Hướng dẫn viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh chi tiết

Giáng Sinh sắp đến rồi, bố mẹ đã rủ bé viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh chưa? Nếu bố mẹ và bé vẫn chưa biết làm thế nào để viết thư gửi ông già Noel, hãy làm theo các bước hướng dẫn dưới đây nhé.

Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh
Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh

Nội dung chính

I. Hướng dẫn dễ hiểu nhất về cách viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh

Để mở đầu lá thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh, các bé hãy chào hỏi thật lễ phép như: 

“Dear Santa Claus,”

Sau lời chào, bé hãy giới thiệu tên, tuổi, địa chỉ của mình: 

“My name is … I’m … years old. I am living in Vietnam”.

Hãy hỏi thăm sức khỏe của Ông già Noel và những người liên quan như Bà Noel (Mrs.Claus), các chú lùn (Elves), những con tuần lộc (Reindeer). Một số gợi ý:

“How have you been?” hoặc “How have the reindeer (tuần lộc) and elves (các chú lùn) been?”.

Tiếp đó, bé hãy kể cho Ông già Noel rằng mình luôn là bé ngoan trong suốt năm qua. Gợi ý: “This year I have been a good child. I am always nice to my sister, brother and friends. I always do my homework and help my parents by cleaning my room and putting all of my toys back to their place”.

– Cảm ơn Ông già Noel về món quà năm ngoái ông đã tặng mình. Ví dụ: 

“Thank you for your presents last year. They were very beautiful. I played with them a lot”, ….

Bé hãy nói cho Ông già Noel biết món quà mong ước trong Noel này nhé, có thể viết là: 

“I wish to have a new doll this Christmas” hoặc “All I want for this Christmas is a new schoolbag”.

Hãy cảm ơn Ông già Noel và kết thúc lá thư với chữ ký của mình nhé. Ví dụ 

“Thank you, Santa, for bringing so much joy to kids like me” hoặc:

“Thanks, Santa, for bringing me gifts every year”. 

Vì Ông Noel luôn quý mến những đứa trẻ lễ phép nên các bé đừng quên kết thúc thư bằng chữ “Sincerely” (chân thành), “Love” (thân mến), hoặc “Best wishes” (Chúc mọi điều tốt lành) nhé.

Tìm hiểu thêm: 30 mẫu đoạn văn viết và nói về sở thích bằng tiếng Anh

II. Tổng hợp 13 mẫu thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh “siêu ngộ nghĩnh”

Sau khi bé đã quen với hình thức của một lá thư gửi ông già Noel, bước tiếp theo bố mẹ có thể cho bé tham khảo 13 lá thư mẫu bên dưới và bắt đầu tập viết lá thư của chính mình.

1. Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh: mẫu 1 (bạn Thảo Hương – BMyC)

Hello Santa!

How are you? How old are you? I’m fine. My name is Ammy. I’m 8 years old. I live in Binh Duong. I’m in grade 3. 

Where do you live Santa? How are you doing with your gift? Do you have Mrs.Claus to help?

Do you know all of the children are waiting for your gifts? Good children have gifts and you must remember I’m waiting for you to give me a gift. But I have a gift for you. That is a song and it is great music. Do you want to hear it? It’s the song:

Santa Claus is coming to town.

You better watch out

You better not cry

You better not pout

I’m telling you why

Santa Claus is coming to town

He’s making a list

He’s checking it twice

He’s gonna find out who’s naughty or nice

Santa Claus is coming to town

He sees you when you’re sleeping

And he knows when you’re awake

He knows if you’ve been bad or good

So be good for goodness sake

Santa! The gifts I want you to give are all the books of the girl’s name Mac-tin. Now I just have 10 of them. Can you give me some more? I like reading those books very much. But I wish you will deliver a gift for nice children.

Good bye!

(Xin chào ông già Noel!

Ông khỏe không? Ông bao nhiêu tuổi? Cháu rất khỏe. Tên cháu là Ammy. Cháu 8 tuổi. Cháu sống ở Bình Dương. Cháu đang học lớp 3.

Ông già Noel sống ở đâu? Ông đã làm thế nào với những món quà? Bà Claus có giúp đỡ ông không?

Ông có biết tất cả các trẻ em đang chờ đợi quà tặng của ông không? Những đứa trẻ ngoan có quà và ông phải nhớ rằng cháu đang đợi ông tặng quà cho cháu. Nhưng cháu cũng có một món quà cho ông. Đó là một bài hát và đó là một bản nhạc tuyệt vời. Ông có muốn nghe nó không? Đó là bài hát:

Ông già Nô-en đang tới thị trấn.

