Top 51 câu chúc Tết tiếng Anh hay nhất [Update 2024]

Bạn đã bao giờ đọc những câu chúc Tết tiếng Anh  2024 độc đáo và truyền cảm hứng? 

BMyC tin rằng việc đọc những câu chúc Tết 2024 này không chỉ đem lại cho bạn nguồn năng lượng mới mẻ, niềm hứng khởi mà còn giúp bạn soi sáng một vài khía cạnh trong hành trình tương lai của mình. 

Hãy lưu lại câu trích dẫn mà bạn yêu thích nhất để làm động lực duy trì mục tiêu của bạn nhé.

chuc-tet-tieng-anh
Cùng BMyC tìm hiểu về những câu chúc Tết tiếng Anh độc đáo nhất bạn nhé!

Những câu chúc Tết tiếng Anh ý nghĩa nhất 

1. Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

Chúc bạn một năm mới hạnh phúc với hy vọng rằng bạn sẽ có nhiều phước lành trong năm tới.

2. Counting my blessings and wishing you more. I hope you enjoy the New Year in store.

Đếm phước lành của tôi và chúc bạn nhiều hơn nữa. Tôi hy vọng bạn tận hưởng năm mới trong cửa hàng.

3. I resolve to stop wasting my resolutions on myself and use them to repay you for the warmth you’ve shown me. Happy New Year!

Tôi quyết tâm ngừng lãng phí những quyết tâm của mình cho bản thân và sử dụng chúng để đền đáp sự ấm áp mà bạn đã dành cho tôi. Chúc mừng năm mới!

4. Nights will be dark but days will be light, wishing your life to be always bright – Happy New Year.

Đêm sẽ tối nhưng ngày sẽ sáng, chúc cuộc sống của bạn luôn tươi sáng – Chúc mừng năm mới.

5. Let us look back at the past year with the warmest of memories. Happy New Year.

Hãy cùng nhau nhìn lại một năm đã qua với những kỉ niệm nồng ấm nhất. Chúc mừng năm mới.

6. Let the old year end and the New Year begin with the warmest of aspirations. Happy New Year!

Hãy để năm cũ khép lại và bắt đầu một năm mới với những khát vọng nồng nhiệt nhất. Chúc mừng năm mới!

7. One more year loaded with sweet recollections and cheerful times has passed. You have made my year exceptionally uncommon, and I wish this continues forever. With you around, each minute is a unique event for me. I wish you to have a year as incredible as you are.

Thêm một năm nữa với những kỉ niệm ngọt ngào và những khoảng thời gian vui vẻ trôi qua. Bạn đã làm cho năm của tôi trở nên đặc biệt hiếm có, và tôi ước điều này sẽ tiếp tục mãi mãi. Với bạn xung quanh, mỗi phút là một sự kiện độc đáo đối với tôi. Tôi chúc bạn có một năm đáng kinh ngạc như chính bạn.

chuc-tet-tieng-anh
Tình cảm và yêu thương là những gì lời chúc tiếng Anh muốn gửi gắm

8. On this New Year, I wish that you have a superb January, a dazzling February, a Peaceful March, an anxiety-free April, a sensational May, and joy that keeps going from June to November, and then round off with an upbeat December.

Năm mới này, tôi chúc bạn có một tháng giêng tuyệt vời, một tháng hai rực rỡ, một tháng ba bình yên, một tháng tư không âu lo, một tháng năm giật gân và niềm vui kéo dài từ tháng sáu đến tháng mười một, rồi kết thúc bằng một tháng mười hai lạc quan. 

9. On this New Year, may you change your direction and not dates, change your commitments and not the calendar, change your attitude and not the actions, and bring about a change in your faith, your force, and your focus and not the fruit. May you live up to the promises you have made and may you create for you and your loved ones the happiest New Year ever.

Vào Năm Mới này, mong bạn thay đổi hướng đi chứ không phải ngày tháng, thay đổi cam kết chứ không phải lịch trình, thay đổi thái độ chứ không phải hành động, và mang lại sự thay đổi trong niềm tin, lực lượng và trọng tâm của bạn chứ không phải kết quả. Cầu mong bạn thực hiện đúng những lời hứa mà mình đã hứa và cầu mong bạn tạo ra cho bạn và những người thân yêu của bạn một Năm mới hạnh phúc nhất từ ​​trước đến nay.

10. May this year bring new happiness, new goals, new achievements, and a lot of new inspirations on your life. Wishing you a year fully loaded with happiness.

Có thể năm nay mang lại hạnh phúc mới, mục tiêu mới, thành tựu mới và nhiều nguồn cảm hứng mới cho cuộc sống của bạn. Chúc bạn một năm ngập tràn hạnh phúc.

