Top 10+ mẫu bài viết nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh ấn tượng nhất cho năm 2023

Lễ Giáng sinh là thời gian của niềm vui, lễ kỷ niệm và sự cho đi. Đó là một ngày lễ toàn cầu được tổ chức theo nhiều cách khác nhau.

Nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh
Nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh

Bạn đã có dự định gì cho bản thân hay bạn bè, người thân cho lễ Giáng sinh sắp tới chưa?

Có thể là có hoặc chưa, nhưng bạn đừng bỏ lỡ chủ đề Giáng sinh tuyệt vời này cho phần luyện tập kỹ năng speaking của mình nhé.

Tổng hợp từ vựng, cách lên outline cho bài nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh hay tổng hợp các đoạn văn mẫu về chủ đề này sẽ được nhắc đến trong bài viết sau. Nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh cùng BMyC ngay thôi!

1. Hướng dẫn lên outline bài viết nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh

Phần Câu hỏi gợi ý Ví dụ

Introduction

(Mở đầu)

Giới thiệu chung về Giáng sinh.

Cảm nhận chung của bạn về ngày lễ này?

Christmas holds a prominent position in global festivities, and it’s my favorite time for its unique blend of joy and cheer.

Body

(Thân bài)

Main idea 1: Các hoạt động trong ngày lễ Giáng sinh là gì? Main idea 2: Vì sao bạn thích lễ Giáng sinh? Main idea 3: Bạn thường làm gì trong dịp lễ này? Christmas is a special holiday for me because it gives me the opportunity to reflect on the past year and look forward to the new year. I think about the fun moments I’ve had and the things I’m grateful for. I also make resolutions to improve myself and make the world a better place.At Christmas, my family often walks along the streets to enjoy the decorated spaces and take photos to capture every moment of this special time of the year.
Conclution (Kết luận) Tóm tắt lại nội dung của cả bài và nêu cảm nghĩ chung của bạn về lễ Giáng sinh. In conclusion, I personally really like Christmas. I enjoy decorating Christmas trees, singing Christmas songs, and spending time with family and friends. Christmas is a special time for me to feel happy and grateful.

2. Từ vựng chủ đề Giáng sinh bằng tiếng Anh

Từ vựng nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh
Từ vựng nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh

Sau đây là tổng hợp những từ vựng tiếng Anh về lễ Giáng sinh:

Christmas Eve (n) /ˌkrɪs.məs ˈiːv/ Đêm Giáng sinh
Candy cane (n) /ˈkæn.di ˌkeɪn/ Kẹo cây gậy
Bell (n) /bel/ Chuông
Bauble (n) /ˈbɑː.bəl/ đồ trang sức (trang trí cây Noel)
Candle (n) /ˈkæn.dəl/ Nến
Christmas gifts (n) /ˈkrɪs.məs ɡɪft/ quà giáng sinh
Gingerbread (n) /ˈdʒɪn.dʒɚ.bred/ bánh gừng
Stockings (n) /ˈstɑː.kɪŋ/ Vớ
Snow globe (n) /ˈsnoʊ ˌɡloʊb/ Quả cầu tuyết
Christmas tree (n) /ˈkrɪs.məs ˌtriː/ cây thông giáng sinh
Christmas pudding (n) /ˌkrɪs.məs ˈpʊd.ɪŋ/ bánh pút-đinh Giáng sinh
Santa’s hat (n) Mũ của ông già Noel
Fireplace (n) /ˈfaɪr.pleɪs/ Lò sưởi
Santa Claus (n) /ˈsæn.t̬ə ˌklɑːz/ Ông già Noen
Elf (n) /elf/ Yêu tinh
Snowman (n) /ˈsnoʊ.mæn/ Người tuyết
Sleigh (n) /sleɪ/ Xe trượt tuyết
Reindeer (n) /ˈreɪn.dɪr/ tuần lộc
Santa’s sack (n) Bao tải của ông già Noel
Christmas card (n) /ˈtʃɪm.ni/ Ống khói
Snowflake (n) /ˈsnoʊ.fleɪk/ Bông tuyết

BMyC Speed – Khóa học dành cho bé 5-9 tuổi hiệu quả – uy tín – chất lượng.

⭐Phương pháp học được kiểm chứng trên hàng ngàn học viên thành công.

⭐Chương trình học ưu việt cho bố mẹ, hiệu quả tối ưu cho con.

⭐Giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, bằng cấp chuyên môn cao, yêu trẻ.

⭐Tư vấn viên giàu kinh nghiệm nhiệt tình theo sát hỗ trợ.

Tham Gia Ngay

3. Tổng hợp 10+ đoạn văn mẫu chủ đề nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh (có lời dịch)

Mẫu bài viết nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh
Mẫu bài viết nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh

Dưới đây là 10 bài văn mẫu nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh để bạn tham khảo thêm về cách hành văn trong chủ đề Giáng sinh.

