu trường. Sau kỳ nghỉ hè, học sinh bắt đầu đến lớp. Khi mùa thu đến, tôi thường tranh thủ cảm nhận nó. Vì nếu không nhanh, nó sẽ đi qua mất.

Khi mùa thu đến, tôi còn cảm nhận được một chút gì đó lãng mạn dành cho những người nghệ sĩ. Có cái gì đó thật thơ mộng. Có lẽ tôi yêu mùa thu cũng vì sự nhẹ nhàng và thơ mộng đó.

I don’t like the heat of summer and I don’t like the cold of winter either. My favorite season is autumn.

Autumn has the most pleasant weather of the season. It’s sunny, windy, doesn’t rain too much, and the temperature is stable. Autumn weather is cloudy.

Because it is not too hot, it is suitable for going out and having a picnic. You can play many games in the fall.

Before the start of the new school year, my father often let me go to my grandparents’ house to play. Here, I get to fly kites with my friends. There is no such game in the city.

In autumn, the dry leaves begin to fall. The gently falling leaves made my soul flutter. That scene was so beautiful.

I like to sit by the window and watch autumn like that. Feeling so peaceful right now.

Tôi không thích cái nóng của mùa hè và tôi cũng không thích cái lạnh của mùa đông. Mùa mà tôi yêu thích nhất đó là mùa thu.

Mùa thu có thời tiết dễ chịu nhất trong cái mùa. Nó có nắng, có gió, không mưa quá nhiều và nhiệt độ thật ổn định. Trời mùa thu có nhiều mây.

Vì trời không quá nắng gắt nên phù hợp cho việc đi chơi và đi dã ngoại. Các bạn có thể chơi nhiều trò chơi trong mùa thu.

Trước khi bắt đầu năm học mới, bố tôi thường cho tôi đến nhà ông bà chơi. Ở đây, tôi được chơi thả diều cũng những người bạn. Ở thành phố thì không có trò này.

Mùa thu đến lá khô bắt đầu rụng. Những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống khiến cho tâm hồn tôi bỗng dao động. Khung cảnh đó thật đẹp.

Tôi thích ngồi bên khung cửa sổ và ngắm mùa thu như vậy. Cảm giác lúc này thật bình yêu.

I really like autumn. I always wait for autumn to come. Cool autumn air. Gentle winds blow.

The cool weather makes me want to go for a walk. The autumn streets are also very beautiful. The trees swayed slightly, dropping the leaves. The scenery is very picturesque.

The autumn sun is weak. It’s not as grumpy as summer. The temperature is not too low so I can wear light and comfortable clothes.

Fall is the season when students start school. Including me. I can’t wait to go back to school to see my teachers and friends again.

Autumn passed so quickly. Every time it’s gone, I feel so sad inside. The bed as I have not yet fully felt its charm.

Tôi vô cùng thích mùa thu. Tôi luôn chờ đợi mùa thu đến. Không khí mùa thu mát mẻ. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi.

Thời tiết mát mẻ khiến tôi muốn đi dạo phố. Phố xá mùa thu cũng rất đẹp. Cây cối nhẹ đung đưa, thả xuống những chiếc lá. Khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Ánh nắng mùa thu yếu ớt. Nó không gắt gỏng như mùa hè. Nhiệt độ không quá thấp nên tôi có thể mặc những bộ đồ mỏng nhẹ vô cùng thoải mái.

Mùa thu là mùa mà những học sinh bắt đầu đi học. Trong đó có tôi. Tôi vô cùng háo hức trở lại trường học để gặp lại thầy cô giáo và bạn bè của mình.

Mùa thu trôi qua rất nhanh. Mỗi lần nó qua đi trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Giường như tôi chưa kịp cảm nhận hết sự quyến rũ của nó.

There are four seasons in a year. Each season has its own special features for us to love it. I like autumn.

Autumn in me is like a young girl, gentle and full of shyness.

The autumn sun makes people feel very comfortable.

Fluffy clouds in the blue sky. Together, they all reflected on the river that was flowing smoothly. The river is like soft silk.

I love the feeling of standing up high and looking at my city on an autumn afternoon. Everything seems to slow down.

Autumn weather is very cool. It makes people feel relaxed. Autumn is a good time to go on vacation. There is nothing more wonderful than lying on the big bed and feeling the autumn coming.

