88 lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh ngắn gọn và ý nghĩa

Bạn muốn gửi đến những người phụ nữ của mình lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh ngắn gọn và ý nghĩa? Hãy tham khảo những gợi ý sau từ BMyC nhé.

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh
Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh

1. Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, “ngày quốc tế phụ nữ 8/3” là International Women’s Day.

Ngày Quốc tế Phụ nữ còn được gọi là Ngày Liên Hợp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế. Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 28/2/1909 tại New York để tưởng niệm cuộc đình công của Hiệp hội Công nhân May mặc Quốc tế năm 1908.

Không có cuộc đình công nào xảy ra vào ngày 8/3 năm đó.

Vậy nên 8/3 được chọn làm ngày Quốc tế Phụ nữ để tôn vinh những người phụ nữ đã dũng cảm đấu tranh trên toàn thế giới.

BMyC Easy English – Khóa học chuyên biệt thiên về giao tiếp và cải thiện kỹ năng nghe – nói.

Với mô hình “Lớp Học Zoom 1: 5” độc quyền:

⭐Luyện phát âm – phản xạ giao tiếp cực nhanh.

⭐Lớp zoom 1 thầy – 5 trò : tập trung tăng tốc hiệu quả.

⭐Giáo trình linh hoạt theo năng lực mỗi cá nhân.

⭐Lộ trình chuyên biệt từ BMyC.

