Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Christmas

Bạn cần chuẩn bị gì để thuyết trình về Christmas độc đáo, ý nghĩa nhất? Trong bài viết này BMyC sẽ hướng dẫn bạn cách lên dàn ý chi tiết cho bài thuyết trình đầy đủ và hấp dẫn.

Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Christmas
Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Christmas

1. Chi tiết về Topic Christmas

DETAIL CHI TIẾT
 • Choose an interesting character (snowman, Santa Clause, Rudolph the red nosed reindeer, Snow Princess,… Then sing a song/read a poem about them and describe them.
 • Choose a winter animal (reindeer, Polar bear, fox, hedgehog,…). Then sing a song/read a poem and describe them.
 • My favorite Christmas tradition.
 • Write and read a letter to Santa Clause.
 • How to make a snowstorm in a jar
 • History of Christmas.
 • Christmas events.
 • Christmas Decoration.
 • Chọn một nhân vật thú vị (người tuyết, ông già Noel, Rudolph tuần lộc mũi đỏ, Công chúa tuyết,… Sau đó hát một bài hát/đọc một bài thơ về họ và mô tả chúng.
 • Chọn một con vật mùa đông (tuần lộc, gấu Bắc cực, cáo, nhím,…). Sau đó hát một bài hát/đọc một bài thơ và mô tả chúng.
 • Truyền thống Giáng sinh yêu thích của tôi.
 • Viết và đọc một lá thư cho ông già Noel.
 • Cách làm bão tuyết trong lọ.
 • Lịch sử Giáng sinh.
 • Sự kiện Giáng sinh.
 • Trang trí Giáng sinh.

2. Hướng dẫn lên Outline chung cho bài thuyết trình chủ đề Christmas

HOW TO MAKE A SNOWSTORM IN A JAR LÀM BÃO TUYẾT TRONG LỌ
 1. Opening

 • Introduce yourself (Name, Age, Place).
 • Give wishes for BMyC’s 7-year-anniversary or sing a song/read a poem about Happy Birthday.
 • Introduce the topic.
1. Mở đầu

 • Giới thiệu bản thân (Tên, Tuổi, Địa điểm).
 • Đưa lời chúc mừng kỷ niệm 7 năm thành lập BMyC hoặc hát một bài hát/đọc một bài thơ về Chúc mừng sinh nhật.
 • Giới thiệu chủ đề.
2. Body

 • What do we need?
 • List the steps to make a snowstorm.
 • Your feelings.
2. Phần chính

 • Chúng ta cần gì?
 • Liệt kê các bước để tạo ra một cơn bão tuyết.
 • Cảm xúc của bạn.

 

3. Conclusion

 • Thank you.
 • Goodbye.
3. Kết luận

 • Cảm ơn bạn.
 • Tạm biệt.

 

3. Chi tiết nội dung bài thuyết trình

Bão tuyết trong lọ
Bão tuyết trong lọ
HOW TO MAKE A SNOWSTORM IN A JAR LÀM BÃO TUYẾT TRONG LỌ
1. Opening

Hello/ Hi! My name is … I am … years old. In this December, we have so many fun and fantastic holiday.

BMyC also celebrate its 7-year Anniversary. “Happy 7-year Anniversary to you”. I wish you a wonderful day and a wonderful year ahead. Thank you for everything you do for us.

And today, I have an interesting gift for you. I’ll make you a snowstorm in a jar.(Snowstorm in a Jar Science Experiment).

1. Mở bài
Xin chào chào! Tên con là… con… tuổi. Trong tháng 12 này, chúng ta có rất nhiều kỳ nghỉ vui vẻ và tuyệt vời.
 
BMyC cũng kỷ niệm 7 năm thành lập. “Chúc mừng lễ kỷ niệm 7 năm”. Con chúc mọi người một ngày tuyệt vời và một năm tuyệt vời phía trước. Cảm ơn mọi người vì tất cả những gì bạn làm cho chúng con.
 