An interesting activity in the fall is fishing. When fishing, we will practice patience.

Cool weather helps us feel more comfortable. I love autumn and the lightness it brings.

Một năm có bốn mùa. Mỗi mùa đều có những nét đặc biệt để chúng ta yêu mến nó. Tôi thích mùa thu.

Mùa thu trong tôi giống như một nàng thiếu nữ, nhẹ nhàng và đầy e thẹn.

Ánh nắng của mùa thu khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Những áng mây bồng bềnh trên nền trời xanh. Tất cả cùng nhau soi bóng xuống dòng sông đang êm đềm trôi. Dòng sông giống như một dải lụa mềm mại.

Tôi thích cảm giác đứng trên cao và nhìn ngắm thành phố của mình vào một buổi chiều thu. Mọi thứ như trôi chậm lại.

Thời tiết mùa thu rất mát mẻ. Nó khiến cho con người cảm thấy thư giãn. Mùa thu là thời điểm thích hợp để đi nghỉ dưỡng. Còn gì tuyệt vời hơn là nằm trên chiếc giường lớn và cảm nhận mùa thu đang nhẹ qua.

Một hoạt động thú vị vào mùa thu đó là câu cá. Khi câu cá, chúng ta sẽ luyện tập được tính kiên nhẫn.

Thời tiết mát mẻ giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Tôi yêu mùa thu và sự nhẹ nhàng mà nó mang lại.

To me, autumn is the most beautiful season. The climate is cool and dry but still sunny.

Autumn begins from early October annually. In the autumn, people need to wear a light cardigan or overcoat when going out.

The autumn scene is truly peaceful and romantic. You can see the many red and yellow leaf trees along the streets, the sky is bluer, and the water in many lakes is greener.

It is a good time to enjoy the mid-autumn festival, one of the big festivals each year in Vietnam celebrated on the lunar August, 15th.

I love autumn in Hanoi. It has milk flowers with a special smell, daisy, along with Cốm – a specialty of Hanoi in this season.

Autumn often appears a lot in poetry due to the beauty and pleasant feeling it brings to everyone. Do you like autumn?

Với tôi, mùa thu là mùa đẹp nhất. Khí hậu khô mát nhưng vẫn có nắng.

Mùa thu bắt đầu từ đầu tháng 10 hàng năm. Vào mùa thu, mọi người cần mặc một chiếc áo cardigan hoặc áo khoác nhẹ khi ra ngoài.

Khung cảnh mùa thu thật yên bình và lãng mạn. Bạn có thể nhìn thấy nhiều cây lá đỏ và vàng dọc theo các con phố, bầu trời xanh hơn và nước ở nhiều hồ cũng trong xanh hơn.

Đây là thời điểm thích hợp để vui tết trung thu, một trong những lễ hội lớn hàng năm ở Việt Nam được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch.

Tôi yêu mùa thu Hà Nội. Nơi đây có hoa sữa với mùi đặc biệt, hoa cúc cùng với Cốm – một đặc sản của Hà Nội vào mùa này.

Mùa thu thường xuất hiện rất nhiều trong thơ ca bởi vẻ đẹp và cảm giác dễ chịu mà nó mang lại cho mọi người. Bạn có thích mùa thu không?

It can be said that autumn is the season that brings us the most comfortable feeling, and a lot of people fall in love with it.

The weather is mild, the temperature is cooler than summer but warmer than winter, the wind is gentle, and the atmosphere is fresh.

All of them create a relaxing mood for everyone, and we have this little time to prepare for the freezing upcoming winter.

This season is like a shy girl among three other ones. It is not as active as summer, it does not bring us joyful feelings like spring, and it is not haughty like winter. However, it is beautiful and brings a little sadness to our eyes.

This is the time when all the leaves change their look, and the green color is mostly replaced by the yellow and brown ones. The golden color of the trees is so bright under the last light streams at the end of the day, but it lasts for just a short time before everything is gone when the cold comes.

The water surface is clearer and more silent than ever, and it reflects all the gorgeous look of autumn.

The sky seems to be higher, but some heavy clouds from afar are starting to approach at the end of the season.

Autumn appears pretty much in poems thanks to its beautiful look and the pleasant feelings that it brings to everyone. People seem to have a slower lifestyle these days, and it is good to have such a season like that.