11. Wishing every day of the new year to be filled with success, happiness, and prosperity for you. Happy New Year.

Chúc mỗi ngày trong năm mới tràn ngập thành công, hạnh phúc và thịnh vượng cho bạn. Chúc mừng năm mới.

12. May the new year bring you warmth, love, and light to guide your path to a positive destination.

Cầu mong năm mới mang đến cho bạn sự ấm áp, tình yêu và ánh sáng để dẫn đường cho bạn đến một đích đến tích cực

13. Here’s wishing you all the joy of the season. Have a Happy New Year!

Chúc bạn tất cả những niềm vui của mùa này. Có một năm mới hạnh phúc!

Xem thêm: Tổng hợp 100 câu chúc mừng năm mới Tiếng Anh ý nghĩa nhất 2023

Những câu chúc Tết tiếng Anh hài hước 

1. Eric Zorn

“Making resolutions is a cleansing ritual of self-assessment and repentance that demands personal honesty and, ultimately, reinforces humility. Breaking them is part of the cycle.”

“Việc đưa ra các quyết tâm là một nghi thức tẩy rửa để tự đánh giá lại bản thân và ăn năn, đòi hỏi sự trung thực của cá nhân và cuối cùng là củng cố sự khiêm tốn. Phá vỡ chúng là một phần của chu kỳ.”

chuc-tet-tieng-anh
Câu chúc tiếng Anh hài hước từ nhà báo Eric Zorn

2. Mehmet Murat Ildan

“A cat’s New Year dream is mostly a bird! Don’t be like a cat; in your New Year dream something that you have never dreamed. Target for new things.”

“Giấc mơ năm mới của mèo chủ yếu là chim! Đừng như một con mèo; trong giấc mơ năm mới của bạn một cái gì đó mà bạn chưa bao giờ mơ ước. Nhắm mục tiêu cho những điều mới.”

3. Nia Vardalos

“My New Year’s Resolution List usually starts with the desire to lose between ten and three thousand pounds.”

“Danh sách giải pháp cho năm mới của tôi thường bắt đầu với mong muốn giảm từ 10 đến 3.000 bảng Anh.”

4. Bill Vaughn

“An optimist stays up till midnight to see the New Year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves.”

“Người lạc quan thức đến nửa đêm để đón năm mới. Người bi quan thức để chắc chắn rằng năm cũ đã qua.”

5. Joey Adams

“May all your troubles last as long as your New Year’s resolutions.”

“Có thể tất cả những rắc rối của bạn sẽ kéo dài miễn là những quyết tâm trong năm mới của bạn.”

6. Khuyết danh

“A New Year’s resolution is something that goes in one Year and out the other.”

“Nghị quyết của Năm Mới là điều gì đó diễn ra trong Năm này và qua Năm khác.”

“My New Year’s resolution is to stop hanging out with people who ask me about my New Year’s resolutions.” 

“Nghị quyết trong Năm Mới của tôi là ngừng đi chơi với những người hỏi tôi về những mục tiêu trong Năm Mới của tôi.”

“I think I made too many New Year’s resolutions this year. It took me almost a full day to break them all.”

“Tôi nghĩ rằng tôi đã thực hiện quá nhiều quyết tâm cho năm mới trong năm nay. Tôi đã mất gần một ngày để phá vỡ tất cả.”

I can’t believe it’s been a year since I didn’t become a better person.”

“Tôi không thể tin rằng đã một năm trôi qua kể từ khi tôi không trở thành một người tốt hơn.”

7. William Thomas

“It wouldn’t be New Year’s if I didn’t have regrets.” 

“Sẽ không phải là năm mới nếu tôi không hối tiếc.”

8. John Selden

“Never tell your resolution beforehand, or it’s twice as onerous a duty.”

“Đừng bao giờ nói trước giải pháp của bạn, nếu không đó là một nhiệm vụ khó khăn gấp đôi.”

Tổng hợp các câu chúc Tết tiếng Anh độc đáo 

1. Out with the old, in with the new. Here’s to a new year, here’s to you!

Bỏ cái cũ, với sự mới. Đây là một năm mới, đây là cho bạn!

2. Happy New Year! 2023 isn’t even ready for you!

Chúc mừng năm mới! Năm 2023 thậm chí còn chưa sẵn sàng cho bạn!

3. It seems like just 365 days ago I was saying this, but Happy New Year!

Có vẻ như chỉ 365 ngày trước tôi đã nói điều này, nhưng Chúc mừng năm mới!

chuc-tet-tieng-anh
Những lời chúc bằng tiếng Anh độc đáo nhất

4. Happy New Year! Here’s to feeling thankful for the year behind and enthusiastic for the year ahead.

Chúc mừng năm mới! Đây là để cảm thấy biết ơn cho năm cũ và nhiệt tình cho năm tới.

5. HNY! May this one be your best year yet.

HNY! Có thể đây là năm tốt nhất của bạn.