Tốt hơn bạn nên coi chừng

Bạn tốt hơn không nên khóc

Bạn tốt hơn không nên bĩu môi

Tôi đang nói với bạn tại sao

Ông già Nô-en đang tới thị trấn

Ông ấy đang làm một danh sách

Ông ấy đang kiểm tra nó hai lần

Ông ấy sẽ tìm ra ai nghịch ngợm hay tốt bụng

Ông già Nô-en đang tới thị trấn

Ông ấy nhìn thấy bạn khi bạn đang ngủ

Và ông ấy biết khi bạn thức dậy

Ông ấy biết nếu bạn xấu hay tốt

Vậy là tốt cho sự tốt lành vì lợi ích

Ông già Noel! Những món quà cháu muốn ông tặng là tất cả những cuốn sách của cô gái tên Mac-tin. Bây giờ cháu chỉ có 10 cuốn. Ông có thể tặng thêm cho cháu được không? Cháu cực kì thích đọc những cuốn sách đó. Nhưng cháu ước ông sẽ gửi quà cho những đứa trẻ ngoan.

Tạm biệt!)

BMyC tặng bạn File PDF mẫu dành cho bé mới tập viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh, để lấy File bạn comment tại đây

Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 1
Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 1
Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 1
Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 1

2. Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh: mẫu 2 (bạn Amy Hà Phương – BMyC)

Dear Santa,

My name is Princess Amy. I’m six years old. I live in Vung Tau city, Viet Nam. And the school I go to is Nguyen Viet Xuan. I have been good this year. Here are 3 nice things that I have done:

  1. I feed the baby.
  2. I clean the house.
  3. I study hard to earn money.

For Christmas this year I really want a lego princess.

Love, 

From Amy.

(Ông già Noel thân mến,

Tên cháu là Công chúa Amy. Cháu sáu tuổi. Cháu sống ở thành phố Vũng Tàu, Việt Nam. Và trường cháu học là trường Nguyễn Viết Xuân. Năm nay cháu đã rất ngoan. Dưới đây là 3 điều tốt đẹp mà cháu đã làm:

Cháu cho bé ăn.

Cháu dọn dẹp nhà cửa.

Cháu học hành chăm chỉ để kiếm tiền.

Giáng sinh năm nay cháu thực sự muốn có một bộ đồ chơi lego công chúa.

Yêu quý,

Từ Amy.)

Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 2
Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 2

3. Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh: mẫu 3 (bạn Lily Mai Anh – BMyC)

Dear Santa,

My name is Lily. I am 8 years old. I am a girl. I am in class 3C. I would like a big box of legos. This Christmas we can meet each other. But I will prepare a present for you. It’s on the Vietnamese paper at the front.

Lily 8 years old.

(Ông già Noel thân mến,

Tên cháu là Lily. Cháu 8 tuổi. Cháu là con gái. Cháu học lớp 3C. Cháu muốn một hộp lego lớn. Giáng sinh này chúng ta có thể gặp nhau. Nhưng cháu cũng chuẩn bị một món quà cho ông. Nó ở mặt trước của tờ báo tiếng Việt.

Lily 8 tuổi.)

Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 3
Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 3

4. Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh: mẫu 4 (bạn Rin – BMyC)

Hello Santa,

My name is Rin. I am 5 years old. I live in Vung Tau city. I help my mom clean the room. I help my dad plant flowers . I listen to my teacher. I like to eat fish. I like to play with my toy.

I like legos. 

Rin.

(Xin chào ông già Noel,

Tên cháu là Rin. Cháu 5 tuổi. Cháu sống ở thành phố Vũng Tàu. Cháu giúp mẹ dọn dẹp phòng. Cháu giúp bố trồng hoa. Cháu lắng nghe cô giáo giảng bài. Cháu thích ăn cá. Cháu thích chơi đồ chơi.

Cháu thích món quà của mình là một bộ lego.

Rin)

Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 4
Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 4

5. Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh: mẫu 5 (bạn David – BMyC)

Dear Santa,

My name is David. I am eight years old and my brother is Kevin. He is six years old.

We live in Vung Tau city, Viet Nam. I like to eat ice cream and Kevin likes to eat candy.

I like to play soccer and Kevin likes to play with toys. I’m a good boy, this is all I do:

  • I help my dad clean the house and I help my dad plant vegetables.
  • I help my mom wash the bowl and play with my baby brother.
  • I play with my baby brother and fly the kite.

