Hướng dẫn thuyết trình về chủ đề “Các trò chơi dân gian tiếng Anh”

“Các trò chơi dân gian tiếng Anh có thể là một chủ đề không quen thuộc với trẻ em ở cuộc sống hiện đại, một thế giới tràn ngập các trò chơi online từ điện thoại thông minh. Tuy nhiên, việc thuyết trình về chủ đề này sẽ là một cơ hội để bé tìm hiểu về truyền thống thông qua những trò chơi từ thời của bố mẹ.

Hướng dẫn thuyết trình về các trò chơi dân gian tiếng Anh
Hướng dẫn thuyết trình về các trò chơi dân gian tiếng Anh

Trong bài viết dưới đây, BMyC sẽ hướng dẫn bố mẹ và các con thuyết trình về chủ đề thú vị này nhé.

1. Từ vựng về chủ đề “Các trò chơi dân gian tiếng Anh”

1 cultural features những nét văn hóa
2 generations các thế hệ
3 traditional values các giá trị truyền thống
4 influence ảnh hưởng
5 spiritual values giá trị tinh thần
6 the intangible cultural heritage of humanity di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
7 the game of the dragon and snake trò chơi Rồng rắn lên mây
8 cat and mouse game trò chơi Mèo đuổi Chuột
9 the Vietnamese artistic traditional toy trò chơi tò he
10 tug of war trò chơi kéo co
11 bamboo Jacks chơi chuyền

2. Dàn ý cơ bản cho bài thuyết trình về chủ đề “Các trò chơi dân gian tiếng Anh”

Các trò chơi dân gian tiếng Anh
Các trò chơi dân gian tiếng Anh

Để bài thuyết trình về chủ đề “Các trò chơi dân gian tiếng Anh” có đầy đủ thông tin, bố mẹ và các con có thể tham khảo theo bố cục dàn ý dưới đây.

2.1 Opening (Mở bài)

Giới thiệu về bản thân và giới thiệu về chủ đề:

Hello everyone! My name is …. I’m … years old. I live in …

(Xin chào mọi người! Tôi tên là… Tôi …tuổi. Tôi sống ở…)

Giới thiệu về chủ đề:

Vietnamese traditional games have played an important role in its culture from time to time. They have still been very strong and magical attractions to all Vietnamese children. Stories of these games spread into every single corner of the country. The most popular games: The game of the dragon and snake, Cat and mouse game, The Vietnamese artistic traditional toy, Tug of war.

(Các trò chơi truyền thống Việt Nam đã đóng một vai trò quan trọng trong nền văn hóa theo thời gian. Chúng vẫn có sức hấp dẫn mạnh mẽ và kỳ diệu đối với tất cả trẻ em Việt Nam. Câu chuyện về những trò chơi này lan truyền đến mọi nơi trên đất nước. Các trò chơi phổ biến nhất là Trò chơi rồng rắn, Trò chơi mèo vờn chuột, Tò he, Kéo co).

2.2 Body (Thân bài)

Rules of the game (Luật của từng trò chơi)
  • How many players are there in this game? (Có bao nhiêu nhân vật trong trò chơi?)
  • What is the role of each player? (Vai trò của từng người chơi là gì?
  • What is the position of each character in the game? (Vị trí của từng nhân vật trong trò chơi là gì?)
Your favorite game (Trò chơi yêu thích)
  • What is your favorite game? (Trò chơi yêu thích của con là gì?)
  • Why do you love that game? (Vì sao con yêu thích trò chơi đó?)
Who you play with (Những người chơi cùng)
  • Who do you usually play this game with? (Ai thường chơi trò chơi này với con?)
  • When do you and they usually play this game? (Con và họ thường chơi trò chơi này khi nào?)
Your feeling (Cảm xúc của con)
  • How do you feel when you play this game with them? (Con có những cảm xúc gì khi chơi trò chơi này với họ?)
  • What game do you want to play at this Mid-autumn festival? (Con muốn chơi trò chơi nào vào lễ hội Trung thu?)