Although the cold and harsh weather of winter is not very far, people still love spending a little comfortable time with autumn.

Có thể nói rằng mùa thu chính là mùa mang đến cho chúng ta cảm giác dễ chịu nhất, và rất nhiều người yêu thích nó.

Thời tiết thì ôn hòa, nhiệt độ thì mát mẻ hơn mùa hè nhưng ấm áp hơn mùa đông, những cơn gió thì nhẹ nhàng, và bầu không khí thì trong lành.

Tất cả chúng tạo nên một tâm trạng thư thái cho tất cả mọi người, và chúng ta có thể có một khoảng thời gian nhỏ này để chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá đang dần kéo tới.

Mùa này giống như một cô gái ngại ngùng giữa ba mùa còn lại. Nó không năng động như mùa hè, nó không đem đến cho chúng ta những cảm giác tươi vui cho chúng ta như mùa xuân, và nó cũng không kiêu kỳ như mùa đông. Tuy nhiên, nó thật xinh đẹp và mang đến một nỗi buồn man mác trong mắt chúng ta.

Đây là thời gian mà tất cả những chiếc lá thay đổi diện mạo của mình, và màu xanh hầu hết bị thay thế bởi màu vàng và nâu. Màu ánh vàng của những cái cây thật rực rỡ dưới những tia sáng cuối cùng vào buổi chiều, nhưng nó chỉ kéo dài được một khoảng thời gian ngắn trước khi mọi thứ biến mất khi cái lạnh đến.

Mặt nước trong trẻo và tĩnh lặng hơn mọi khi, và nó phản chiếu toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy của mùa thu.

Bầu trời có vẻ cao hơn, nhưng một vài đám mây nặng nề từ phía xa đã bắt đầu kéo đến vào lúc cuối mùa.

Mùa thu xuất hiện khá nhiều trong thơ văn nhờ vào vẻ đẹp và cảm giác dễ chịu mà nó mang đến cho mọi người. Mọi người có vẻ như sống chậm hơn vào những ngày này, và thật tuyệt khi có một mùa như thế.

Mặc dù cái lạnh và thời tiết khắc nghiệt của mùa đông không còn xa, mọi người vẫn thích dành một ít thời gian thoải mái với mùa thu.

My favorite season of the year is autumn, and I have a lot of things to do during this time.

The weather in autumn is perfect to me since it is much cooler than the burning summer. I feel like my body is enjoying a vacation after a long day working under the heat.

People say that this is the best time for eating and sleeping, and I have to admit that the food seems more delicious to me than ever.

The nights are quiet and the mornings are not so bright, so I can enjoy my sleep as much as I can on the weekends.

We have a big occasion at this time of the year when everyone gathers with families and enjoys the moon cakes, and it is the Mid – autumn festival.

Autumn is also the time to come back to school. Although I have a lot of free time to play during the summer break, I still prefer going to school to meet my classmates and start a new semester.

The bookstores are full of people going shopping for school, and they all start to put on more clothes than in the summer. The wind is blowing stronger, so my friends and I love to fly kites in the grass fields after our class.

The temperature is cool, the landscape is beautifully coated in orange and yellow colors, and the smell from the plants gives us a very comfortable feeling.

If we pay enough attention, we can see that this season is like a beautiful and gentle dream in our sleep. Autumn can be considered as the most relaxing season of the year, and it is a pity since it only lasts for three months.

Winter is coming, and I hope the time will run fast so I can see autumn again soon.

Mùa yêu thích nhất của tôi trong năm là mùa thu, và tôi có rất nhiều việc để làm trong khoảng thời gian này.

Thời tiết vào mùa thu thật hoàn hảo đối với tôi vì nó mát mẻ hơn rất nhiều so với mùa hè cháy bỏng. Tôi cảm thấy như cơ thể tôi đang tận hưởng một kì nghỉ sau một ngày dài làm việc dưới cái nóng.

Mọi người nói rằng đây là thời điểm tốt nhất để ăn và ngủ, và tôi phải thừa nhận rằng thức ăn có vẻ như ngon hơn bao giờ hết.

Ban đêm rất tĩnh lặng và ban ngày không quá chói sáng, vậy nên tôi có thể tận hưởng giấc ngủ của tôi nhiều nhất có thể vào những ngày cuối tuần.