Bài mẫu số 1:

Christmas is a pivotal celebration for Christians, heralding a season of joy that reverberates across the globe. Its roots trace back to the birth of Jesus Christ in a humble manger, a momentous occasion commemorated by this cherished festival. The arrival of Jesus into the world was prophesied long before, imbuing this occasion with profound significance for traditional Christians. However, Christmas has transcended religious boundaries, captivating the hearts of people from all walks of life, regardless of their faith or background. It is a season of familial reunion, where kitchens come alive with the aroma of delectable treats prepared with love and shared amongst loved ones. The Christmas tree stands as a beacon of festive cheer, adorned with shimmering ornaments, glowing lights, and symbols of hope, transforming homes into enchanting winter wonderlands. Baking sweet cakes and sharing them with loved ones is an integral part of the Christmas tradition, fostering connections and spreading warmth. Lễ Giáng sinh là một lễ kỷ niệm quan trọng đối với những người theo đạo Thiên Chúa, báo trước một mùa vui mừng vang dội trên toàn cầu. Nguồn gốc của nó bắt nguồn từ sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô trong một máng cỏ khiêm nhường, một dịp trọng đại được kỷ niệm bằng lễ hội đáng trân trọng này. Việc Chúa Giêsu đến thế gian đã được tiên tri từ lâu, khiến dịp này có ý nghĩa sâu sắc đối với các Kitô hữu truyền thống. Tuy nhiên, Lễ Giáng sinh đã vượt qua ranh giới tôn giáo, làm say đắm trái tim của mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội, bất kể đức tin hay xuất thân của họ. Đó là mùa đoàn tụ gia đình, nơi căn bếp trở nên sống động với hương thơm của những món ngon được chế biến bằng tình yêu thương và sẻ chia giữa những người thân yêu. Cây Giáng sinh như ngọn hải đăng của niềm vui lễ hội, được trang trí bằng những đồ trang trí lung linh, ánh đèn rực rỡ và biểu tượng của niềm hy vọng, biến những ngôi nhà thành xứ sở mùa đông đầy mê hoặc. Nướng những chiếc bánh ngọt ngào và chia sẻ với những người thân yêu là một phần không thể thiếu trong truyền thống Giáng sinh, thúc đẩy sự kết nối và lan tỏa sự ấm áp.

Bài mẫu viết về giáng sinh bằng tiếng Anh số 2:

As the celestial dance of the winter solstice aligns with the Roman calendar, the world unites in a harmonious symphony of joy, celebrating the birth of Jesus Christ. December 25 emerges as an epochal beacon of hope and joy, transcending cultural and geographical boundaries. The festival serves as a clarion call to embrace the spirit of joy, enjoying the communal nature of the season. I ts profound purpose lies in instilling in us a firm belief that God’s radiant light forever protects us, guiding us through the darkest nights of life. The birth of Jesus Christ, a ray of hope for the oppressed, ushered in an era of liberation and comfort for countless souls. It is a time when the world pauses, puts aside worldly pursuits, to gather in joyous celebration. Decorating the Christmas tree emerged as a cherished tradition, a glittering tapestry, bells and decorative ornaments symbolizing the festival. The act of exchanging gifts symbolizes the spirit of generosity, fostering kindness and understanding between loved ones. Parents, with their wisdom, have woven an enchanting story about Santa Claus, nurturing children’s innocence and imagination. Through acts of kindness and empathy, children are guided in compassion, learning how to help those in need. The spirit of Christmas reaches beyond the confines of families, reaching out to the less fortunate and marginalized, ensuring that no one is excluded from the joy. Khi vũ điệu thiên thể của ngày đông chí phù hợp với lịch La Mã, thế giới hợp nhất trong một bản giao hưởng vui tươi hài hòa, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô. Ngày 25 tháng 12 nổi lên như một ngọn hải đăng mang tính thời đại của hy vọng và niềm vui, vượt qua ranh giới văn hóa và địa lý. Lễ hội đóng vai trò như một lời kêu gọi rõ ràng để nắm lấy tinh thần vui vẻ, tận hưởng bản chất chung của mùa. Mục đích sâu xa của nó nằm ở việc khơi dậy trong chúng ta niềm tin vững chắc rằng ánh sáng rạng ngời của Chúa mãi mãi bảo vệ chúng ta, hướng dẫn chúng ta vượt qua những đêm đen tối nhất của cuộc đời. Sự giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô, tia sáng hy vọng cho những người bị áp bức, mở ra một kỷ nguyên giải phóng và an ủi cho vô số linh hồn. Đó là thời điểm thế giới tạm dừng, gác lại những theo đuổi trần tục, để hội tụ trong lễ kỷ niệm vui vẻ. Trang trí cây thông Noel nổi lên như một truyền thống đáng trân trọng, một tấm thảm trang trí lấp lánh, chuông và đồ trang trí trang trí biểu tượng lễ hội. Hành động trao đổi quà tượng trưng cho tinh thần rộng lượng, bồi dưỡng lòng nhân ái, sự thấu hiểu giữa những người thân yêu. Cha mẹ, bằng trí tuệ của mình, đã dệt nên câu chuyện đầy mê hoặc về ông già Noel, nuôi dưỡng sự hồn nhiên và trí tưởng tượng của trẻ. Thông qua những hành động tử tế và đồng cảm, trẻ em được hướng dẫn về lòng nhân ái, học cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tinh thần Giáng sinh vượt ra ngoài giới hạn của các gia đình, đến với những người kém may mắn và bị gạt ra ngoài lề xã hội, đảm bảo rằng không ai bị loại trừ khỏi niềm vui.