I want a big lego. If I have Lego, I will be very happy and Kevin will wish for a Dinosaur.

From David with Love.

(Ông già Noel thân mến,

Tên cháu là David. Cháu tám tuổi và em trai cháu là Kevin. Em ấy sáu tuổi.

Chúng cháu sống ở thành phố Vũng Tàu, Việt Nam. Cháu thích ăn kem và Kevin thích ăn kẹo.

Cháu thích chơi bóng đá và Kevin thích chơi đồ chơi. Cháu là một cậu bé ngoan, đây là tất cả những gì cháu đã làm:

Cháu giúp bố dọn dẹp nhà cửa và trồng rau.

Cháu giúp mẹ rửa bát và chơi với em trai.

Cháu chơi với em trai và thả diều.

Cháu muốn một bộ lego thật lớn. Nếu cháu có bộ Lego, cháu sẽ rất hạnh phúc và Kevin ước có một con Khủng long.

Từ David với tình yêu.)

Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 5
Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 5

6. Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh: mẫu 6 (bạn Wilson – BMyC)

Dear Santa,

My name is Wilson. I’m eight years old. I’m in grade three. My school is Nguyen Viet Xuan. I like to eat ice cream. Do you like to eat ice cream? I can help my mom wash dishes. I can play piano very well. At night, I wish for a big truck lego house and I will be very happy. Can you fly, Santa? Do you like cookies?

On Christmas day, my friend went to my house and had a party. Now I go to bed.

Good night, Santa.

(Ông già Noel thân mến,

Tên cháu là Wilson. Năm nay cháu tám tuổi. Cháu đang học lớp ba. Trường cháu là trường Nguyễn Viết Xuân. Cháu thích ăn kem. Ông có thích ăn kem không? Cháu có thể giúp mẹ  rửa bát đĩa. Cháu có thể chơi piano rất tốt. Vào ban đêm, cháu ước một ngôi nhà lego xe tải lớn và cháu sẽ rất hạnh phúc. Ông có biết bay không, ông già Noel? Ông có thích bánh quy không?

Vào ngày Giáng sinh, bạn cháu sẽ đến nhà cháu và tổ chức một bữa tiệc. Bây giờ cháu phải đi ngủ đây.

Chúc ngủ ngon, Ông già Noel.)

Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 6
Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 6

7. Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh: mẫu 7 (bạn Sophia – BMyC)

Dear Santa,

My name is Sophia. I’m 6 years old. I am in grade 1. I like to dance, play piano and draw pictures.

I can wash the bowl. I can clean the table after dinner.

I want to learn hard to have many presents on Christmas day.

Happy Christmas!

(Ông già Noel thân mến,

Cháu tên là Sophia. Cháu 6 tuổi. Cháu đang học lớp 1. Cháu thích nhảy, chơi đàn và vẽ tranh.

Cháu có thể rửa bát. Cháu có thể dọn bàn sau bữa tối.

Cháu muốn học chăm chỉ để có nhiều quà trong ngày Giáng sinh.

Giáng sinh vui vẻ!)

Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 7
Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 7

8. Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh: mẫu 8 (bạn Tony – BMyC)

Dear Santa,

Hi. My name is Tony. I live in Vung Tau city, Viet Nam. I am six years old. My dad and mom’s names are Trung and Thuy. I like to sing and dance. I can play piano. I can read books. 

I help my mom sweep the floor and wash dishes. I cook eggs. I hang clothes.

I listen to my teacher. I teach my friends. 

I like the present as a real ice glove.

Tony.

(Ông già Noel thân mến,

Chào ông. Cháu tên là Tony. Cháu sống ở thành phố Vũng Tàu, Việt Nam. Cháu sáu tuổi. Bố mẹ cháu tên là Trung và Thủy. Cháu thích hát và nhảy. Cháu biết chơi piano. Cháu biết đọc sách.

Cháu giúp mẹ quét nhà và rửa bát đĩa. Cháu nấu trứng. Cháu treo quần áo.

Cháu lắng nghe cô giáo. Cháu dạy cho bạn bè của mình.

Cháu thích món quà là một chiếc găng tay băng thực sự.

Tony.)

Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 8
Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 8

9. Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh: mẫu 9 

Santa Claus

The North Pole

Dear Santa Claus,

Merry Christmas! Are you and your elves busy getting ready for the holidays? My family sure is!

I have been very good this year. I have helped my mom and dad by cleaning my room and drying the dishes after dinner. I also took care of my pet fish all by myself!

