Mẫu câu tương tác cùng con chủ đề: đọc sách trước giờ đi ngủ

Đọc sách trước giờ đi ngủ là cơ hội để mẹ tương tác tiếng Anh cùng con, các mẫu câu và hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó dễ dàng hơn.

photo 6309628990633127635 w 1

1. Mẫu câu giao tiếp chủ đề “đọc sách trước giờ đi ngủ”

Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi ghi nhớ các mẫu câu thì hãy viết hoặc in ra sau đó dán lên tường nhà, cánh cửa tủ lạnh… để tranh thủ học thuộc. Khi bạn tương tác cùng con mỗi ngày con sẽ khiến bạn ngạc nhiên về sự tiến bộ đấy.

Mẫu câu tương tác cùng con chủ đề: đọc sách trước giờ đi ngủ
  1. Let’s read two books before bed.
2. You love reading books, don’t you? 3. Which book do you want to read? 4. Oh, that’s such a good book. 5. When I read a book, I turn the pages. 6. Turn the page and we’ll see!
mau cau doc sach1
7. What will happen next? 8. This book has 5 pages. 9. Let’s count them together. 1, 2… 10. Okay, it’s your turn to read a sentence. 11. Do you want to turn the page? 12. Let’s turn the page to find out! 13. Tell me more!

2. Gợi ý đoạn hội thoại về chủ đề “đọc sách trước giờ đi ngủ”

Bước đầu làm quen với việc tương tác cùng con bố mẹ hãy dựa vào nội dung đoạn hội thoại này và hướng dẫn con cùng thực hành.  Khi đã tự tin hơn rồi bạn hoàn toàn có thể sáng tạo ra các tình huống hay câu hỏi khác để giúp con sử dụng các mẫu câu linh hoạt hơn.

Mom:    My baby.  It’s time to go to bed. Do you want to read a book then? 

Kid:       Yeah. I love it!

Mom:     What kind of  book do you want to read?

Kid:        I like to read the “ Little Red Riding Hood” book.

Mom:    Oh yeah, that’s such a good one. So, when I read the book, help me turn the pages please!

Kid:        Ok. I got it.

Mom:      And let’s guess the story-line.

Kid:        I think the girl in the story has a warm heart and she is a brave girl.

Mom:     Oh, I think so. Now, Are you ready?

Kid:        Yes, I’m ready and very excited.

Mom:     Okay. Let’s go.

Tham khảo thêm bài viết: Tổng hợp các kinh nghiệm quý giá giúp mẹ gà tiếng Anh tương tác cùng con.

3. File MP3 tổng hợp các mẫu câu tương tác

BMyC tặng bố mẹ các mẫu câu giao tiếp đơn giản cho chủ đề “đọc sách trước giờ đi ngủ”, bố mẹ hãy lưu lại để thực hành cùng con nhé. 

Mp3 tốc độ bình thường:

Mp3 tốc độ chậm:

4. Từ vựng tiếng Anh về sách

Bạn muốn tương tác với con được nhiều hơn và rộng hơn về chủ đề đọc sách trước giờ đi ngủ thì nên trang bị cho mình và con thêm vốn từ vựng liên quan đến sách. Với mỗi từ vựng sau đây bạn hãy tập đặt câu hỏi cho con để con trả lời, hoặc mô tả cho con về một cuốn sách yêu thích của bạn và con. Câu chuyện tương tác sẽ ngày càng trở nên phong phú và hấp dẫn con, tạo cho con sự hứng thú khám phá về sách đấy.
Từ vựng tiếng Anh liên quan đến sách: Từ vựng tiếng Anh về các loại sách báo:

Atlas /ˈætləs/: Tập bản đồ

Author /ˈɔθər/: Tác giả

Bestseller /ˌbɛstˈsɛlər/: Sản phẩm bán chạy nhất

Book /bʊk/: Sách

Booklet /ˈbʊklət/: Cuốn sách nhỏ

Bookmark /ˈbʊkmɑrk/: Thẻ đánh dấu trang

Bookshop /ˈbʊkʃɑp/: Nhà sách

Bookworm /ˈbʊkwərm/: Mọt sách

Bookseller /ˈbʊkˌsɛlər/: Người bán sách

Biography /baɪˈɑɡrəfi/: Tiểu sử

Biographer /baɪˈɑɡrəfər/: Người viết tiểu sử

Page /peɪdʒ/: Trang sách

Poet /ˈpoʊət/: Nhà thơ

Playwright /ˈpleɪraɪt/: Nhà viết kịch

Content /ˈkɑntɛnt/: Nội dung

Chapter /ˈtʃæptər/ Chương

Read /rid/: Đọc

Story /ˈstɔri/:Câu chuyện

Plot /plɑt/: Sườn, cốt truyện

Masterpiece /ˈmæstərˌpis/: Kiệt tác

Fiction  /ˈfɪkʃn/: Điều hư cấu, điều tưởng tượng

Novel /ˈnɑvl/: Tiểu thuyết

Comic /ˈkɑmɪk/: Truyện tranh

Poem /ˈpoʊəm/: Thơ

Fairy tale – /ˈfeəri teɪl/: Truyện cổ tích

Ghost story – /gəʊst ˈstɔːri/: Truyện ma

Detective story – /dɪˈtɛktɪv ˈstɔːri/: Truyện trinh thám

Funny story – /ˈfʌni ˈstɔːri/: Truyện cười

Short story /ʃɔrt ˈstɔri/: Truyện ngắn

Textbook /ˈtɛkstbʊk/: Sách giáo khoa

Exercise book /ˈɛksərˌsaɪz bʊk/: Sách bài tập

Picture book /ˈpɪktʃər bʊk/: Sách tranh ảnh

Reference book /ˈrɛfrəns bʊk/: Sách tham khảo

Hardcover /ˈhɑrdˌkʌvər/: Sách bìa cứng

Paperback /ˈpeɪpərbæk/: Sách bìa mềm

Autobiography ˌ/ɔt̮əbaɪˈɑɡrəfi/: Cuốn tự truyện

Encyclopedia /ɪnˌsaɪkləˈpidiə/: Bách khoa toàn thư

Thriller book /ˈθrɪlər bʊk/: Sách trinh thám

Dictionary /ˈdɪkʃəˌnɛri/: Từ điển

Nonfiction /ˌnɑnˈfɪkʃn/: Sách viết về người thật việc thật.

Science fiction book /ˈsaɪəns ˈfɪkʃn bʊk/: Sách khoa học viễn tưởng

BMyC hi vọng bài viết này mang lại cho bạn nhiều thông tin hữu ích, giúp bạn tự tin tương tác cùng con mỗi ngày. Bây giờ đến lượt bạn, hãy chia sẻ về việc bạn đã thực hành giao tiếp cùng con như thế nào nhé.

Bạn tải File Mp3 và Pdf ở đây nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688