Bài mẫu nói về giáng sinh bằng tiếng Anh số 3:

Christmas, the culmination of a 12-day spiritual journey, is a testament to the enduring power of faith and hope. While many revel in the joy of the main event, often ignoring the preceding days of reflection and penance, the true essence of Christmas lies in its fullness. The 12 days of Christmas are a poignant reminder of Jesus’ sacrifices, a period of introspection and preparation for the joyous celebration that follows. On December 25, when the Roman calendar coincided with the winter solstice, marking the darkest day of the year, the birth of Jesus emerged as a radiant beacon of hope, heralding the dawn of enlightenment. Christmas, more than simply a joy, is a celebration of life, a reaffirmation of the inherent goodness of humanity. The festive spirit is expressed through the decoration of Christmas trees, their twinkling lights symbolizing the victory of light over darkness. Families gather together, hearts filled with love, sharing delicious meals and enjoying joyful festivals. Children, the embodiment of innocence, are imbued with core values of sharing and compassion, laying the foundation for their moral compass. Christmas goes beyond personal indulgences, inviting us to extend compassion to those less fortunate. Philanthropic efforts flourish globally, their proceeds helping to alleviate the suffering of the poor and marginalized. This season of giving offers an opportunity to reconnect with loved ones, cultivating family bonds that enrich our lives. So Christmas is not just a passing day of fun; it is a profound spiritual journey, a celebration of life and a testament to the transformative power of love and compassion. Lễ Giáng sinh, đỉnh cao của hành trình tâm linh kéo dài 12 ngày, là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của niềm tin và hy vọng. Trong khi nhiều người say sưa với niềm vui của sự kiện chính, thường bỏ qua những ngày suy tư và sám hối trước đó, thì bản chất thực sự của Lễ Giáng Sinh nằm ở sự trọn vẹn của nó. 12 ngày Giáng sinh là một lời nhắc nhở sâu sắc về những hy sinh của Chúa Giêsu, một thời kỳ nội tâm và chuẩn bị cho lễ kỷ niệm vui vẻ diễn ra sau đó. Vào ngày 25 tháng 12, khi lịch La Mã trùng với ngày đông chí, đánh dấu ngày đen tối nhất trong năm, sự ra đời của Chúa Giêsu nổi lên như một ngọn hải đăng rạng ngời của niềm hy vọng, báo trước bình minh của sự giác ngộ. Lễ Giáng Sinh, không chỉ đơn thuần là một niềm vui, là một lễ kỷ niệm sự sống, một sự tái khẳng định lòng tốt vốn có của con người. Tinh thần lễ hội thể hiện qua sự trang trí của cây thông Noel, ánh đèn lấp lánh của chúng tượng trưng cho chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối. Các gia đình quây quần, trái tim tràn ngập tình yêu thương, chia sẻ những bữa ăn ngon và tận hưởng những lễ hội vui vẻ. Trẻ em, hiện thân của sự ngây thơ, được thấm nhuần những giá trị cốt lõi của sự sẻ chia và lòng nhân ái, đặt nền móng cho la bàn đạo đức của các em. Lễ Giáng sinh vượt ra ngoài phạm vi niềm đam mê cá nhân, mời gọi chúng ta mở rộng lòng trắc ẩn đến những người kém may mắn hơn. Những nỗ lực từ thiện phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, số tiền thu được từ chúng giúp giảm bớt nỗi đau khổ của những người nghèo khó và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Mùa cho đi này mang đến cơ hội kết nối lại với những người thân yêu, vun đắp tình cảm gia đình làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, Lễ Giáng sinh không chỉ là một ngày vui chơi thoáng qua; đó là một hành trình tâm linh sâu sắc, một sự tôn vinh cuộc sống và là minh chứng cho sức mạnh biến đổi của tình yêu và lòng trắc ẩn.