Và hôm nay, con có một món quà thú vị dành cho mọi người. Con sẽ tạo ra một cơn bão tuyết trong lọ. (Thí nghiệm Khoa học “Bão Tuyết Trong Lọ”).

 

2. Body

What do we need to make a snowstorm?

To make a snowstorm, we need:

 • A clear jar or vase
 • Water
 • White paint
 • Baby oil
 • Glitter and snowflake confetti. You can get eco-friendly glitter.
 • Fizzing/Effervescent Antacid tablet. You can ask your parents for helping you buy them.

List the steps to make a snowstorm.

There are 5 steps to make a snowstorm.

 • Step 1: You fill the jar one quarter (1/4) full of water.
 • Step 2: Add white acrylic paint to color the water. You should not add too much paint or the water will become too thick. Just one squeeze of paint should be enough to make the water white.
 • Step 3: Now, fill the remaining jar with baby oil. Should do it gently or else the oil would leak out. You can ask your parents for help if you are not trong enough to squizz.
 • Step 4: Add in glitter or snowflake confetti.
 • Step 5: The tablet is dangerous, should not lick or try it. You should use a hand glove to hold or have your parent add in a tablet. And that’s it. Now wait for the result.

Your feelings.

Let’s watch the snowstorm in action. It’s amazing! This is the present for you – BMyC teachers and Admin. Enjoy!


2. Phần chính
Chúng ta cần những gì để tạo ra một cơn bão tuyết?
Để tạo ra cơn bão tuyết, chúng ta cần:
 • Một lọ hoặc lọ thủy tinh trong suốt.
 • Nước.
 • Sơn màu trắng.
 • Dầu em bé.
 • Kim tuyến và bông tuyết trang trí. Bạn có thể sử dụng kim tuyến thân thiện với môi trường.
 • Viên thuốc nổ/Kiềm nở. Bạn có thể nhờ bố mẹ giúp bạn mua.

Liệt kê các bước để tạo ra một cơn bão tuyết.

Có 5 bước để tạo ra cơn bão tuyết.

 • Bước 1: Bạn đổ nước vào lọ khoảng một phần tư (1/4) của lọ.
 • Bước 2: Thêm sơn màu trắng vào nước. Không nên thêm quá nhiều sơn, hoặc nước sẽ trở nên quá đặc. Chỉ cần một lần nhấn nhẹ vào ống sơn là đủ để làm nước trở nên trắng.
 • Bước 3: Bây giờ, hãy đổ dầu em bé vào phần còn lại của lọ. Phải làm nhẹ nhàng để dầu không rỉ ra ngoài. Nếu bạn không đủ mạnh để nhấn ống, bạn có thể nhờ bố mẹ giúp đỡ.
 • Bước 4: Thêm kim tuyến hoặc bông tuyết trang trí.
 • Bước 5: Viên thuốc nổ rất nguy hiểm, không nên liếc hoặc thử nếm. Bạn nên sử dụng găng tay để cầm hoặc nhờ bố mẹ thêm viên thuốc vào.

Và đó là tất cả. Bây giờ đợi xem kết quả.

Cảm nhận của bạn.

Hãy cùng theo dõi cơn bão tuyết hoạt động. Đó thực sự là điều kỳ diệu! Đây là món quà dành cho các thầy cô và Admin của BMyC. Thưởng thức nhé!

3. Conclusion

Thank you very much for listening. Goodbye and see you later!

3. Kết luận
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe.
Tạm biệt và hẹn gặp lại!

BMyC đã tổng hợp rất nhiều mẫu bài viết về chủ đề Giáng Sinh, bạn truy cập bài viết top 10+ mẫu bài viết nói về Giáng Sinh bằng tiếng Anh ấn tượng nhất cho năm 2023 để tham khảo thêm nhé.

Xem Thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688