6. Wishing you health, wealth, and new blessings to count each day in 2023.

Chúc bạn sức khỏe, sự giàu có và những phước lành mới sẽ đếm từng ngày vào năm 2023.

7. Bring it on 2024! May all the new adventures be yours this year.

Mang nó vào năm 2024! Có thể tất cả các cuộc phiêu lưu mới là của bạn trong năm nay.

8. Cheers to another year! Wishing you positive new beginnings in 2024.

Chúc mừng một năm nữa! Chúc bạn có những khởi đầu mới tích cực vào năm 2024.

9. A joyful present and a well-remembered past—it’s to these things that we raise a glass!

Một hiện tại vui vẻ và một quá khứ đáng nhớ—chúng ta nâng ly vì những điều này!

Top 20 câu trích dẫn chúc Tết tiếng Anh truyền cảm hứng từ người nổi tiếng

1. Neil Gaiman

“I hope that in this year to come, you make mistakes because if you are making mistakes, then you are making new things, trying new things, learning, living, pushing yourself, changing yourself, changing your world. You’re doing things you’ve never done before, and more importantly, you’re doing something.”

“Tôi hy vọng rằng trong năm tới, bạn sẽ phạm sai lầm vì nếu bạn phạm sai lầm, nghĩa là bạn đang làm những điều mới, thử những điều mới, học hỏi, sống, thúc đẩy bản thân, thay đổi bản thân, thay đổi thế giới của bạn. Bạn đang làm những điều bạn chưa từng làm trước đây, và quan trọng hơn, bạn đang có một điều gì đó để làm.”

2. Peggy Toney Horton

“Each new year, we have before us a brand new book containing 365 blank pages. Let us fill them with all the forgotten things from last year — the words we forgot to say, the love we forgot to show, and the charity we forgot to offer.”

“Mỗi một năm bắt đầu, chúng ta lại có trước mặt một cuốn sách hoàn toàn mới có 365 trang trắng. Hãy để chúng ta lấp đầy chúng bằng tất cả những điều đã quên từ năm ngoái – những lời chúng ta đã quên nói, tình yêu mà chúng ta đã quên thể hiện và hoạt động từ thiện mà chúng ta đã quên trao gửi.”

3. Alfred Lord Tennyson

“Hope smiles from the threshold of the year to come, whispering ‘it will be happier.”

“Hy vọng những nụ cười sẽ tới trước ngưỡng cửa của năm mới và thì thầm rằng chúng ta rồi sẽ hạnh phúc hơn.”

4. Noha Alaa El-din

“So New Year, I have too many hopes in you. I hope you lead me safely to the shore. I hope you can be nice to me, just nice and nothing more. I hope you vanquish this tornado of sores … All I ask for is some peace around.”

“Năm mới này, tôi đặt rất nhiều hy vọng ở bạn. Mong bạn dẫn dắt tôi đến một bến bờ an toàn. Tôi hy vọng bạn có thể đối xử tử tế với tôi, chỉ cần như vậy không hơn. Tôi hy vọng bạn sẽ đánh bại cơn lốc lở loét này… Tất cả những gì tôi yêu cầu là một chút bình yên xung quanh.”

5. T.S. Eliot

“For last year’s words belong to last year’s language and next year’s words await another voice. And to make an end is to make a beginning.”

“Vì lời nói năm ngoái thuộc về ngôn ngữ năm ngoái và lời nói năm sau đang chờ một giọng nói khác. Kết thúc chính là để bắt đầu.”

6. Ellen Goodman

“We spend January 1st walking through our lives, room by room, drawing up a list of work to be done, cracks to be patched. Maybe this year, to balance the list, we ought to walk through the rooms of our lives…not looking for flaws, but for potential.”

“Chúng ta dành ngày 1 tháng Giêng để lướt qua cuộc sống của mình, từng phòng một, vạch ra một danh sách những việc cần làm, những vết nứt cần vá. Có lẽ năm nay, để cân bằng danh sách, chúng ta nên đi qua các căn phòng của cuộc đời mình… không tìm kiếm khuyết điểm, mà tìm kiếm tiềm năng.”

chuc-tet-tieng-anh
Lời chúc Tết bằng tiếng Anh ý nghĩa từ Ellen Goodman

7. Edith Lovejoy Pierce

“We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.”

“Chúng ta sẽ mở ra một cuốn sách với toàn các trang trắng. Chúng ta sẽ đặt vào đó những từ ngữ của chính chúng ta. Cuốn sách có tên là Cơ hội và chương đầu tiên của nó là Ngày đầu năm mới.”

8. Mehmet Murat Ildan

“In the new year, never forget to thank your past years because they enabled you to reach today! Without the stairs of the past, you cannot arrive at the future!”

“Trong năm mới, đừng bao giờ quên cảm ơn những năm tháng đã qua vì chúng đã giúp bạn có được ngày hôm nay! Không có những nấc thang của quá khứ, bạn không thể đến được tương lai!”