Tham Gia Ngay

2. Những lời chúc 8/3 cho mẹ hay và ý nghĩa nhất

STT Lời chúc tiếng Anh Dịch nghĩa
1 Dear Mom, this life has no existence without you. Your kindness, compassion, and selflessness make you truly special. Happy International Women’s Day my sunshine! Mẹ thân yêu, cuộc sống này sẽ không thể tồn tại nếu không có mẹ. Lòng tốt, sự trắc ẩn và vị tha của mẹ đã khiến mẹ thật sự đặc biệt. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ, ánh nắng của con!
2 Women’s Day is an excuse to extend my gratitude and love to you. You are not a mere celebration of a day. You are an occasion which needs to be celebrated each day. Your selfless compassion and love are far beyond to match. Much Love Mom. Happy Women’s Day. Ngày Phụ Nữ là một cái cớ để con bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu của con đến mẹ. Thay vì chỉ kỷ niệm trong một ngày, mẹ là người cần được tôn vinh mỗi ngày. Lòng trắc ẩn và tình yêu vị tha của mẹ đã vượt xa mọi thứ. Con yêu mẹ nhiều. Chúc mừng ngày Phụ Nữ.
3 To the woman who gave me life, love, and endless support, Happy Women’s Day, Mom! You are my greatest role model and inspiration. Gửi đến người phụ nữ đã cho con cuộc sống, tình yêu và sự ủng hộ vô tận, chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ Nữ! Mẹ là hình mẫu và nguồn cảm hứng tuyệt vời nhất của con.
4 Dear Mom, no words can ever describe my feelings for you. You are my pillar of strength, courage, and compassion. Thank you. Happy Women’s Day. Mẹ thân yêu, không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của con đối với mẹ. Mẹ là trụ cột sức mạnh, lòng can đảm và lòng trắc ẩn của con. Cám ơn mẹ. Chúc mừng ngày Phụ Nữ.
5 Here’s to the Wonder Woman who works 24×7 without getting paid and isn’t privileged for leaves. Happy International Women’s Day my powerhouse. Đây là lời khen tặng dành cho người phụ nữ kỳ diệu, người đã làm việc 24/7 không được trả lương và không có đặc quyền nghỉ phép. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ nhé, mái ấm mạnh mẽ của con.
6 On Women’s Day, I want to express my heartfelt gratitude to my incredible mom. Your unwavering love and support mean the world to me. Nhân ngày Phụ Nữ, con muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến người mẹ tuyệt vời của con. Tình yêu và sự ủng hộ không ngừng nghỉ của mẹ là tất cả đối với con.
7 Happy Women’s Day to the women who mean the world to me. Your sacrifices, selfless love, and encouragement have made me a better person. I Love You Mom. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới những người phụ nữ yêu quý nhất của con. Sự hy sinh, tình yêu vị tha và sự động viên của mẹ đã khiến con trở thành một người tốt hơn. Con yêu mẹ.
8 Happy Women’s Day to a woman who is a perfect example of empowerment. You defied stereotypes, paved challenges, and went beyond limits to give us a better life. We owe this to you Mom. We celebrate you every day. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới người phụ nữ là tấm gương hoàn hảo về việc trao quyền. Mẹ đã bất chấp những định kiến, mở ra những thử thách và vượt qua giới hạn để mang đến cho chúng con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng con nợ mẹ điều này. Chúng con biết ơn mẹ mỗi ngày.
9 Mom, you are a true embodiment of grace, resilience, and beauty. Happy Women’s Day! Thank you for being my guiding light. Mẹ, mẹ là hiện thân thực sự của vẻ duyên dáng, sự kiên cường và sắc đẹp. Chúc mừng ngày Phụ Nữ! Cảm ơn mẹ đã là ánh sáng dẫn đường của con.
10 Not just today but you are my inspiration every day. Thank you for all the support, Mom. Happy Women’s Day. Không chỉ hôm nay, mẹ còn là nguồn cảm hứng của con mỗi ngày. Cảm ơn sự ủng hộ của mẹ. Chúc mừng ngày Phụ Nữ. 
11 Here’s to a strong intelligent talented woman whose belief, compassion and sacrifices have kept us together. Happy Women’s Day Mommy. Mẹ là người phụ nữ tài năng, thông minh và mạnh mẽ mà niềm tin, lòng nhân ái và sự hy sinh của mẹ đã gắn kết mẹ con mình với nhau. Chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ Nữ.
12 Mom, your strength, courage, and kindness inspire me to be a better person every day. Happy Women’s Day! I love you more than words can express. Mẹ thân yêu, sức mạnh, lòng dũng cảm và lòng tốt của mẹ đã truyền cảm hứng cho con trở thành một người tốt hơn mỗi ngày. Chúc mừng ngày Phụ Nữ! Con yêu mẹ nhiều hơn lời con nói.
13 To my dearest mother, Happy Women’s Day! Your unwavering strength, courage, and love inspire me every single day. Gửi đến mẹ thân yêu nhất của con, chúc mừng ngày Phụ Nữ! Sức mạnh, lòng dũng cảm và tình yêu không lay chuyển của mẹ đã truyền cảm hứng cho con mỗi ngày.
14 On this women’s day, we would love to take the opportunity to thank you for everything. You celebrate your day, We celebrate you. Nhân ngày Phụ Nữ, chúng con muốn nhân cơ hội này để cảm ơn mẹ về mọi thứ. Mẹ kỷ niệm ngày của mẹ, chúng con kỷ niệm và tôn vinh mẹ.
15 To the most caring, loving, and selfless woman I know, Happy Women’s Day, Mom! You are my hero in every way. Gửi đến người phụ nữ quan tâm, yêu thương và vị tha nhất mà con biết, chúc mừng ngày Phụ Nữ của mẹ. Mẹ là anh hùng của con về mọi mặt.