This year, I hope you will bring me some fun toys. Some things that I would like this year are:

A new bike

A pogo stick

Some puzzles

Love, 

Your Name.

(Ông già Noel

Cực Bắc

Ông già Noel thân mến,

Giáng sinh vui vẻ! Ông và những chú yêu tinh của ông có đang bận chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ không? Gia đình cháu chắc chắn là có!

Năm nay cháu rất ngoan. Cháu đã giúp bố mẹ bằng cách dọn phòng và lau khô bát đĩa sau bữa tối. Cháu cũng tự mình chăm sóc cho chú cá cưng của mình!

Năm nay, cháu hy vọng ông sẽ mang cho cháu một số đồ chơi thú vị. Một số thứ mà cháu muốn trong năm nay là:

  • Một chiếc xe đạp mới
  • Một cây gậy pogo
  • Một số câu đố

Yêu và quý,

Tên của bạn.)

10. Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh: mẫu 10

Dear Santa Claus,

My name is Sally and I am 5 and 1/2 years old. I have been a very good girl this year. I help Mommy wash the dishes every night, and I listen to Daddy when he tells me to clean my room. I am also nice to my little brother, even though he can be really annoying sometimes.

Thank you for all the presents last year. They were all really nice, and I played with all of them a lot. This year I would like a jump rope, a kitten, and a new bike. I really really want the bike.

Please give my love to Mrs. Claus, the elves, and all the reindeer, especially Rudolph. I will leave some carrots for the reindeer next to your milk and cookies.

Love,

Sally

(Ông già Noel thân mến,

Tên tôi là Sally và tôi 5 tuổi rưỡi. Tôi đã là một cô gái rất tốt trong năm nay. Tôi giúp mẹ rửa bát mỗi tối, và tôi nghe lời bố khi bố bảo tôi dọn phòng. Tôi cũng rất tốt với em trai mình, mặc dù đôi khi em ấy có thể thực sự phiền phức.

Cảm ơn vì tất cả những món quà năm ngoái. Tất cả họ đều rất tốt, và tôi đã chơi với họ rất nhiều. Năm nay tôi muốn có một sợi dây nhảy, một con mèo con và một chiếc xe đạp mới. Tôi thực sự rất muốn chiếc xe đạp.

Xin hãy dành tình yêu của tôi cho bà Claus, những chú lùn và tất cả những chú tuần lộc, đặc biệt là Rudolph. Tôi sẽ để lại một ít cà rốt cho tuần lộc bên cạnh sữa và bánh quy của bạn.

Yêu quý,

Sally.)

11. Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh: mẫu 11

Dear Santa Claus,

My name is Cindy and I am 8 years old. I hope that you are all rested from delivering presents last year. I want you to know that I have been very good this year, and I listened to my parents.

This year I would really like the Red Five X-wing Starfighter Lego set. My brother Tim says that Legos are for boys, but I already have a TIE fighter and would like more sets to start my collection.

Thank you for all of the great presents that you gave me last year. Please say hello to the reindeer. I love to watch Christmas movies that have all of them flying around.

Sincerely,

Cindy.

(Ông già Noel thân mến,

Cháu tên là Cindy và cháu 8 tuổi. Cháu hy vọng rằng ông đã được nghỉ ngơi sau việc tặng quà vào năm ngoái. Cháu muốn ông biết rằng cháu đã học rất tốt trong năm nay và cháu đã nghe lời bố mẹ.

Năm nay cháu thực sự thích bộ Lego Red Five X-wing Starfighter. Anh Tim của cháu nói rằng Legos dành cho con trai, nhưng cháu đã có một máy bay chiến đấu TIE và muốn có vài bộ nữa để bắt đầu bộ sưu tập của mình.

Cảm ơn ông vì tất cả những món quà tuyệt vời mà ông đã tặng cháu vào năm ngoái. Xin gửi lời chào của cháu đến những chú tuần lộc. Cháu thích xem những bộ phim Giáng sinh có tất cả những chú tuần lộc bay xung quanh.

Trân trọng,

Cindy.)

12. Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh: mẫu 12

Dear Santa Claus,

I am writing to ask for the new Army Man Kung-Fu Grip Harry the Ranger action figure. I really want this toy because I know that I would spend so much time playing army games with it.

I was a really good boy this year. My mom said that I was so good that she thought that I should write you a letter to ask for this toy.

I would also like to thank you for all of the awesome presents that you have given me before. I still ride my bicycle all over the neighborhood. My dad taught me how to ride it and I am so happy that you put it under the tree.