Bài mẫu viết về giáng sinh bằng tiếng Anh số 4

Christmas, a cultural tapestry woven with anticipation and joy, takes place with meticulous preparation, transforming homes into havens of festive joy. As the holidays approach, the Christmas spirit permeates every corner of society, providing a welcome respite from the busy daily grind. Preparations begin long before the grand celebration, a symphony of activities choreographed with love and care. Homes shed their mundane appearance, transforming into enchanting winter wonderlands decorated with twinkling lights, shimmering decorations and majestic Christmas trees, beacons of festive spirit. Families embark on a shopping journey, their hearts filled with excitement as they collect treasures to adorn their homes and delight their loved ones. Matching Christmas attire, a testament to family unity, adding a touch of exotic charm to the festival. The church bells rang melodiously, echoing throughout the community, signaling the coming of the Christmas season. These sacred sanctuaries, decorated in festive splendor, became havens of spiritual renewal, where worshipers gathered to seek solace and celebrate the birth of Jesus Christ. Families cherish the opportunity to reconnect, their hearts filled with love as they gather around the Christmas tree, eagerly awaiting the moment when their beloved gifts are revealed. The exchange of gifts, a tangible expression of affection, strengthens family bonds and fosters cherished memories. The spirit of Christmas lingers long after the festivities have subsided, its warmth radiating throughout the year. It is a reminder of the enduring power of love, kindness and the transforming spirit of the season. Lễ Giáng sinh, một tấm thảm văn hóa được dệt nên với niềm mong đợi và niềm vui, diễn ra với sự chuẩn bị tỉ mỉ, biến những ngôi nhà thành thiên đường của niềm vui lễ hội. Khi ngày nghỉ lễ đến gần, tinh thần Giáng sinh thấm vào mọi ngóc ngách của xã hội, mang lại sự nghỉ ngơi chào đón sau công việc bận rộn hàng ngày. Việc chuẩn bị bắt đầu từ rất lâu trước lễ kỷ niệm hoành tráng, một bản giao hưởng của các hoạt động được dàn dựng bằng tình yêu thương và sự quan tâm. Những ngôi nhà rũ bỏ vẻ ngoài trần tục, biến thành những xứ sở mùa đông đầy mê hoặc được trang trí bằng ánh đèn lấp lánh, đồ trang trí lung linh và cây thông Noel uy nghiêm, ngọn hải đăng của tinh thần lễ hội. Các gia đình bắt tay vào hành trình mua sắm, trái tim họ tràn ngập sự phấn khích khi thu thập kho báu để tô điểm cho ngôi nhà của mình và làm hài lòng những người thân yêu. Phù hợp với trang phục Giáng sinh, một minh chứng cho sự đoàn kết gia đình, tạo thêm nét quyến rũ kỳ lạ cho lễ hội. Tiếng chuông nhà thờ vang lên du dương, vang vọng khắp cộng đồng, báo hiệu mùa Giáng sinh đang đến. Những thánh địa thiêng liêng này, được trang hoàng lộng lẫy như lễ hội, trở thành nơi trú ẩn của sự đổi mới tâm linh, nơi những người thờ phượng tụ tập để tìm kiếm niềm an ủi và kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô. Các gia đình trân trọng cơ hội được kết nối lại, trái tim tràn ngập tình yêu thương khi quây quần bên cây thông Noel, háo hức chờ đợi khoảnh khắc được hé lộ những món quà yêu quý của mình. Việc trao đổi quà, một biểu hiện hữu hình của tình cảm, củng cố mối quan hệ gia đình và nuôi dưỡng những kỷ niệm đáng trân trọng. Tinh thần Giáng sinh còn đọng lại rất lâu sau khi lễ hội lắng xuống, hơi ấm của nó tỏa ra suốt cả năm. Đó là lời nhắc nhở về sức mạnh bền bỉ của tình yêu, lòng nhân ái và tinh thần biến đổi của mùa.

Bài mẫu số 5:

Christmas, to me, is an orchestra of cherished moments, a harmonious blend of family, festivity, and love that resonates within the depths of my heart. It’s a time when our family circle expands, drawing in loved ones from every corner, like tributaries converging into a mighty river of joy. East Tennessee becomes the epicenter of our festivities, my parents’ home transformed into a haven of warmth and merriment. Laughter echoes through the halls as my husband, children, and I embark on a journey from California, our hearts brimming with anticipation. Two sisters, their husbands, and their broods arrive from a nearby town, their presence adding another layer of harmony to our ensemble. The kitchen becomes a culinary symphony, where the aroma of freshly baked cookies and rich fudge mingles with the tantalizing scent of a grand Christmas dinner, its table laden with an abundance of traditional delights. Our children, like gleeful maestros, orchestrate a symphony of laughter and games, their eyes sparkling with the magic of Santa’s visit. Christmas, to me, is a tapestry woven with threads of love, laughter, and togetherness, a cherished symphony of memories that reverberates through the years. It’s a time when the spirit of giving and receiving flourishes, when the joy of shared moments eclipses the material trappings of the season. Đối với tôi, Giáng sinh là một bản hòa tấu của những khoảnh khắc đáng trân trọng, sự hòa quyện hài hòa giữa gia đình, lễ hội và tình yêu vang vọng trong sâu thẳm trái tim tôi. Đó là thời điểm mà vòng tròn gia đình của chúng ta được mở rộng, thu hút những người thân yêu từ mọi ngóc ngách, như những nhánh sông hội tụ thành dòng sông vui tươi hùng vĩ. Đông Tennessee trở thành tâm điểm của các lễ hội của chúng tôi, ngôi nhà của bố mẹ tôi biến thành thiên đường của sự ấm áp và vui vẻ. Tiếng cười vang vọng khắp hành lang khi chồng tôi, các con và tôi bắt đầu cuộc hành trình từ California, trái tim chúng tôi tràn ngập sự mong đợi. Hai chị em, chồng của họ và các con của họ đến từ một thị trấn gần đó, sự hiện diện của họ tạo thêm một lớp hài hòa cho nhóm của chúng tôi. Nhà bếp trở thành một bản giao hưởng ẩm thực, nơi mùi thơm của những chiếc bánh quy mới nướng và kẹo mềm béo ngậy hòa quyện với hương thơm quyến rũ của một bữa tối Giáng sinh hoành tráng, trên bàn ăn đầy ắp các món ăn truyền thống ngon miệng. Những đứa trẻ của chúng tôi, giống như những bậc thầy vui vẻ, dàn dựng một bản giao hưởng của tiếng cười và trò chơi, đôi mắt chúng lấp lánh vẻ kỳ diệu khi ông già Noel đến thăm. Đối với tôi, Giáng sinh là một tấm thảm được dệt bằng những sợi chỉ tình yêu, tiếng cười và sự bên nhau, một bản giao hưởng đáng trân trọng của những kỷ niệm vang vọng theo năm tháng. Đó là thời điểm mà tinh thần cho và nhận thăng hoa, khi niềm vui của những khoảnh khắc sẻ chia làm lu mờ những cạm bẫy vật chất của mùa dịch.

Bài mẫu số 6:

As the world embraces a kaleidoscope of cultural diversities, festivals have emerged as vibrant threads weaving through the tapestry of human experience. Among these grand celebrations, Christmas stands as a beacon of hope and joy, eagerly anticipated by people from all corners of the globe. On December 25th, the world unites in commemorating the birth of Jesus Christ, a momentous occasion that transcends religious boundaries and resonates with the universal human spirit. Preparations for this special day commence weeks in advance, transforming homes into enchanting winter wonderlands adorned with twinkling lights and festive ornaments. Shops and streets bustle with activity as individuals embark on shopping expeditions, their hearts overflowing with excitement as they seek meaningful gifts to express their love and appreciation for loved ones. Families gather in kitchens, transformed into culinary havens, where the aroma of freshly baked delicacies mingles with the anticipation of shared meals. For Christian followers, Christmas holds profound spiritual significance. They gather in churches, their voices harmonizing in hymns and prayers, seeking solace and renewal in the presence of their faith. Christmas, in its essence, is a celebration of love, giving, and the enduring spirit of togetherness. It is a time when differences fade into the background, replaced by a shared sense of joy and goodwill. The merriment of the season extends beyond personal celebrations, encompassing acts of kindness and generosity that touch the lives of those less fortunate. Christmas, therefore, is more than just a day marked on the calendar; it is a symphony of cherished moments, a tapestry woven with threads of love, laughter, and togetherness. It is a reminder of the enduring power of the human spirit, a testament to the transformative power of hope and joy. Khi thế giới bao trùm một chiếc kính vạn hoa về sự đa dạng văn hóa, các lễ hội đã nổi lên như những sợi chỉ sống động đan xen qua tấm thảm trải nghiệm của con người. Trong số những lễ kỷ niệm hoành tráng này, lễ Giáng sinh đóng vai trò là ngọn hải đăng của niềm hy vọng và niềm vui, được mọi người từ khắp nơi trên thế giới háo hức mong đợi. Vào ngày 25 tháng 12, thế giới đoàn kết kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu Kitô, một dịp trọng đại vượt qua ranh giới tôn giáo và cộng hưởng với tinh thần phổ quát của con người. Việc chuẩn bị cho ngày đặc biệt này bắt đầu từ nhiều tuần trước, biến những ngôi nhà thành xứ sở thần tiên mùa đông đầy mê hoặc được trang trí bằng ánh đèn lấp lánh và đồ trang trí lễ hội. Các cửa hàng và đường phố nhộn nhịp hoạt động khi mọi người bắt tay vào hành trình mua sắm, trái tim họ tràn ngập sự phấn khích khi tìm kiếm những món quà ý nghĩa để bày tỏ tình yêu và sự trân trọng dành cho những người thân yêu. Các gia đình quây quần trong căn bếp, biến thành thiên đường ẩm thực, nơi hương thơm của những món ngon mới nướng hòa quyện với sự háo hức chờ đợi những bữa ăn chung. Đối với những người theo đạo Thiên chúa, lễ Giáng sinh mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Họ tụ tập trong các nhà thờ, giọng nói của họ hòa quyện trong những bài thánh ca và lời cầu nguyện, tìm kiếm sự an ủi và đổi mới trước đức tin của họ. Về bản chất, Giáng sinh là lễ kỷ niệm tình yêu, sự cho đi và tinh thần đoàn kết lâu dài. Đó là thời điểm mà sự khác biệt mờ dần, được thay thế bằng cảm giác vui vẻ và thiện chí chung. Niềm vui của mùa lễ còn vượt ra ngoài những lễ kỷ niệm cá nhân, bao gồm những hành động tử tế và rộng lượng chạm đến cuộc sống của những người kém may mắn. Do đó, Lễ Giáng sinh không chỉ là một ngày được đánh dấu trên lịch; nó là một bản giao hưởng của những khoảnh khắc đáng trân trọng, một tấm thảm dệt bằng những sợi chỉ tình yêu, tiếng cười và sự bên nhau. Nó là lời nhắc nhở về sức mạnh bền bỉ của tinh thần con người, là minh chứng cho sức mạnh biến đổi của niềm hy vọng và niềm vui.