3. Lời chúc 8/3 dành cho chị em gái

STT Lời chúc tiếng Anh Dịch nghĩa
1 Happy Women’s Day to my sister, who always puts others before herself. Your generosity is a gift to us all. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới em gái của anh, người luôn ưu tiên người khác hơn bản thân mình. Sự hào phóng của em là một món quà cho tất cả chúng ta.
2 Wishing my dear sister a Very Happy Women’s Day, your generosity, compassion and unwavering support has made me fulfill my dreams. Chúc chị yêu của em một ngày Phụ Nữ thật hạnh phúc, sự hào phóng, lòng nhân ái và sự ủng hộ không ngừng nghỉ của chị đã giúp em thực hiện được ước mơ của mình.
3 To my favorite women who have demonstrated the true meaning of uplifting, encouraging, and motivating other women. Happy International Women’s Day is my lifeline. Gửi đến người phụ nữ yêu quý của em, người đã chứng minh được ý nghĩa thực sự của việc nâng cao tinh thần, sự khuyến khích và cổ vũ những người phụ nữ khác. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ, nguồn sống của em.
4 Wishing my generous sister a Happy Women’s Day! Your selflessness and caring nature make you an inspiration to us all. Chúc người chị hào phóng của em một ngày Phụ Nữ hạnh phúc. Lòng vị tha và sự quan tâm của chị đã khiến chị trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả chúng em.
5 Here’s to my favorite lady who has me in my lows and highs. You are my role model forever. Happy Women’s Day. Gửi đến người phụ nữ yêu thích của em, người luôn bên cạnh em trong mọi thăng trầm. Chị là hình mẫu của em mãi mãi. Chúc mừng ngày Phụ Nữ.
6 Happy Women’s Day to my friend, philosopher and guide. My Dear Sister. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới người bạn, người triết gia và người hướng dẫn của em, chị thân yêu của em.
7 Dear Sis, Your courage, compassion and capabilities make me woo you. Happy Women’s Day. Chị thân mến, lòng dũng cảm, lòng trắc ẩn và khả năng của chị đã khiến em phải lòng chị. Chúc mừng ngày Phụ Nữ.
8 Happy Women’s Day to my incredible sister! Your strength and positivity inspire everyone around you. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới người chị tuyệt vời của em! Sức mạnh và sự tích cực của chị đã truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.
9 Dear sister, women’s day is crafted to celebrate women like you. Your full of life attitude is what makes others around you lively. Happy Women’s Day my sunshine. Chị thân yêu, ngày Phụ Nữ được tổ chức để tôn vinh những người phụ nữ như chị. Thái độ tràn đầy sức sống của chị là điều khiến những người xung quanh chị trở nên sống động. Chúc mừng ngày Phụ Nữ, ánh nắng của em.
10 Your unwavering courage and compassion is what needs to be celebrated every day. Happy Women’s Day. Lòng dũng cảm và lòng trắc ẩn không lay chuyển của chị là điều cần được tôn vinh mỗi ngày. Chúc mừng ngày Phụ Nữ.
11 Happy Women’s Day to my sister, my confidante, and my best friend. Your support means everything to me. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới em gái tôi, người bạn tâm giao và người bạn thân nhất của tôi. Sự hỗ trợ của em là tất cả đối với tôi.
12 Happy Women’s Day to my reflection, my confidante and my partner-in-crime. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới người bạn tâm giao, người đồng minh và là tấm gương của tôi.
13 Happy Women’s Day to the most generous woman I know – my sister! Your selflessness and caring nature make you a true blessing. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới người phụ nữ hào phóng nhất mà em biết – chị của em! Bản chất vị tha và sự quan tâm của chị đã khiến chị trở thành một phước lành thực sự.
14 Dear sister, you are the epitome of generosity and kindness. Happy Women’s Day! Thank you for always being there for me. Chị thân yêu, chị là chuẩn mực của lòng quảng đại và nhân hậu. Chúc mừng ngày Phụ Nữ! Cảm ơn chị vì đã luôn ở bên em.
15 Sister, you are a shining example of womanhood. Happy Women’s Day! May you continue to inspire and empower those around you. Chị, chị là tấm gương sáng của sự nữ tính. Chúc mừng ngày Phụ Nữ! Mong chị tiếp tục truyền cảm hứng và trao quyền cho những người xung quanh.

>>>Xem thêm: Thuyết trình tiếng Anh về chủ đề International Women’s Day

4. Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh cho cô giáo ý nghĩa và chân thành