2.3 Conclusion (Kết bài)

Ở phần kết của bài viết về trò chơi dân gian bằng tiếng Anh, hãy nói về cảm xúc, mong muốn của con và lời cảm ơn với khán giả vì đã lắng nghe phần thuyết trình.

Ví dụ:

Playing traditional games is not only to strengthen our physical health but also to remind us about our unique Vietnamese culture for generations, along with cultural and traditional values that our parents have been experiencing the whole time back then in their childhood. It is a positive influence on people’s spiritual lives over time.

Thank you for your listening. Goodbye.

(Chơi các trò chơi dân gian không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe thể chất mà còn nhắc nhở chúng ta về nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam từ bao đời nay, cùng những giá trị văn hóa, truyền thống mà ông cha ta đã được trải nghiệm suốt thời thơ ấu. Đó là ảnh hưởng tích cực đến đời sống tinh thần của con người theo thời gian.

Cám ơn mọi người đã lắng nghe. Tạm biệt).

3. Bài thuyết trình mẫu về chủ đề “Các trò chơi dân gian tiếng Anh”

Từ vựng về các trò chơi dân gian tiếng Anh
Từ vựng về các trò chơi dân gian tiếng Anh

Vietnamese traditional games have played an important role in its culture from time to time which is a very special cultural feature.

The folk games below have accompanied Vietnamese people for generations, along with cultural and traditional values. They have a positive and necessary influence on people’s spiritual lives over time. Some of the famous traditional games that we must mention to are The game of the dragon snake (Rồng rắn lên mây), Cat and Mouse Game (Meo Duoi Chuot), Tò He – the Vietnamese artistic traditional toy, Tug of War (Keo Co), Bamboo Jacks (Choi Chuyen).

Cat and Mouse Game (Meo Duoi Chuot): This game consists of more than seven members in one team. They stand in a circle, hold and raise their hands over their heads. Then, they will choose a person to play the cat and another to play the mouse. Both stand back to back in the middle of the circle.

The game of the dragon snake (Rồng rắn lên mây): There are two players in this game including a doctor and a long dragon with a tail. The long dragon includes more than 5 people. The doctor flies to attempt to catch the child who represents the dragon tail. The head of the dragon stretches his arms to prevent the doctor from finding his tail while the tail tries to hide and form a circle.

Tò He was only produced and sold in Vietnam during the festivals, especially the Tet Festival and the Moon Festival. It is made of flour rice and formed into edible figures like princesses, doraemon, harry potter, rabbit, cat, ect.

Tug of War is a game that people of all ages can take part in. It helps promote strength and teamwork and raises the “never-give-up” spirit of the participants. You might be surprised to find out that tug of war has become an Intangible Cultural Heritage of Humanity icon recognized by UNESCO in 2015.

Bamboo Jacks (Choi Chuyen) is another popular traditional game, especially among the girls. The game’s rules are simple, including tennis or any bouncing ball and 10 chopsticks (5 pairs).

In Conclusion, playing traditional games not only strengthens our physical health but also reminds us about the unique culture in Vietnam that our parents have been experiencing their whole time back then in their childhood.

I like this game the most, especially when I can play with my elder sister. She is the master of Bamboo Jacks. I can hardly win, but I still like to play it. Once I lost so many times that I started to feel angry and cried hard. My sister was surprised but calmly talked to me and showed me how to play it. I need to study, and she is also busy with many activities, so we cannot play regularly.

This Mid-autumn festival, I hope we can play together. Have you ever played these games? Which one do you like the most? Thank you for your listening. I hope you enjoy your Mid-autumn festival.

Các trò chơi truyền thống Việt Nam từ bao đời nay đã đóng một vai trò quan trọng trong nền văn hóa của nó, đó là một nét văn hóa rất đặc sắc.