Bài mẫu số 7:

Christmas, a shining star in the global festive tapestry, has deep meaning, especially for Christians. This joyous occasion is eagerly anticipated by people of all ages, especially children, whose hearts are filled with excitement at the countless gifts, sweets and pleasant surprises that await them. . Every year, on December 25, the world unites to honor Jesus Christ, the beacon of peace and harmony. This sacred day transcends religious and cultural boundaries, serving as a unifying force that binds people together in a symphony of love and togetherness. Families and loved ones should cherish this opportunity to put aside their burdens and immerse themselves in the joy and spirit of the holiday season. Homes transform into radiant paradises, their exteriors decorated with shimmering lights and festive decorations. Lush evergreen conifers, often fir, pine or spruce, take center stage as Christmas trees, their branches heavy with ornaments and twinkling lights, embodying the enduring spirit of season. Indigenous rituals add cultural richness, with clay figures adorning homes and communities, weaving a tapestry of tradition and faith. At its heart, Christmas is a symphony of love, hope and togetherness. This is a time to cherish life’s blessings, extend compassion to those in need, and embrace the transformative power of the human spirit, reminding us of the enduring message of peace. peace, harmony and goodwill that Jesus Christ communicated to the world. Lễ Giáng sinh, một ngôi sao sáng trong tấm thảm lễ hội toàn cầu, có ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt đối với những người theo đạo Cơ đốc. Dịp vui vẻ này được mọi người ở mọi lứa tuổi háo hức mong đợi, đặc biệt là trẻ em, những người có trái tim tràn đầy phấn khích trước vô số quà tặng, đồ ngọt và những điều bất ngờ thú vị đang chờ đợi chúng. Hàng năm, vào ngày 25 tháng 12, thế giới hiệp nhất tôn vinh Chúa Giêsu Kitô, ngọn hải đăng của hòa bình và hòa hợp. Ngày thiêng liêng này vượt qua ranh giới tôn giáo và văn hóa, đóng vai trò như một lực lượng đoàn kết gắn kết mọi người lại với nhau trong một bản giao hưởng của tình yêu và sự gắn kết với nhau. Các gia đình và những người thân yêu hãy trân trọng cơ hội này để gạt bỏ gánh nặng và hòa mình vào niềm vui và tinh thần của mùa lễ hội. Những ngôi nhà biến thành những thiên đường rạng rỡ, ngoại thất được trang trí bằng ánh đèn lung linh và đồ trang trí lễ hội. Những cây lá kim thường xanh tươi tốt, thường là linh sam, thông hoặc vân sam, chiếm vị trí trung tâm làm cây Giáng sinh, cành của chúng trĩu nặng đồ trang trí và ánh đèn lấp lánh, thể hiện tinh thần bền bỉ của mùa. Các nghi lễ bản địa tạo thêm nét phong phú về văn hóa, với những hình tượng bằng đất sét trang trí cho các ngôi nhà và cộng đồng, dệt nên tấm thảm truyền thống và đức tin. Về bản chất, Giáng sinh là một bản giao hưởng của tình yêu, hy vọng và sự bên nhau. Đây là thời gian để trân trọng những phước lành của cuộc sống, mở rộng lòng trắc ẩn đối với những người gặp khó khăn và nắm lấy sức mạnh biến đổi của tinh thần con người, nhắc nhở chúng ta về thông điệp lâu dài về hòa bình, hòa hợp và thiện chí mà Chúa Giêsu Kitô đã truyền đạt cho thế giới.