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành cho cô giáo
Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành cho cô giáo
STT Lời chúc tiếng Anh Dịch nghĩa
1 Wishing a very happy International Women’s Day to the woman who has contributed the most to shaping my life… To my dearest teacher. Chúc cô giáo kính yêu, người có đóng góp lớn nhất trong việc định hình cuộc đời em một ngày Quốc tế Phụ Nữ thật vui vẻ.
2 Dear teacher, I am sending you warm greetings on Women’s Day because you are the light that has guided me through every step of life. Cô thân mến, em xin gửi đến cô lời chào nồng nhiệt nhất vào ngày Phụ Nữ vì cô là ánh sáng dẫn lối trong từng bước đi trên đường đời của em.
3 I will always be successful if I have the right teacher in my life and I am very blessed to have you… Happy Women’s Day to you. Em sẽ luôn luôn thành công nếu em có một người giáo viên tuyệt vời và em rất may mắn khi có cô. Chúc mừng cô nhân ngày Phụ Nữ.
4 Thank you for guiding me through the ups and downs of my life… Happy Women’s Day to you. Cám ơn cô đã dẫn dắt em vượt qua những thăng trầm của cuộc đời. Chúc mừng cô nhân ngày Phụ Nữ.
5 With your blessings, I have always succeeded in achieving all my goals… Best wishes on International Women’s Day to you. Với những phước lành từ cô, em đã luôn thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình. Em xin gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ.
6 With all my heart, I thank you for enlightening me with knowledge… Happy International Women’s Day to you. Bằng tất cả tấm lòng, em xin cám ơn cô đã giúp em khai sáng kiến thức. Chúc cô ngày Quốc tế Phụ Nữ vui vẻ.
7 Goals become achievable if you have a teacher to mentor you every day… Happy Women’s Day to you! Các mục tiêu có thể sẽ đạt được nếu em có một người hướng dẫn mỗi ngày. Chúc mừng cô nhân ngày Phụ Nữ!
8 You have always been there as the bright light showing me my path… Warm wishes on Women’s Day to the best teacher. Cô đã luôn ở đó như ánh sáng rực rỡ chỉ đường cho em. Em xin gửi đến cô giáo của em những lời chúc ấm áp nhất nhân ngày Phụ Nữ.
9 Teachers are the best gift given to every student… Wishing a very happy Women’s Day to a wonderful teacher. Thầy cô là món quà tuyệt vời nhất mà mỗi học sinh được trao tặng. Em xin chúc cô ngày Phụ Nữ thật vui vẻ, cô giáo tuyệt vời của em.
10 I am truly blessed to have a teacher like you who has been the best mentor to me… Happy Women’s Day. Em thực sự may mắn khi có một giáo viên như cô, cô là người hướng dẫn tuyệt vời nhất của em. Chúc mừng cô nhân ngày Phụ Nữ.