9. Amit Ray

“New year is another opportunity of seeing life with little more caring, compassion, maturity and beauty.”

“Năm mới là một cơ hội khác để nhìn cuộc sống với một chút quan tâm, trắc ẩn, trưởng thành và tươi đẹp hơn.”

10. Melody Beattie

“The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals.”

“Năm mới đang ở phía trước chúng ta, giống như một chương trong cuốn sách, đang chờ được viết ra. Chúng ta có thể giúp viết nên câu chuyện đó bằng cách đặt ra các mục tiêu.”

11. Ehsan Sehgal

“The last hours, minutes, and seconds for disappearing old year to start a new year; it only can be beneficial and fruitful when each one of us also changes and starts a new and fair attitude and character that respect humanity and eliminate all sorts of distinctions to become an equal and peaceful planet.”

“Những giờ, phút, giây cuối cùng của năm cũ qua đi để bắt đầu một năm mới; nó chỉ có thể mang lại lợi ích và kết quả khi mỗi người chúng ta cũng thay đổi và bắt đầu một thái độ và tính cách mới, công bằng, tôn trọng nhân loại và loại bỏ mọi phân biệt để trở thành một hành tinh bình đẳng và hòa bình.”

12. Bamigboye Olurotimi

“There is always an opportunity to start again and again, if the old ways are not working last year, look for better ways of doing it in the new year and start again afresh.”

“Luôn có cơ hội để bắt đầu lại nhiều lần, nếu những cách cũ không hiệu quả vào năm ngoái, hãy tìm những cách tốt hơn để thực hiện trong năm mới và bắt đầu lại từ đầu.”

13. Craig D.Lounsbrough

“How we handle what’s ahead of us will be determined by what we learned from everything that’s behind us. For if we learned nothing, what’s behind us will be the exact same thing that’s in front of us.”

“Cách chúng ta xử lý những gì phía trước sẽ được quyết định bởi những gì chúng ta học được từ mọi thứ phía sau chúng ta. Vì nếu chúng ta không học được gì, những gì phía sau chúng ta sẽ chính xác là những gì ở phía trước chúng ta.”

14. Munia Khan

“New year is the glittering light to brighten the dream-lined pathway of the future.”

“Năm mới là ánh sáng lấp lánh thắp sáng con đường ước mơ tương lai.”

15. Noha Alaa El-din

“Let the sky celebrate! Let it pour some rain to wash away the past years’ grief. Let the fireworks speak, announcing a new year to break, displaying seasons of different flavours.”

“Hãy để bầu trời ăn mừng! Hãy để cơn mưa trút xuống để gột rửa bao năm tháng đau thương. Hãy để pháo hoa lên tiếng, thông báo một năm mới sắp đến, thể hiện các mùa mang hương vị khác nhau.”

16. Richie Norton

“Last year told you what you needed to know. Now it’s go time.”

“Năm ngoái đã nói với bạn những điều bạn cần biết. Bây giờ đến lúc phải đi rồi.”

17. George Eliot

“It is never too late to be what you might have been.”

“Không bao giờ là quá muộn để trở thành những gì bạn có thể đã trở thành.”

18. Avina Celeste

“Enter this new year with a gratitude for this new chance to create your dreams.”

“Hãy bước vào năm mới này với lòng biết ơn vì đã tạo ra cơ hội mới để bạn thực hiện ước mơ của mình.”

19. Beyoncé

“In our perfect ways. In the ways we are beautiful. In the ways we are human. We are here. Happy New Year’s. Let’s make it ours.”

“Hãy tạo ra năm mới theo những cách hoàn hảo của chúng ta, theo những cách mà chúng ta đẹp đẽ và con người nhất. Chúng ta ở đây. Chúc mừng năm mới.”

20. Saliljha

“For a change, don’t add new things in your life as a New Year’s resolution. Instead, do more of what’s already working for you and stop doing things that are time-waste.”

“Để thay đổi, đừng thêm những điều mới vào cuộc sống của bạn như một quyết tâm trong năm mới. Thay vào đó, hãy làm nhiều hơn những gì đang hiệu quả với bạn và ngừng làm những việc lãng phí thời gian.”

Trên đây là tổng hợp 51 câu chúc Tết tiếng Anh độc đáo và truyền cảm hứng nhất. BMyC tin rằng bạn đã sưu tầm được một vài câu nói tâm đắc cho mình.

Hãy lưu lại nó vào một cuốn sổ để làm động lực cho bản thân. Nếu có câu nói nào gợi lại một bài học khiến bạn tâm đắc, đừng ngần ngại chia sẻ vào group BMyC nhé.

Xem thêm: 15 bài hát chúc mừng năm mới tiếng Anh hay nhất, có lời dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688