Bài mẫu số 8:

Christmas, a shining beacon of faith and hope, transcends religious and cultural boundaries, captivating the hearts of people from all walks of life. It is a testament to the enduring message of love, forgiveness and the inherent goodness of humanity, expressed through the teachings of Jesus Christ. Although human imperfection can lead to misunderstanding and discord, Jesus Christ’s message of forgiveness offers a path toward reconciliation and unity. His assurance that those who seek him will find him serves as a beacon of hope, guiding individuals toward redemption and spiritual renewal. For those who follow the tenets of Christianity, Christmas has profound meaning, a celebration of the life and teachings of Jesus Christ. With fervent zeal and enthusiasm, they gathered to celebrate his birth, reaffirming their commitment to his message of love, compassion and the pursuit of a virtuous life. . Lễ Giáng sinh, ngọn hải đăng rạng ngời của niềm tin và hy vọng, vượt qua ranh giới tôn giáo và văn hóa, làm say đắm trái tim mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Đó là minh chứng cho thông điệp lâu dài về tình yêu, sự tha thứ và lòng tốt vốn có của nhân loại, được thể hiện qua những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô. Mặc dù sự bất toàn của con người có thể dẫn đến hiểu lầm và bất hòa, nhưng thông điệp tha thứ của Chúa Giêsu Kitô đưa ra con đường hướng tới sự hòa giải và hiệp nhất. Sự đảm bảo của ông rằng những ai tìm kiếm ông sẽ tìm thấy ông đóng vai trò như một ngọn hải đăng hy vọng, hướng dẫn các cá nhân hướng tới sự cứu chuộc và đổi mới tinh thần. Đối với những người theo các nguyên lý của Cơ đốc giáo, Lễ Giáng sinh có ý nghĩa sâu sắc, một lễ kỷ niệm cuộc đời và những lời dạy của Chúa Giê-su Christ. Với lòng nhiệt thành và nhiệt huyết nhiệt thành, họ tụ tập để kỷ niệm ngày sinh của ngài, tái khẳng định cam kết của họ đối với thông điệp về tình yêu, lòng từ bi và việc theo đuổi một cuộc sống đạo đức của ngài.

Bài mẫu số 9:

Christmas, a luminous star in the global tapestry of festivals, has gained widespread popularity in Vietnam, particularly captivating the hearts of young people. On this sacred day, homes transform into enchanting havens adorned with festive décor, their interiors brimming with the anticipation of gifts and cherished moments. Even in bustling urban centers, the spirit of Christmas finds its expression. Christmas trees, adorned with shimmering ornaments and twinkling lights, become the focal point of homes, symbolizing the enduring spirit of the season. Children, their eyes sparkling with excitement, eagerly await the arrival of Santa Claus, their stockings meticulously placed in anticipation of his magical bounty. As Christmas Eve descends, communities unite in harmonious carols, their voices intertwining in a symphony of joy and goodwill. Families and friends gather, their hearts overflowing with love and gratitude, to exchange heartfelt wishes and strengthen the bonds that unite them. The spirit of giving permeates the air as individuals embrace the role of Santa Claus, spreading joy and generosity to all. For Christians, Christmas holds profound spiritual significance. They gather in churches, their hearts brimming with reverence, to commemorate the birth of Jesus Christ and seek solace in the embrace of faith. The air resonates with hymns and prayers, a testament to the enduring power of belief and the transformative spirit of the season. In England and Australia, the culinary traditions of Christmas take center stage. Christmas cake, a delectable treat steeped in tradition, graces festive tables, its rich flavors and aroma evoking the warmth and joy of the season. This culinary masterpiece serves as a tangible reminder of the enduring traditions that have been passed down through generations, a symbol of the enduring spirit of Christmas. Giáng sinh, ngôi sao sáng trong tấm thảm lễ hội toàn cầu, đã trở nên phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, đặc biệt làm say đắm trái tim giới trẻ. Vào ngày thiêng liêng này, các ngôi nhà biến thành những thiên đường đầy mê hoặc được trang trí theo phong cách lễ hội, nội thất tràn ngập sự mong đợi về những món quà và những khoảnh khắc đáng trân trọng. Ngay cả ở những trung tâm đô thị nhộn nhịp, tinh thần Giáng sinh vẫn được thể hiện. Cây thông Noel được trang trí bằng những đồ trang trí lung linh và ánh đèn lấp lánh trở thành tâm điểm trong các ngôi nhà, tượng trưng cho tinh thần bền bỉ của mùa Giáng sinh. Trẻ em, đôi mắt lấp lánh phấn khích, háo hức chờ đợi sự xuất hiện của ông già Noel, những chiếc tất của chúng được đặt một cách tỉ mỉ để chờ đợi món quà kỳ diệu của ông. Khi đêm Giáng sinh buông xuống, các cộng đồng đoàn kết trong những bài hát mừng hài hòa, giọng nói của họ hòa quyện vào nhau trong một bản giao hưởng của niềm vui và thiện chí. Gia đình và bạn bè quây quần, trái tim họ tràn ngập tình yêu và lòng biết ơn, để trao đổi những lời chúc chân thành và củng cố mối liên kết gắn kết họ. Tinh thần cho đi lan tỏa khắp không khí khi các cá nhân nắm lấy vai trò của ông già Noel, lan tỏa niềm vui và sự hào phóng đến tất cả mọi người. Đối với người theo đạo Thiên chúa, lễ Giáng sinh có ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Họ tụ tập trong các nhà thờ, trái tim tràn đầy sự tôn kính, để tưởng nhớ sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô và tìm kiếm niềm an ủi trong vòng tay đức tin. Không khí vang vọng những bài thánh ca và lời cầu nguyện, một minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của niềm tin và tinh thần biến đổi của mùa lễ. Ở Anh và Úc, truyền thống ẩm thực Giáng sinh chiếm vị trí trung tâm. Bánh Giáng sinh, một món ăn ngon mang đậm nét truyền thống, tô điểm cho các bàn lễ hội với hương vị đậm đà và hương thơm gợi lên sự ấm áp và niềm vui của mùa lễ. Kiệt tác ẩm thực này như một lời nhắc nhở hữu hình về những truyền thống lâu đời được truyền qua nhiều thế hệ, một biểu tượng cho tinh thần bền bỉ của lễ Giáng sinh.