5. Lời chúc 8/3 dành cho bạn bè

STT Lời chúc tiếng Anh Dịch nghĩa
1 Wishing my incredible friend a day filled with appreciation, blessings, and good luck. Happy women’s day. Chúc người bạn tuyệt vời của tôi một ngày tràn ngập sự trân trọng, phước lành và may mắn. Chúc mừng ngày Phụ Nữ.
2 Happy Women’s Day to my friend, who lights up every room with her presence. You are a true inspiration. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới bạn tôi, người thắp sáng mọi căn phòng với sự hiện diện của mình. Bạn là một nguồn cảm hứng thật sự.
3 Wishing a happy women’s day to my wonderful friend who is the epitome of a “friend in need is a friend in deed”. Chúc một ngày Phụ Nữ vui vẻ tới người bạn tuyệt vời của tôi, người luôn có mặt mỗi khi tôi cần.
4 Happy Women’s Day to my amazing friend! Your strength, resilience, and grace inspire me every day. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới người bạn tuyệt vời của tôi! Sức mạnh, sự kiên cường và sự bao dung của bạn truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày.
5 Dear friend, your determination and perseverance never cease to amaze me. Happy Women’s Day! Bạn thân mến, sự quyết tâm và kiên trì của bạn không bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên. Chúc mừng ngày Phụ Nữ!
6 To my supportive friend, Happy Women’s Day! Your loyalty, generosity, and kindness mean the world to me. Gửi đến người bạn luôn ủng hộ tôi, Chúc mừng ngày Phụ Nữ! Lòng trung thành, sự hào phóng và lòng tốt của bạn có ý nghĩa lớn lao đối với tôi.
7 Happy Women’s Day my confidante, and my best friend. Your support means everything to me. Chúc mừng ngày Phụ Nữ, người bạn tâm giao và người bạn thân nhất của tôi. Sự hỗ trợ của bạn là tất cả đối với tôi.
8 To my extraordinary friend, Happy Women’s Day! Your strength, wisdom, and compassion make you unstoppable. Gửi tới người bạn đặc biệt của tôi, Chúc mừng ngày Phụ Nữ! Sức mạnh, trí tuệ và lòng trắc ẩn của bạn khiến bạn trở thành người không ai có thể ngăn cản.
9 Happy Women’s Day dear best friend. You are my blessing in disguise. Thank you for all the support. Chúc mừng ngày Phụ Nữ thân yêu. Bạn là phước lành của tôi trong lớp vỏ ngụy trang. Cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ của bạn.
10 Wishing you a day filled with all the love and happiness. Happy Women’s Day! Chúc bạn một ngày tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Chúc mừng ngày Phụ Nữ!
11 To my inspiring friend, Happy Women’s Day! Your ambition, creativity, and drive make the world a better place. Gửi đến người bạn truyền cảm hứng của tôi, Chúc mừng ngày Phụ Nữ! Tham vọng, sự sáng tạo và động lực của bạn sẽ khiến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.
12 Happy Women’s Day to my friend, who makes every day brighter with her friendship. You are a blessing in my life. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới bạn tôi, người khiến mỗi ngày trở nên tươi sáng hơn với tình bạn của mình. Bạn là một phước lành trong cuộc sống của tôi.
13 Women’s Day wishes to my dear friend who is a dreamer, believer, doer and achiever. Lời chúc ngày Phụ Nữ gửi đến người bạn thân yêu của tôi, một người mơ mộng, tin tưởng, dám làm và thành đạt.
14 Happy Women’s Day to my friend, who is as beautiful on the inside as she is on the outside. You are truly special. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới bạn của tôi, người có vẻ đẹp bên trong cũng như bên ngoài. Bạn thực sự đặc biệt.
15 Happy Women’s Day to the most amazing woman I know. Your intelligence, wit, and charm brighten up our lives. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi biết. Sự thông minh, hóm hỉnh và quyến rũ của bạn làm bừng sáng cuộc sống của chúng tôi.