Những trò chơi dân gian dưới đây đã đồng hành cùng người dân Việt Nam từ bao đời nay cùng những giá trị văn hóa, truyền thống. Chúng có ảnh hưởng tích cực và cần thiết đến đời sống tinh thần của con người theo thời gian. Một số trò chơi truyền thống nổi tiếng mà chúng ta phải kể đến là trò chơi Rồng rắn lên mây, trò chơi Mèo đuổi chuột, Tò he – đồ chơi truyền thống nghệ thuật của Việt Nam, Kéo co, Chơi chuyền.

Trò chơi Mèo đuổi chuột: Trò chơi này bao gồm hơn bảy thành viên trong một đội. Họ đứng thành vòng tròn, giữ và giơ tay qua đầu. Sau đó, họ sẽ chọn một người đóng vai mèo và một người khác đóng vai chuột. Cả hai đứng quay lưng vào nhau ở giữa vòng tròn.

Trò chơi rồng rắn (Rồng rắn lên mây): Trò chơi này có hai nhân vật gồm một thầy thuốc và một con rồng dài có đuôi. Nhân vật con rồng bao gồm hơn 5 người. Thầy thuốc bay đến định bắt đứa trẻ đại diện cho đuôi rồng. Đầu rồng vươn tay ngăn không cho thầy thuốc tìm thấy đuôi của mình trong khi chiếc đuôi cố gắng ẩn nấp và tạo thành một vòng tròn.

Tò he chỉ được sản xuất và bán ở Việt Nam trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết và Trung thu. Nó được làm bằng bột gạo và nặn thành các hình nhân ăn được như công chúa, doraemon, harry potter, thỏ, mèo, v.v.

Kéo co là trò chơi mà mọi lứa tuổi đều có thể tham gia. Nó giúp phát huy sức mạnh, tinh thần đồng đội và nâng cao tinh thần “không bao giờ bỏ cuộc” của những người tham gia. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng kéo co đã trở thành một biểu tượng Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận vào năm 2015.

Chơi chuyền là một trò chơi truyền thống phổ biến khác, đặc biệt là đối với các bạn nữ. Luật chơi rất đơn giản, bao gồm quần vợt hoặc một quả bóng nảy bất kỳ và 10 chiếc đũa (5 đôi).

Tóm lại, chơi các trò chơi truyền thống không chỉ giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe thể chất mà còn nhắc nhở chúng ta về nền văn hóa độc đáo ở Việt Nam mà cha mẹ chúng ta đã trải qua suốt thời thơ ấu.

Tôi thích trò chơi này nhất, đặc biệt là khi tôi có thể chơi với chị gái của mình. Chị gái tôi là bậc thầy của trò Chơi chuyền. Tôi hầu như không thể giành chiến thắng nhưng tôi vẫn thích chơi nó. Có lần tôi thua nhiều đến nỗi trở nên giận dỗi và khóc lóc rất nhiều. Chị gái tôi rất ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với tôi và chỉ cho tôi cách chơi nó. Tôi cần phải học, và chị ấy cũng bận rộn với nhiều hoạt động, vì vậy chúng tôi không thể chơi thường xuyên.

Trung thu này, tôi hy vọng chúng tôi có thể chơi cùng nhau. Bạn đã từng chơi những trò chơi này chưa? Bạn thích trò nào nhất? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tôi hy vọng bạn sẽ được tận hưởng lễ hội Trung thu của mình.

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản để các con có một bài thuyết trình về chủ đề “Các trò chơi dân gian tiếng Anh” thật hấp dẫn và đầy đủ thông tin. Đừng quên chia sẻ thêm những trải nghiệm cá nhân của mình để bài thuyết trình trở nên chân thật.

Hy vọng bài thuyết trình này sẽ giúp bố mẹ và các con có thêm những phút giây vui vẻ bên nhau để cùng ngược dòng quá khứ và trải nghiệm những trò chơi truyền thống của tuổi thơ.

Tham gia Group Bố mẹ yêu con ngay để được tư vấn và hỗ trợ trong việc chọn lựa phương pháp học tiếng Anh phù hợp và lộ trình để đạt được mục tiêu học tập cho con một cách hiệu quả nhất!

Tham Gia Ngay

Xem Thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688