Bài mẫu viết về giáng sinh bằng tiếng Anh số 10:

Amidst the bleakness of winter’s icy grip, Christmas emerges as a radiant beacon of joy, a cherished respite from the monotony of the season. Its arrival is eagerly anticipated, a welcome infusion of warmth and merriment into the otherwise dormant landscape. The allure of Christmas extends beyond mere festivity; it is a time of profound spiritual and familial significance. For believers, it commemorates the birth of Jesus Christ, a momentous occasion that resonates with the universal human spirit. Families, scattered across the globe, are drawn together by an invisible thread, their hearts yearning for the warmth of shared meals and cherished moments. As families gather around tables laden with culinary delights, the spirit of Christmas envelops them, fostering a sense of belonging and connection. The clinking of glasses, the sharing of stories, and the exchange of heartfelt gifts create an atmosphere of boundless joy and gratitude. Christmas, in its essence, is a celebration of life, love, and the enduring bonds of family. It is a time to cherish the blessings bestowed upon us, to extend compassion to those in need, and to embrace the transformative power of the human spirit. Giữa sự ảm đạm của cái lạnh giá của mùa đông, Giáng sinh nổi lên như một ngọn hải đăng rạng rỡ của niềm vui, một khoảng thời gian nghỉ ngơi đáng trân trọng khỏi sự đơn điệu của mùa. Sự xuất hiện của nó được háo hức mong đợi, một sự chào đón nồng nhiệt và niềm vui được truyền vào khung cảnh lẽ ra đã im lìm. Sức hấp dẫn của Lễ Giáng sinh vượt ra ngoài lễ hội đơn thuần; đó là thời điểm có ý nghĩa sâu sắc về tinh thần và gia đình. Đối với những người có niềm tin, nó kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, một dịp quan trọng cộng hưởng với tinh thần phổ quát của con người. Các gia đình, rải rác trên khắp thế giới, được gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình, trái tim họ khao khát sự ấm áp của những bữa ăn chung và những khoảnh khắc đáng trân trọng. Khi các gia đình quây quần quanh những chiếc bàn đầy ắp những món ăn ngon, tinh thần Giáng sinh bao trùm họ, nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc và kết nối. Việc cụng ly, chia sẻ những câu chuyện, trao đổi những món quà chân thành tạo nên một bầu không khí vui vẻ và biết ơn vô bờ bến. Về bản chất, Giáng sinh là lễ kỷ niệm sự sống, tình yêu và sự gắn kết lâu dài của gia đình. Đó là thời gian để trân trọng những phước lành được ban tặng cho chúng ta, mở rộng lòng trắc ẩn đến những người gặp khó khăn và đón nhận sức mạnh biến đổi của tinh thần con người.

Trên đây là từ vựng, mẫu bài viết và hướng dẫn chi tiết cách nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh. Nếu bạn thấy bài viết hữu ích thì hãy để lại bình luận bên dưới bài viết cho BMyC nhé.

Tham gia Group Bố mẹ yêu con ngay để được tư vấn và hỗ trợ trong việc chọn lựa phương pháp học tiếng Anh online cho bé phù hợp và lộ trình để đạt được mục tiêu học tập cho con một cách hiệu quả nhất!

Tham Gia Ngay

Xem Thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688