Please say hello to everyone at the North Pole. I am excited to see what is under the tree this year.

Thank you,

Jimmy

(Ông già Noel thân mến,

Cháu viết thư này để yêu cầu nhân vật hành động Army Man Kung-Fu Grip Harry the Ranger mới. Cháu thực sự muốn món đồ chơi này bởi vì cháu biết rằng cháu sẽ dành rất nhiều thời gian để chơi các trò chơi quân đội với nó.

Cháu đã là một cậu bé thực sự tốt trong năm nay. Mẹ cháu nói rằng cháu rất ngoan nên bà nghĩ rằng cháu nên viết thư cho ông để xin món đồ chơi này.

Cháu cũng muốn cảm ơn ông vì tất cả những món quà tuyệt vời mà ông đã tặng cháu trước đây. Cháu vẫn đạp xe đi khắp xóm. Bố cháu đã dạy cháu cách cưỡi nó và cháu rất vui vì ông đã đặt nó dưới gốc cây.

Xin chào tất cả mọi người ở Bắc Cực. Cháu rất phấn khích để xem có những gì dưới gốc cây vào năm nay.

Cảm ơn ông,

Jimmy)

13. Thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh: mẫu 13

Dear Santa,

My name is Quang Hải. I am 11 years old, I am living in Vietnam.

How have you, elves and Mrs Claus been?

This year, I have been a good child. I am always nice to my sister, brother and friends. I always do my homework and help my parents by cleaning my rooms and putting all of my toys back to their place. I wish to have a smartphone this Christmas because my smartphone is broken.

Thank you, Santa, for bringing so much joy to kids like me as gifts every year. See you on the twenty-fourth of December. Thank you very much

Merry Christmas!

Love,

(Ông già Noel thân mến,

Cháu tên là Quang Hải. Cháu 11 tuổi, cháu đang sống ở Việt Nam.

Ông thế nào rồi, cả yêu tinh và bà Claus nữa?

Năm nay, cháu đã là một đứa trẻ ngoan. Cháu luôn tốt với chị gái, anh trai và bạn bè của mình. Cháu luôn làm bài tập về nhà và giúp đỡ bố mẹ bằng cách dọn dẹp phòng và cất tất cả đồ chơi về chỗ của chúng. Cháu ước có một chiếc điện thoại thông minh vào Giáng sinh này vì điện thoại thông minh của cháu đã bị hỏng.

Cảm ơn ông già Noel đã mang đến cho những đứa trẻ như cháu những món quà mỗi năm thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp ông vào ngày hai mươi bốn tháng mười hai. Cám ơn rất nhiều

Giáng sinh vui vẻ!

Yêu quý)

III. 10 template mẫu dành cho bé mới tập viết thư cho ông già noel bằng tiếng Anh

Nhiều bé chưa quen tập viết tiếng Anh nên có thể gặp khó khăn với phần viết thư cho ông già Noel. Nếu vậy, bố mẹ hãy giúp bé làm quen với bài tập viết thư bằng cách cho bé điền vào chỗ trống trong các template mẫu dưới đây nhé.

1. Template 1

Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 1
Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 1

2. Template 2

Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 2
Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 2

3. Template 3

Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 3
Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 3

4. Template 4

Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 4
Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 4

5. Template 5

Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 5
Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 5

6. Template 6

Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 6
Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 6

7. Template 7

Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 7
Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 7

8. Template 8

Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 8
Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 8

9. Template 9

Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 9
Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 9

10. Template 10

Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh - mẫu 10
Viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh – mẫu 10

BMyC tặng bạn File PDF mẫu dành cho bé mới tập viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh, để lấy File bạn comment tại đây

IV. Viết thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh của học viên BMyC

1. Viết thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh của bạn Anh Thư (2014)

Viết thư gửi ông già Noel của bạn Anh Thư - 2014
Viết thư gửi ông già Noel của bạn Anh Thư – 2014

2. Viết thư gửi ông già Noel bằng tiếng Anh của bạn Tùng Lâm (2011)

Viết thư gửi ông già Noel của bạn Tùng Lâm - 2011
Viết thư gửi ông già Noel của bạn Tùng Lâm – 2011

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết về cách viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh. Bố mẹ hãy cho bé luyện tập theo hướng dẫn và khoe thành quả của mình lên Group BMyC nhé.

Chúc bố mẹ và các con có một mùa Giáng Sinh thật ấm áp!

Xem thêm:

2 thoughts on “Hướng dẫn viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688