6. Lời chúc 8/3 dành cho đồng nghiệp truyền động lực

STT Lời chúc tiếng Anh Dịch nghĩa
1 Happy Women’s Day to the most enthusiastic and simply wonderful women. You inspire us with all your hard work, dedication, and passion. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới những người phụ nữ nhiệt tình và đơn giản nhất. Bạn truyền cảm hứng cho chúng tôi bằng tất cả sự chăm chỉ, cống hiến và đam mê của mình.
2 Happy International Women’s Day to the extraordinary women. Your strength and resilience inspire us every day. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ Nữ tới những người phụ nữ phi thường. Sức mạnh và sự kiên cường của bạn truyền cảm hứng cho chúng tôi mỗi ngày.
3 Your utmost dedication has put us in awe of your strength. This women’s day we want to extend our gratitude and appreciation for all your hard work. You are the strength of our team. Happy International Women’s Day. Sự cống hiến hết mình của bạn đã khiến chúng tôi phải khâm phục sức mạnh của bạn. Nhân ngày Phụ Nữ này, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và sự đánh giá cao đối với tất cả công việc khó khăn của bạn. Bạn là sức mạnh của đội ngũ chúng tôi. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ.
4 Happy International Women’s Day to the incredible woman who is a believer, a dreamer, a doer, an achiever, and an enthusiastic contributor to our success and growth. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ Nữ tới người phụ nữ đáng kinh ngạc, một người tin tưởng, một người mơ mộng, một người hành động, một người thành đạt và là người đóng góp nhiệt tình cho sự thành công và phát triển của chúng ta.
5 On this women’s day, we want to thank you for all your extra hours dedicated to work and prioritizing profession over reasoning. You are our rock star. Wishing you a Happy Women’s Day. Vào ngày Phụ Nữ này, chúng tôi muốn cảm ơn bạn vì đã dành thêm thời gian cho công việc và ưu tiên nghề nghiệp hơn lý trí. Bạn là ngôi sao nhạc rock của chúng tôi. Chúc các bạn một ngày Phụ Nữ vui vẻ.
6 Wishing a day of celebration and recognition to the women who contribute their unique talents and perspectives to our team. Happy International Women’s Day! Chúc một ngày kỷ niệm và ghi nhận những người phụ nữ đã đóng góp tài năng và quan điểm độc đáo của họ cho nhóm của chúng tôi. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ!
7 Happy Women’s Day to all the incredible women who have been the pillars of strength and have contributed to the accomplishments of the organization. We owe you. Thank you. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới tất cả những người phụ nữ tuyệt vời, những người đã từng là trụ cột sức mạnh và đã đóng góp vào những thành tựu của tổ chức. Chúng tôi nợ bạn. Cảm ơn bạn.
8 On this women’s day we would like to extend our gratitude for your extensive dedication to making the dream work real and making the impossible possible. Hats off to your courage & patience. Happy International Women’s Day to the strongest women. May you keep inspiring forever. Nhân ngày Phụ Nữ này, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới sự cống hiến to lớn của bạn trong việc biến giấc mơ thành hiện thực và biến những điều không thể thành có thể. Ngả mũ trước lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn của bạn. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ Nữ tới những người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Chúc bạn luôn truyền cảm hứng mãi mãi.
9 Here’s to the women who support each other, lift each other, and celebrate each other’s successes. Happy International Women’s Day! Đây là những người phụ nữ luôn hỗ trợ lẫn nhau, nâng đỡ nhau và chúc mừng thành công của nhau. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ!
10 Wishing you a day filled with love, respect, and appreciation for all that you do. Happy International Women’s Day! You are valued and admired. Chúc bạn một ngày tràn ngập tình yêu, sự tôn trọng và trân trọng đối với tất cả những gì bạn làm. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ! Bạn được đánh giá cao và được mọi người ngưỡng mộ.
11 Here’s to the women who dream big, work hard, and never give up on their goals. Happy International Women’s Day! Your determination is admirable. Dành cho những người phụ nữ có ước mơ lớn, làm việc chăm chỉ và không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ! Sự quyết tâm của bạn thật đáng ngưỡng mộ.
12 A very Happy Women’s Day to the women who break barriers, defy stereotypes and strive for excellence. Keep shining bright! Một ngày Phụ Nữ thật hạnh phúc dành cho những người phụ nữ dám phá bỏ mọi rào cản, thách thức những khuôn mẫu và phấn đấu để đạt đến sự xuất sắc. Hãy luôn tỏa sáng nhé!
13 Happy International Women’s Day to a strong intelligent talented and simply wonderful woman who is a doer, believer, and achiever. Your enthusiasm and courage are a source of inspiration for us. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ tới một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, tài năng và đơn giản là tuyệt vời, là người hành động, tin tưởng và thành đạt. Sự nhiệt tình và lòng dũng cảm của các bạn là nguồn cảm hứng cho chúng tôi.
14 Cheers to the women who lead by example, inspire others, and make a positive impact on the workplace culture. Happy International Women’s Day! Chúc mừng những phụ nữ gương mẫu, truyền cảm hứng cho người khác và tạo ra tác động tích cực đến văn hóa nơi làm việc. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ!
15 Here’s to the strongest boss lady who keeps us inspired by her accomplishments, and woos us with leadership skills. Learning from you every day. Happy International Women’s Day. Đây là lời gửi đến nữ lãnh đạo mạnh mẽ nhất, người luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi từ những thành tích của cô ấy và thu hút chúng tôi bằng kỹ năng lãnh đạo. Chúng tôi luôn học hỏi từ bạn mỗi ngày. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ.