Chúng ta còn có một dịp lễ lớn vào thời điểm này trong năm khi mọi người tụ họp với gia đình và ăn bánh trung thu, và đó là Tết Trung thu.

Mùa thu cũng là lúc để quay lại trường học. Mặc dù tôi có nhiều thời gian rảnh để chơi hơn vào kỳ nghỉ hè, tôi vẫn thích được đi học để gặp bạn bè và bắt đầu một học kỳ mới.

Những cửa hàng sách đầy những người đến mua sắm cho năm học mới, và tất cả họ bắt đầu mặc nhiều quần áo hơn so với ngày hè. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, vậy nên tôi cùng các bạn thích đi thả diều trên những cánh đồng cỏ sau những giờ học.

Nhiệt độ thì mát mẻ, phong cảnh thì được khoác một chiếc áo đẹp đẽ màu vàng và cam, và mùi hương từ những thân cây cho chúng tôi một cảm giác rất dễ chịu.

Nếu chúng ta chú ý kĩ, chúng ta có thể thấy mùa này xinh đẹp và êm đềm như một giấc mơ. Mùa thu có thể được xem là mùa thư giãn nhất trong năm, và thật tiếc khi nó chỉ kéo dài ba tháng.

Mùa đông đang đến gần, và tôi hi vọng thời gian có thể trôi nhanh để tôi có thể gặp lại mùa thu thật sớm.

I love it the most. Autumn has a Mid-Autumn Festival with a full moon and beautiful Hang.

Autumn with the fragrance of milk flowers. Another cool breeze brings the cherished floral scent in each passer’s clothes.

In autumn, there is also the crisp sweetness of ripe persimmons, the acrid taste of the round grapefruit, which hangs like the tree mother’s round, bald head.

But perhaps the most beautiful is still the autumn sun. Bright yellow sunshine. They dyed the almond leaves into an attractive color.

Sunshine flooded everywhere, fluttering sunlight followed in her footsteps to school. Autumn is so beautiful.

Em yêu nhất mùa thu. Mùa thu có ngày tết Trung thu với ông trăng tròn và chị Hằng xinh đẹp.

Mùa thu với hương hoa sữa tràn ngập. Lại thêm làn gió mát đưa hương hoa ủ ấp trong từng nếp áo của người qua đường.

Mùa thu còn có vị ngọt giòn của trái hồng chín, vị chua dôn dốt của trái bưởi tròn treo lơ lửng như những đứa con đầu tròn trọc lốc của bà mẹ cây.

Nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là nắng thu. Nắng vàng tươi rực rỡ. Chúng nhuộm những chiếc lá bàng thành một màu quyến rũ.

Nắng tràn ngập khắp nơi, nắng xao động theo bước chân em tới trường. Mùa thu đẹp thật.

Each year there are four seasons: spring, summer, autumn and winter.

But my favorite is autumn. Autumn starts from July to September of the year.

In autumn, the weather is very cool, easing the harsh sun of the dazzling summer.

Fall is the back-to-school season for all the students after a long summer break.

In autumn, children are happy to welcome the mid-autumn festival and dance a lion. I really love autumn.

Mỗi năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Nhưng em thích nhất là mùa thu.

Mùa thu bắt đầu từ tháng bảy đến tháng chín trong năm.

Mùa thu thời tiết rất mát mẻ, làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ chói chang.

Mùa thu là mùa tựu trường của tất cả các bạn học sinh sau một thời gian dài nghỉ hè.

Mùa thu trẻ nhỏ được vui rước đèn đón tết trung thu và múa sư tử. Em rất yêu thích mùa thu.

9. Video mẫu nói về mùa thu bằng tiếng Anh của học viên BMyC

Hy vọng với bài viết này, bạn sẽ có kho nội dụng về từ vựng nói về mùa thu bằng tiếng Anh đầy đủ nhất từ trước tới nay để cùng con đồng hành tự học với con tại nhà. Thật là tiện lợi phải không nào!

Tham gia Group Bố mẹ yêu con ngay để được tư vấn và hỗ trợ trong việc chọn lựa phương pháp học tiếng Anh phù hợp và lộ trình để đạt được mục tiêu học tập cho con một cách hiệu quả nhất!

Tham Gia Ngay

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688