7. Lời chúc 8/3 dành cho vợ, người yêu tình cảm và ý nghĩa

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành cho vợ, người yêu
Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành cho vợ, người yêu
STT Lời chúc tiếng Anh Dịch nghĩa
1 Your compassionate heart and caring soul make you the most wonderful partner I could ever ask for. Happy Women’s Day! Trái tim nhân ái và tâm hồn quan tâm đã khiến em trở thành người bạn đời tuyệt vời nhất mà anh có thể mong đợi. Chúc mừng ngày Phụ Nữ!
2 Happy Women’s Day to you my dear wife. You always put others’ needs before yours. Your compassion knows no bounds and so does my love for you. You are a blessing in my life. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới vợ yêu của anh. Em luôn đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của mình. Lòng trắc ẩn của em không có giới hạn và tình yêu của anh dành cho em cũng vậy. Em là một phước lành trong cuộc sống của anh.
3 Wishing my lady a wonderful women’s day. Your empathy and understanding brighten up my days. Chúc vợ anh một ngày Phụ Nữ tuyệt vời. Sự đồng cảm và hiểu biết của em làm bừng sáng những ngày tháng trong đời anh.
4 Happy Women’s Day to my all-rounder. You are the epitome of work-life balance and simply a wonderful woman. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới người phụ nữ toàn diện của anh. Em là hình ảnh thu nhỏ của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và đơn giản là một người phụ nữ tuyệt vời.
5 To my forever love, wishing happiness and success in your life forever. Happy Women’s Day. Gửi tới tình yêu vĩnh cửu của anh, chúc em mãi mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc mừng ngày Phụ Nữ.
6 Your compassionate heart and loving soul make our home a haven of warmth and love. Happy Women’s Day! Trái tim nhân ái và tâm hồn yêu thương của em làm cho ngôi nhà của chúng ta trở thành thiên đường ấm áp và yêu thương. Chúc mừng ngày Phụ Nữ!
7 Dear wife, your sacrifices and compassion towards shaping our lives is incredible. Hope I do my best to keep you happy always. Happy Women’s Day. Vợ thân mến, sự hy sinh và lòng trắc ẩn của em đối với việc định hình cuộc sống của chúng ta thật đáng kinh ngạc. Hy vọng anh sẽ cố gắng hết sức để em luôn vui vẻ. Chúc mừng ngày Phụ Nữ.
8 Wishing my wonderful wife a Happy Women’s Day! Your compassion and generosity touch the lives of everyone around you. Chúc người vợ tuyệt vời của anh một ngày Phụ Nữ Hạnh Phúc! Lòng trắc ẩn và sự rộng lượng của em đã chạm đến cuộc sống của mọi người xung quanh em.
9 Dear wife, Wishing you a day as beautiful and compassionate as you are. Happy Women’s Day! Vợ yêu, chúc em một ngày thật xinh đẹp và nhân hậu như em. Chúc mừng ngày Phụ Nữ!
10 Wishing my wife a day as beautiful and compassionate as she is. Happy Women’s Day! Chúc vợ anh có một ngày cũng xinh đẹp và nhân ái như em. Chúc mừng ngày Phụ Nữ!
11 To my loving wife, Happy Women’s Day! Your caring nature and selfless acts of kindness make you truly special. Gửi người vợ yêu thương của anh, Chúc mừng ngày Phụ Nữ! Sự quan tâm và những hành động tử tế vị tha của em khiến em thực sự đặc biệt.
12 Wishing my sweetheart a day filled with happiness, love and appreciation. Happy womens day my constant. Chúc người yêu của anh một ngày tràn ngập hạnh phúc, tình yêu và sự trân trọng. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới người yêu duy nhất của anh. 
13 Happy Women’s Day to my wife, who embodies compassion, strength, and grace in everything she does. You are my rock. Chúc mừng ngày Phụ Nữ tới vợ anh, người là hiện thân của lòng nhân ái, sức mạnh và sự duyên dáng trong mọi việc em làm. Em là người khiến anh trở nên vững vàng trong cuộc sống.

Trên đây là tổng hợp 88 lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh ngắn gọn và ý nghĩa dành cho những người phụ nữ quan trọng. Hi vọng rằng những lời chúc này sẽ giúp bạn có một khoảng thời gian ý nghĩa với người phụ nữ thân yêu của mình.

Xem Thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688